Условия за защита на данни и използване на данни на Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Отдаваме голямо значение на защитата на Вашите данни и пазене на Вашето лично пространство. За да гарантираме, че сте информирани напълно за събирането и използването на лични данни на нашите уебстраници, молим да се запознаете с намиращата се по-долу информация:

1. Защита на данните


Общи указания

Следните указания Ви дават обща представа за това, какво се случва с Вашите лични данни, когато посетите нашата уебстраница. Лични данни са всички данни, с които Вие можете да бъдете идентифицирани лично. Подробна информация за темата защита на данни можете да получите от посочената под този текст декларация за защита на данни.

Събиране на данни на нашата уебстраница

Кой е отговорен за събирането на данни на тази уебстраница?

Обработването на данни на тази уебстраница се извършва от администратора на уебстраницата. Неговите данни за контакт можете да вземете от служебната информация на тази уебстраница.

Как събираме Вашите данни?

Вашите данни се събират, след като сте ни ги съобщили. Тук може да става въпрос например за данни, които сте попълнили във формуляра за контакт.

Други данни се събират автоматично при посещението на уебстраницата от нашите IT-системи. Това са преди всичко технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или час на посещение на страницата). Събирането на тези данни се извършва автоматично, в момента в който посетите нашата уебстраница.

За какво използваме Вашите данни?

Една част от данните се събират, за да се гарантира изправно предоставяне на уебстраницата. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на Вашето потребителско поведение.

Какви права имате относно Вашите данни?

Вие имате по всяко време безвъзмездно право на информация за произхода, получателя и целта на Вашите съхранени лични данни. Освен това имате право, да изисквате поправката, блокирането или изтриването на тези данни. За тази цел, както и за други въпроси по темата защита на данни можете да се обръщате към нас по всяко време на посочения в служебната информация адрес. Освен това имате право на обжалване при компетентния орган с надзорна компетентност.

Aнализ - инструменти и инструменти на трети доставчици


При посещението на нашите уебстраници Вашето ползване на същите може да бъде статистически анализирано. Това се случва преди всичко с бисквитките (малки текстови или образни файлове) и с т.н. програми за анализ. Анализът за Вашето ползване на уебстраницата се извършва по принцип анонимно; ползването на уебстраницата не може да бъде проследено обратно към Вас. Вие можете да възразите срещу такъв анализ или да го избегнете чрез не използването на определени инструменти. Ще намерите подробна информация за това в следващата декларация за защита на данните.

Вие можете да възразите срещу такъв анализ. За възможностите за възражение ще бъдете информиране в тази декларация за защита на данните.

2. Общи указания и задължителни информации


Указание за отговорната служба

Отговорната служба за обработване на данни на тази уебстраница е:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Седалище на дружеството: Телгте
Районен съд Мюнстер, HRA 6525 Мюнстер
 Член на командитно дружество: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Районен съд Мюнстер, HRA 9553 Мюнстер

Идент. номер по ДДС: DE 126046759
Ръководство: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Телефон: +49 2504 921 0
Имейл: info@winkhaus.de

Отговорна служба е физическо или юридическо лице, което решава само или заедно с другите за целите и средствата при обработването на лични данни (напр. имена, имейли и др.).

Право на обжалване пред компетентния орган за надзорна компетентност

В случай на правни нарушения на защитата на данни засегнатото лице има право на обжалване пред компетентния орган за надзорна компетентност. Компетентен орган за надзорна компетентност при правни въпроси за защитата на данни е пълномощник за защитата на данни на провинцията, в която има седалище нашата фирма. Списък с пълномощниците за защита на данни, както и данните за контакт можете да намерите на следния линк: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Право на предаване на данни


Имате право, данни, които автоматизирано сме обработили въз основа на Вашето съгласие или изпълнявайки договор, да връчите на трето лице във формат, който да бъде разчитан от машина. Ако изискате директно прехвърляне на данни на друго отговорно лице, това се случва само, ако е технически възможно.

SSL-, респ. TLS-кодиране


Тази страница използва от съображения за сигурност и за защита при предаването на поверителни съдържания, като напр. поръчки или запитвания, които сте ни изпратили на нас като администратори на страницата, SSL-, респ. TLS-кодиране. Кодирана връзка ще разпознаете по това, че адресната лента на браузера се сменя от “http://” на “https://” и по символа ключалка на Вашия браузер.

