За нас

Представителство от групата Winkhaus

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Седалище на дружеството: Телгте
Окръжен съд Мюнстер, Търговски регистър 6525 Мюнстер

Член на командитно дружество: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Окръжен съд Мюнстер, HRB 9553 Мюнстер

ЕИК номер DE 126046759

Ръководство: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Изключване от отговорност

Информацията на този уеб сайт се проверява и актуализира от нас непрекъснато. Въпреки цялото старание данните може да са се променили междувременно. Затова не можем да поемем отговорност или гаранция за актуалността, точността и пълнотата на предоставената информация. Запазваме си правото да променяме или актуализираме информацията в този уеб сайт по всяко време и без предизвестие. Това важи и за подобренията и/или промените на продуктите или програмите, описани в този сайт Програми. Нашият уеб сайт съдържа връзки към други сайтове. Winkhaus не носи отговорност за съдържанието на тези уеб сайтове и съблюдаването на правилата за защита на данните от операторите на тези уеб сайтове.

Авторско право и търговски марки

Всички текстове, изображения, графики, анимации, видео клипове, звуци и друго съдържание на този уеб сайт, както и тяхното разположение са защитени с авторско право и други закони за интелектуална собственост. Не може да се извършва размножаване, промяна или използване на споменатото съдържание в други електронни или печатни издания без предварителното съгласие на Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Всички търговски марки са, освен ако не е указано друго, защитени от закона за търговските марки, по-специално марките, логата, емблемите и указателните табели на Winkhaus. Представените на този уеб сайт патенти и марки са интелектуална собственост на Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.
Вашият контакт

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31

48291 Telgte

Телефон +49 2504 921 - 0

Факс +49 2504 921 - 340