Politika souborů Cookies

Služby na našich webových stránkách automaticky neshromažďují žádné informace s vyjímkou informací, které jsou obsahem souborů cookies.

Politika souborů Cookies

Jako cookie (v angličtině koláček, sušenka) se v HTTP protokolu označuje malé množství dat, která posílají prohlížené webové stránky (resp. je posílá www server) Vašemu prohlížeči (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.), který je následně ukládá do Vašeho počítače. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru a vy už nemusíte jednou zaznamenané informace znovu vyhledávat. Tím dochází k usnadnění práce uživatele s danými webovými stránkami a zjednodušení používání služeb na tomto webovém serveru. Soubory cookies jsou využívány s cílem:

  • třídění obsahu webových stránek podle preferencí uživatele a optimalizace využití služeb na těchto stránkách; tyto soubory pomáhají zejména rozpoznat typ zařízení uživatele a podle tohoto typu zobrazit optimálně danou webovou stránku;
  • tvorby statistik, které pomáhají identifikovat, jakým způsobem uživatel využívá dané internetové stránky, což přispívá ke zlepšení jejich struktury, obsahu i  ergonomie ovládání;
  • zjednodušení přihlašování; v případě webových stránek s přihlašováním díky souborům cookies není nutné při opětovném přístupu znovu uvádět přihlašovací jméno a heslo;

V rámci klientského servisu (pouze na stránkách vyžadujících přihlášení) jsou používány v zásadě dva typy souborů cookies:

  • relační / session cookies - dočasné soubory, které jsou uloženy v zařízení uživatele pouze do okamžiku, kdy se uživatel odhlásí, opustí webovou stránku nebo zavře internetový prohlížeč
  • stálé / persistent cookies - soubory, které po vytvoření zůstávají na zařízení uživatele až do okamžiku jejich odstranění uživatelem, případně do doby, která je v těchto souborech cookies přímo definována.
V rámci běžného prohlížení webových stránek bez nutnosti přihlášení jsou používány následující typy souborů cookies:
  • "nezbytné" soubory cookies, umožňující využívat služby dostupné v rámci servisu, např. autentifikační cookies používané pro identifikaci uživatele;
  • soubory cookies sloužící k zajištění bezpečnosti, například k zabránění zneužití přihlašovacích údajů v rámci klientského servisu;
  • "výkonnostní" soubory cookies, umožňující shromažďování informací o způsobu využití webových stránek a služeb na těchto stránkách;
  • "funkční" soubory cookies, umožňující "zapamatování" uživatelem zvolených nastavení a personalizaci uživatelského rozhraní jako je například zvolený jazyk a region, velikost a typ používaného fontu, vzhled webové stránky apod.;
  • "reklamní" soubory cookies umožňující poskytování internetové reklamy s obsahem, který mnohem lépe odpovídá zájmům či potřebám uživatele;
V řadě případů programy sloužící k prohlížení internetového obsahu (webové prohlížeče) standardně povolují ukládání souborů cookies v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé mohou přitom kdykoliv změnit nastavení užívání souborů cookies nebo jejich využívání zcela zakázat. Omezení použití těchto souborů ovšem může mít vliv na funkčnost některých služeb na prohlížených webových stránkách.

Postup nastavení souborů cookies v jednotlivých internetových prohlížečích najdete zde:

 

Soubory cookies používané společností Winkhaus
Winkhaus používá na svých stránkách 2 typy souborů cookies: ASPSESSIONIDQABDADQQ a CookiesPolicy.

 

Cookies soubory Google Analytics
Některé webové stránky společnosti August Winkhaus GmbH & Co.KG mohou pro statistické účely používat také mechanismus Google Analytics. Google Analytics používá následující typy cookies: _utma, _utmb, _utmc, _utmz a _utmv.

 

Cookie Druh/typ Popis
_utma stálý unikátní identifikátor domény
_utmb stálý odpovídá za uchovávání informací na téma dané návštěvy stránek
_utmc; relační spolupracuje s typem _utmb
_utmz stálý obsahuje informace v souvislosti se zdrojem návštěvy stránky
_utmv  stálý
objevuje se ve chvíli, kdy dochází k zjišťování nestandardních proměnných

Více na stránkách:
developers.google.com
Politika ochrany soukromí Google Analytics