Когато SSL-, респ. TLS-кодиране е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат четени от трети лица.

Информация, блокиране, изтриване


В рамките на валидните законови разпоредби Вие имате по всяко време право на безвъзмездна информация за Вашите съхранени лични данни, техния произход и получател и целта на обработването на данни и право на информация, блокиране или изтриване на тези данни. За това, както и за други въпроси по темата лични данни Вие можете да се обърнете по всяко време на посечения в служебната информация адрес.

Възражение срещу рекламните имейли


Възразява се срещу използването на публикуваните в рамките на задължението за служебна информация данни за контакт за изпращането на изрично не поискана реклама и информационни материали. Администраторите на страницата си запазват изрично правото в случай на не поискано изпращане на рекламни информации, напр. чрез спам имейли.

3. мениджър по защита на данните


Законово избран пълномощник по въпросите за защитата на личните данни

За нашата фирма сме назначили пълномощник по въпросите за защита на личните данни.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Пълномощник по въпросите на защитата на личните данни
Аугуст-Винкхаусщрасе 31 
48291 Телгте

Телефон: +49 2504 921 703
Имейл: datenschutz@winkhaus.de

4. Събиране на данни на нашата уебстраница


Бисквитки

Интернет страниците използват отчасти т.н. бисквитки. Бисквитките не причиняват щети на Вашия компютър и те не съсържат вируси. Бисквитките служат за това, да направят нашето предложение приятно за потребителите, ефективно и сигурно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са свалени на Вашия компютър и които Вашия браузър съхранява.

Повечето от използваните от нас бисквитки са т.н. “Session-Cookies”. Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки остават съхранени на Вашето устройство, докато не ги изриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем отново Вашия браузър при следващото посещение.

Можете да настройте Вашия браузър така, че да бъдете информирани за създаването на бисквитки и да разрешавате бисквитки само в отделни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или генерално, както и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки при затварянето на браузера. При деактивирането на бисквитки фунцкионалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Бисквитки, които са необходими за извършването на електронен комуникационен процес или за предоставянето на определени, искани от Вас функции (напр. функция на кошницата за пазаруване), се съхраняват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни. Администраторът на уебстраницата има основателен интерес за съхраняването на бисквитките за технически безупречно и оптимално предоставяне на услугите му. Ако са съхранени други бисквитки (напр. бисквитки за анализ на Вашето ползване на уебстраницата), те се разглеждат отделно в тази декларация за защита на данните.

Log-файлове на сървъра

Провайдерът на страниците събира и съхранява автоматично информации в т.н. Log-файлове на сървъра, които Вашият браузер автоматично прехвърля на нас. Това са:

• вид браузер и версия на браузера

• използвана операционна система

• URL на референта

• хост име на получаващия достъп компютър

• час на въпроса на сървъра

• IP-адрес

Не се предприема събиране на тези данни с други източници на данни.

Основа за обработването на данни е  чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни, която позволява обработването на данни за изпълнението на договор или мерки по предварителния договор.

Формуляр за контакт

Ако искате да направите запитване чрез формуляра за контакти, Вашите данни от формуляра за запитване, заедно с посочените от Вас там данни за контакт се съхраняват при нас с цел обработване на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни нататък без Вашето съгласие.

Обработването на посочените във формуляра за контакт данни се извършва само въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни). Вие можете да отмените това съгласие по всяко време. За това е достатъчно едно съобщение към нас по имейл. Законосъобразността на извършваните процеси при обработването на данни остава незасегната от възражението до отмяната.

Дадените от Вас във формуляра за контакт данни остават при нас, докато не ни помолите за изтриване, не отмените Вашето съгласие за съхраняване или отпадне целта за съхраняване на данните (напр. след приключило обработване на Вашето запитване). Наложителни законови разпоредби - по-специално срокове на съхранение остават незасегнати.

Функция за коментари на тази уебстраница


За функцията за коментари на тази страница се съхраняват освен Вашия коментар също и данни за датата на създаване на коментара, Вашия имейл и когато не публикувате анонимно, избраното от Вас потребителско име.

Запаметяване на IP-адреса

Нашата функция за коментар съхранява IP-адресите на потребителя, който публикува коментари. Тъй като ние не проверяваме коментари на нашата страница преди активирането, ние се нуждаем от тези данни, за да може в случай на нарушаване на правото като обиди или пропаганда да вземем мерки срещу автора.

