Използване на бисквитки в сайта на Winkhaus

Когато посетите уеб сайт на Winkhaus и в настройките на браузъра си сте се съгласили с приемането на бисквитки, това означава за нас, че се интересувате от продуктите и/или услугите на Winkhaus и следователно одобрявате употребата на бисквитки, както е описано в следващия текст.

Бисквитки и как те се използват от нас

Бисквитките са специфични идентификационни знаци, които прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър или други устройства, така че системите ни разпознават устройството ви и можем да осигурим пълната функционалност на нашите сайтове.

Бисквитки и настройки на браузъра

Функцията за помощ на повечето уеб браузъри ще ви обясни как да спрете вашия браузър от приемане на нови бисквитки, как да уведомите браузъра, когато получите нова бисквитка или как да забраните бисквитките напълно. Подобни функции като Flash бисквитки, които се използват от добавките на браузъра, можете да деактивирате или изтриете, като промените настройките на браузъра за добавките или през интернет страницата на производителя на добавките на браузъра.

По-долу ще ви обясним как да извършите настройки за отхвърляне или приемане на бисквитки в 5-те най-използвани браузъри (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari):

Internet Explorer:

 1. Кликнете в отворен браузър Internet Explorer върху бутона "Инструменти" и след това върху "Опции за интернет".
 2. Кликнете върху раздел "Защита на данни". Настройките за приемане или отхвърляне на бисквитки могат да бъдат направени с помощта на плъзгача и настройките "Високо, средно, ниско".
  • Приемане на всички бисквитки: преместете плъзгача надолу, за да приемете всички бисквитки.
  • Отхвърляне на всички бисквитки: преместете плъзгача нагоре, за да блокирате всички бисквитки. До плъзгача винаги се показва точно кои бисквитки са блокирани или разрешени в избраната настройка.
  • Отхвърляне на бисквитки само от трети страни: Кликнете върху раздела "Защита на данни" в "Разширени" и изберете там съответното поле "Блокиране на бисквитки от трети страни".
 3. След това кликнете върху "OK", за да потвърдите избраната настройка.

Mozilla Firefox:

 1. Кликнете в отворен браузър Mozilla Firefox върху бутона "Firefox" (при Windows XP върху менюто "Инструменти") и изберете подменюто "Настройки".
 2. Кликнете върху раздела "Защита на данни". 
 3. Кликнете в област "История" в списъка за избор "Firefox ще:" върху бутона "създаване история според персонализирани настройки".
  • Приемане на всички бисквитки: Поставете отметка в квадратчето за "Приемане на бисквитки"
  • Отхвърляне на всички бисквитки: Премахнете отметката в квадратчето за "Приемане на бисквитки"
  • Отхвърляне на бисквитки само от трети страни: Премахнете отметката в квадратчето за "Приемане на бисквитки от трети страни".
 4. В допълнение при Mozilla Firefox можете да изберете, колко дълго трябва да се съхраняват бисквитките:
  • Съхранявайте, докато: "не са валидни повече": Всяка бисквитка се изтрива, когато срокът на валидност изтече. Тази стойност се определя от уеб сайта, от който идва бисквитката.
  • Съхранявайте, докато: "Firefox се затвори": Бисквитките, които са съхранени на вашия компютър, ще бъдат изтрити, когато излезете от Firefox.
  • Съхранявайте, докато: "питане всеки път": Предупредително съобщение се показва всеки път, когато даден уеб сайт се опита да съхрани бисквитка. Тогава можете да разрешите или отхвърлите бисквитката.
 5. Потвърдете настройките си с "OK".

Google Chrome:

 1. Кликнете в лентата с инструменти на браузъра върху иконата за настройки.
 2. Изберете "Настройки". 
 3. Кликнете в края на страницата върху "Показване на разширени настройки". 
 4. Кликнете в раздел "Защита на данни" върху бутона "Настройки на съдържанието". 
 5. В областта "Бисквитки" можете да извършите желаните настройки за бисквитките:
  • Приемане на всички бисквитки: Изберете настройката "Разрешаване на съхраняването на локални данни".
  • Отхвърляне на всички бисквитки: Изберете настройката "Блокиране на съхраняването на данни от всички уеб сайтове" 
  • Отхвърляне на бисквитки само от трети страни: Под това меню можете да блокирате посредством кликване върху кутийката "Блокиране на бисквитки от трети страни и на данни за уеб сайта" бисквитки от трети страни, независимо от избраната по-горе настройка. 
  • В допълнение, Google Chrome предлага следната настройка: "Позволяване на съхраняването на локални данни само за актуалната сесия", т.е. всички бисквитки се приемат, но след затваряне на браузъра се изтриват.

Opera:

 1. Кликнете в отворен браузър в менюто на браузъра върху бутона "Настройки"
 2. Кликнете върху бутона "Разширени настройки" 
 3. Кликнете върху бутона "Бисквитки"
  • Приемане на всички бисквитки: Изберете настройката "Приемане на бисквитки"
  • Отхвърляне на всички бисквитки: Изберете настройката "Да не се приемат бисквитки никога" 
  • Отхвърляне на бисквитки само от трети страни: "Приемане на бисквитки само от посетената страница", т.е. бисквитки от други сървъри, различни от страницата, която в момента посещавате, се отказват и отхвърлят.

Safari:

 1. Кликнете върху бутона "Safari"
 2. Кликнете в отворен браузър в менюто на браузъра върху бутона "Настройки" 
 3. Кликнете върху бутона "Защита на данни"
  • Приемане на всички бисквитки: Изберете настройката "Винаги"
  • Отхвърляне на всички бисквитки: Изберете настройката "Никога"
  • Отхвърляне на бисквитки от трети страни: Изберете настройката "От посетени страници", т.е. бисквитки се приемат само от посетени страници.