Продължителност на съхраняване на коментарите

Коментарите и свързаните с това данни (напр. IP-адрес) се съхраняват и остават на нашата уебстраница, докато коментираното съдържание не бъде изтрито напълно или коментарите не трябва да бъдат изтрити от правна гледна точка.

Правно основание

Съхраняването на коментарите се извършва въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни). Вие може по всяко време да отмените дадено от Вас съгласие. За това е достатъчно едно съобщение към нас по имейл. Законосъобразността на вече извършени процеси, свързани с обработване на данни остава незасегната от възражението

5. Инструменти за анализ и реклама


Google Analytics

Тази уебстраница използва услугата за уебанализ Google Analytics. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Google Analytics използват т.н. "бисквитки". Това са текстови файлове, които се записват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на ползването Ви на уебстраницата. Генерираната от бисквитката информация за Вашето ползване на уеб страницата по принцип се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се записва там.

Съхраняването на бисквитки на Google-Analytics се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни. Администраторът на уебсайта има интерес за анализ на поведението на потребителя, за да оптимизира както неговата уеб-оферта, така също и неговата реклама.

Анонимизиране на IP адресите

Ние сме активирали на тази уебстраница функцията за анонимизиране на IP. Google ще нулира / анонимизира последния октет от Вашия IP-адрес за страните членки на Европейския съюз, както и за други страни по Споразумението в Европейската Икономическа Зона. Само в извънредни случаи пълният IP-адрес се изпраща до сървър на Google в САЩ и там се съкращава. От името на уебсайта Google ще използва тази информация за оценка на Вашата употреба на уебсайта, съставяне на доклади за активността на уебсайта и за осигуряване на други услуги за уебсайт доставчика, свързани с дейността на уебсайта и интернет използването. Изпратеният в рамките на Google-Analytics от Вашия браузер IP-адрес няма да се свързва с други данни, събирани от Google.

Browser Plugin

Вие можете да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответни настройки на софтуера на Вашия браузер; обръщаме Ви внимание, че в този случай при нужда не можете да използвате всички функции на този уебсайт в целия им обем. Вие можете да предотвратите събирането на данните, създадени от бисквитки и в следствие на Вашето ползване на уебсайта (напр. Вашия IP-адрес) от Google, както и обработването на тези данни от Google, като свалите и инсталирате следния Browser-Plugin под следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Възражение срещу събирането на данни

Вие можете да предотвратите събирането на Вашите данни чрез Google Analytics, като натиснете следния линк. Създава се биксвитка Opt-Out, която предотвратява събирането на Вашите данни при бъдещи посещения на тази уебстраница: Google Analytics деактвиране.

Повече информация за боравене с потребителски данни при Google Analytics може да намерите в декларацията за защита на данни на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Обработване на данни при поръчка

Сключили сме с Google договор за обработване на данни при поръчка и прилагаме изцяло строгите предписания на немските служби за защита на данни при използването на Google Analytics.

Демографски признаци при Google Analytics


Този уебсайт използва функцията "демографски признаци" на Google Analytics. По този начин могат да бъдат изготвени отчети, които да съдържат данни за възрастта, пола и интересите на посетителя на страницата. Тези данни произхождат от реклама на Google, отнасяща се до интересите, както и данни на трети доставчици. Тези данни не могат да бъдат причислени към определено лице. Вие можете по всяко време да деактивирате тази функция през настройките за известяване във Вашата Google-сметка или генерално да откажете събирането на Вашите данни чрез  Google Analytics, както е показано в точка "Възражение срещу събирането на данни".

Google Analytics Remarketing


Нашите уебсайтове използват функциите на Google Analytics Remarketing във връзка с разпространени функции от AdWords и Google DoubleClick. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Тази функция позволява създадените с Google Analytics Remarketing рекламни целеви групи да бъдат свързани с разпространените функции от AdWords и Google DoubleClick. По този начин рекламни известия, които са в сферата на Вашите интереси и са персонализирани, които в зависимост от Вашето по-ранно използване и сърфиране са били пренесени на друг уред (напр. мобилен телефон), могат да бъдат показани на друг уред (напр. таблет или компютър).

Ако сте дали съответното съгласие за тази цел Google свързва Вашия Web- и App-браузер с Вашата Google сметка. По този начин могат да бъдат включени на всеки уред, на който сте се регистрирали с Вашата Google сметка, същите персонализирани рекламни материали.

В подкрепа на тази функция Google Analytics събира google - идентифицирани ID на потребителя, които временно се свързват с Вашите Google-Analytics-данни, за да могат да бъдат дефинирани и създадени целеви групи за преминаващи към уреда реклами.

Вие можете да се откажете от Remarketing/Targeting, като деактивирате персонализираната реклама във Вашата Google-сметка; следвайте за тази цел този линк: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Обобщаването на събраните данни във Вашата Google-сметка се извършва само въз основа на Вашето съгласие, което можете да дадете или отмените в Google (чл. 6, ал. 1, буква а от Основната разпоредба за защита на лични данни). При процеси, свързани със събирането на данни, които не могат да бъдат събрани във Вашата Google-сметка (напр. защото нямате Google-сметка или сте отказали събирането), събирането на данните се основава на чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни. Интересът следва от това, че потребител на уебсайта има интерес към анонимизиран анализ на посетителите на уебсайта за рекламни цели.

Други информации и разпоредби за защита на данните ще намерите в декларацията за защита на данните на Google на: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords и Google Conversion-Tracking

Този уебсайт използва Google AdWords. AdWords е онлайн рекламна платформа на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

В рамките на Google AdWords ние използваме т.н. Conversion-Tracking. Когато натиснете върху включено известяване от Google се създава бисквитка за Conversion-Tracking. При бисквитките става въпрос за малки текстови файлове, които интернет-браузера показва на компютъра на потребителя. Тези бисквитки не са валидни след 30 дни и не служат за лично идентифициране на потребителя. Ако потребителят използва определени страници на този уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, Google и ние можем да разпознаем, че потребителят е кликнал върху известието и е прехвърлен към тази страница.

Всеки Google AdWords-клиент получава различна бисквитка. Бисквитките не могат да бъдат проследени чрез уебсайтовете на AdWords-клиенти. Събраните с помощта на Conversion-бисквитка информации служат за това, да бъдат изготвени Conversion-статистики за AdWords-клиенти, които са се решили за Conversion-Tracking. Клиентите научват общия брой на потребителите, които са кликнали на известието и са били препратени към страница, използваща Conversion-Tracking. Вие не получавате информации, с които потребителите се идентифицират лично. Ако не искате да вземете участие в Tracking, можете да се откажете от това използване, като лесно деактивирате бисквитката на Google Conversion-Tracking през Вашия интернтет-браузер през настройките на потребителя. Така Вие не се включвате в статистиките на Conversion-Tracking.

Съхраняването на “Conversion-бисквитки” се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни. Администраторът на уебсайта има интерес за анализ на поведението на потребителя, за да оптимизира както неговата уеб-оферта, така също и неговата реклама.

Повече информации за Google AdWords и Google Conversion-Tracking можете да намерите в разпоредбите за защита на данните на Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Можете да настройте Вашия браузър така, че да бъдете информирани за създаването на бисквитки и да разрешавате бисквитки само в отделни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или генерално, както и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки при затварянето на браузера. При деактивирането на бисквитки фунцкионалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Facebook Pixel


Нашият уебсайт използва за измерването на конверсии пиксели на Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Така може да бъде проследено поведението на посетителя на страницата, след което те се изпращат чрез кликване на Facebook-рекламни съобщения на уебсайта на доставчика. Така може да бъде анализирана ефективността на Facebook-рекламни съобщения за целите на статистиката и проучването на пазара и да бъдат оптимизирани бъдещи рекламни действия.

Събраните данни за нас като администратор на този уебсайт са анонимни, ние не можем да вадим заключения за идентичността на потребителя. Данните се съхраняват и обработват от Facebook, така че е възможна връзка към съответния потребителския профил и Facebook може да използва данните за собствени рекламни цели съгласно директивата на Facebook за използване на данни. По този начин се позволява на Facebook включването на реклами на страниците на Facebook, както и извън Facebook. Това използване на данни не може да бъде повлияно от нас като администратори на страницата.

В  указанията за защита на данните на Facebook ще намерите по-нататъшни указания за защита на Вашето лично пространство: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Освен това Вие можете да деактивирате ремаркетинг-функцията “Custom Audiences” в раздел настройки за рекламни съобщения на https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За тази цел трябва да сте регистрирани в Facebook.

Ако не притежавате Facebook сметка можете да деактивирате реклама от Facebook, базирана на използването, на уебсайта на European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Нюзлетър


Данни за нюзлетъра

Ако искате да получавате предлаганите на уебсайта нюзлетъри, ние се нуждаем от Вашия имейл-адрес, както и информации, които ни позволяват да проверим, че Вие сте притежателят на посочения имейл-адрес и сте съгласен с получаването на нюзлетъри. Други данни не се събират, респ. се събират само доброволно. Тези данни се използват само за изпращането на изисканите информации и не се предават на трети лица.

Обработването на въведените данни във формуляра за регистрация за нюзлетъри се извършва само въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни). Даденото съгласие за съхраняване на данните, на имейл-адресите, както и тяхното използване за изпращането на нюзлетъри може да отмените по всяко време, чрез "Austragen"-линк в нюзлетъра. Законосъобразността на вече извършени процеси, свързани с обработване на данни остава незасегната от възражението.

Съхранените от Вас при нас данни за нуждите на абонамента за нюзлетъри се съхраняват от нас докато ползвате нюзлетъра и след прекратяване на абонамента на нюзлетъри се изтриват както от нашите сървъри, така също и от сървърите на CleverReach. Данни, които са съхранявани при нас за други цели остават незасегнати.

CleverReach


Този уебсайт използва CleverReach за изпращането на нюзлетъри. Доставчик е CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach е услуга, с която се организира и анализира изпращането на нюзлетъри. Въведените от Вас данни с цел абонамент за нюзлетъри (напр. имейл-адрес) се съхраняват на сървъри от CleverReach в Германия, респ. Ирландия.

Изпратените с CleverReach нюзлетъри позволяват анализ на поведението на получателя на нюзлетъри. Тук може да бъде анализирано също, колко получатели са отворили новината и колко често кой линк в нюзлетър е бил кликван. С помощта на т.н. Conversion-Trackings може освен това да бъде анализирано, дали след кликването на линка в нюзлетъра е извършена предварително дефинирана акция (напр. покупка на продукт на нашия уебсайт). По-подробни информации за анализа на данни чрез CleverReach-нюзлетъри ще получите на: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Обработването на данни се извършва въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а от Основната разпоредба за защита на лични данни). Вие може по всяко време да отмените това съгласие, като прекратите абонамента на нюзлетъри. Законосъобразността на вече извършени процеси, свързани с обработване на данни остава незасегната от възражението.

Ако не желаете анализ чрез CleverReach тогава трябва да прекратите абонамента на нюзлетъри. За тази цел във всяка новина на Ваше разположение е съответния линк. Освен това Вие можете да прекратите абонамента на нюзлетъри директно на уебсайта.

Съхранените от Вас при нас данни за нуждите на абонамента за нюзлетъри се съхраняват от нас докато ползвате нюзлетъра и след прекратяване на абонамента на нюзлетъри се изтриват както от нашите сървъри, така също и от сървърите на CleverReach. Данни, които са съхранявани при нас за други цели остават незасегнати.

По-подробна информация ще получите от разпоредбите за защита на данните на CleverReach на: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Сключване на договор за обработване на данни при поръчка


Ние сме сключили договор с CleverReach за обработване на данни при поръчка и прилагаме напълно разпоредбите на немските власти за защита на данните при използването на CleverReach.

7. Плъгини и инструменти

YouTube

Нашият уебсайт използва плъгини от обслужваната от Google страница YouTube. Администратор на страниците е  YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Когато посетите една наша страница с YouTube-плъгин се създава връзка със сървърите на YouTube. Така се съобщава на YouTube-сървъра, коя от нашите страници сте посетили.

Когато сте влезли във Вашия YouTube-акаунт, Вие позволявате на YouTube да причисли Вашето сърфиране директно към Вашия личен профил. Това може да го избегнете, като затворите сесията на Вашия YouTube-акаунт.

Използването на YouTube се извършва в интерес на представянето на нашите онлайн-оферти. Това представлява един основателен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни.

Повече информации за боравенето с потребителски данни ще намерите в декларацията за защита на данните на Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google карти


Тази страница използва чрез API Google карти. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

За използването на функциите на Google карти е необходимо да запаметите Вашия IP адрес. Тези информации се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Доставчикът на тази страница няма влияние върху прехвърлянето на данни.

Използването на Google карти се извършва в интерес на представянето на нашите онлайн-оферти и лесно намиране на посочените на уебсайта места. Това представлява един основателен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква f от Основната разпоредба за защита на лични данни.

Повече информации за боравенето с потребителски данни ще намерите в декларацията за защита на данните на Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Партньори в сътрудничеството


Нашата фирма проверява редовно при сключването на договори и в определени случаи, в които е налице основателен интерес, Вашата платежоспособност. За тази цел работим заедно с Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46 , 48151 Münster, от който получаваме нужните за това данни. За тази цел ние изпращаме на Creditreform Вашето име и Вашите данни за контакт. Повече информация за обработването на данни при Creditreform ще получите на www.creditreform-muenster.de/EU-DSGVO.

9. Права върху обект на индустриалната собственост


Всички текстове, изображения, графики, анимации, видео клипове, звуци и друго съдържание на този уеб сайт, както и тяхното разположение са защитени с авторско право и други закони за интелектуална собственост. Принципно не може да се извърши размножаване, промяна или използване на споменатите съдържания в други електронни или печатни публикации без изричното писмено съгласие на Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Всички търговски марки са, освен ако не е указано друго, защитени от закона за търговските марки, по-специално марките, логата, емблемите и указателните табели на Winkhaus. Представените на този уебсайт патенти и марки са интелектуална собственост на Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.

10. Онлайн системи за поръчка


Вашите лични данни се кодират в процеса на поръчка (онлайн система за поръчка) чрез SSL се прехвърлят през интернет. Ние защитаваме нашия уебсайт и други системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, разрушаване, достъп, промяна или разпространяване на Вашите данни чрез неоправомощени лица. Достъпът до Вашата клиентска сметка е възможен само след въвеждане на Вашата лична парола и код за сигурност. Вие трябва винаги да обработвате Вашите информации за достъп поверително и да затваряте прозореца на браузера, когато сте приключили комуникацията с нас, особено когато използвате компютъра с някой друг.

11. Winkhaus партньорски портали


Winkhaus е собственик на правата на всички съдържания, които могат да се намерят на партньорския портал (напр. PDF-документи, снимки, редакционни съдържания и т.н.), както и на самия партньорския портал в неговото конкретно външно оформление.


Потребителят получава валидно в цял свят обикновено не изключително, не прехвърлящо се право на ползване на снимките и PDF-документите съгласно следните разпоредби:

Потребителят има право да използва снимки и PDF-документи за собствени комерсиални и рекламни цели. По-специално е разрешено използването на принт- и онлайн медии (напр. брошури, каталози, рекламни флайери, интернет достъп, нюзлетър). Правото на ползване обхваща всички места на стопанска дейности и дъщерни дружества, в които потребителят държи директно или индиректно повече от 50% дружествени дялове. Потребителят е задължен в случай на публикуване да посочи изрично Winkhaus като собственик на правата.

Снимките не могат да бъдат променяни, обработвани, допълвани или фалшифицирани по друг начин.
 
Правото на ползване изтича, когато потребителят се е отписал от партньорския портал или сметката на потребителя е изтрита или блокирана от Winkhaus. 

12. Отговорност и подсъдност


Виркхаус отговаря неограничено съгласно законовите разпоредби (I) за щети, които са възникнали вследствие на причинени телесни повреди, увреждане на живота или здравето (II) с умисъл (III) при груба небрежност; и (IV) съгласно закона за гаранция за продукта.


Без това да ограничава горе посоченото, Винкхаус носи отговорност за лека небрежност само в случай на нарушаване на "съществено" договорно задължение. "Съществени" задължения в този смисъл са задължения, които са необходими за изпълнението на договора, чието нарушение би затруднило постигането на целта на договора, и на чието спазване потребителят може да се довери. В тези случаи отговорността е ограничена до типични и предвидими щети; в други случаи не съществува гаранция за лека небрежност.

Използването на всички оферти на Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG подлежи само на немското право. Изключителна подсъдност при спорове с потребител, търговец, юридическо лице на общественото право или обществено обособено имущество е Мюнстер / Вестфален.