blueChip

Modrý klíč

Tento elektronický systém je charakteristický velkou elasticitou při přidělování přístupových práv a podstatně nižšími celkovými náklady na pořízení, než je tomu u mechanických systémů. Systém blueChip se jednoduše přizpůsobuje organizačním změnám, ztracené klíče lze snadno zablokovat anebo přeprogramovat pro užívání novým zaměstnancem. Navíc blueChip umožňuje integraci s poplašnými systémy, systémy řízení a kontroly pracovní doby nebo například komplexním systémem řízení celé budovy. Elektromechanická vložka blueChip je vhodná pro každý standardní zámek a nahrazuje mechanickou cylindrickou vložku bez nutnosti dodatečných úprav dveří.

Pružný a efektivní

Vložky a přístupové čtečky spolupracují s elektronickým klíčem bez nutnosti údržby a konzervace. Princip funkčnosti je identický s tradičními mechanickými cylindrickými vložkami. Napájení zajišťuje běžně dostupná lithiová baterie, která vydrží řadu let.

Komunikace mezi klíčem a vložkou je chráněna před cíleným napadením způsobem velmi dobře ověřeným v automobilovém průmyslu, pracujícím na principu imobilizéru. K ovládání systému blueChip slouží komfortní software, umožňující okamžité zablokování ztracených nebo nepotřebných klíčů a také ke změnám nebo doplnění nových přístupových práv do budovy. Každá taková korekce přístupového plánu je chráněna programem proti neautorizovaným změnám.

Technologie blueChip umožňuje časové ohraničení přístupu do budovy. S přesností 15 minut lze naplánovat přístup do jednotlivých místností na pracovní týden, svátky, víkendy: nastavit kdy, kdo a jaké dveře může otevřít a kdy má zákaz vstupu. Každý pokus o otevření dveří správným klíčem je stejně jako užití nesprávného či neoprávněného klíče registrován. V případě cylindrických vložek s funkcí registrace času je kromě toho ukládána informace o dni a hodině příchodu a odchodu.


Technologie blueChip


Klíč blueChip má svůj elektronický profil i unikátní kód. Nevyžaduje konzervaci ani vlastní napájení. Transfer dat mezi klíčem a vložkou nebo čtečkou probíhá výhradně elektronicky.

Elektromechanická vložka blueChip nahrazuje mechanickou vložku a je dostupná ve všech běžných velikostech/délkách i typech (jednostranná, oboustranná, s knoflíkem apod.). Je určena pro všechny standardní zámky. Elektronický systém se nachází ve vložce, která je napájena baterií nebo může být na přání vybavena síťovým napájením. Vložku blueChip obsluhujeme obdobně jako mechanickou vložku - vložením a otočením klíče ve vložce.

Klíč blueChip lze použít také k identifikaci v systémech kontroly přístupu a registrace času. V takovémto případě je kontrolován přístupový profil klíče. V případě, že je vše v pořádku, přenosové relé posílá signál do elektroprotiplechu nebo elektrického zámku. Čtečky (dostupné v podomítkové i nadomítkové variantě) mohou pracovat samostatně nebo jako součást komplexního systému řízení budovy.

Každý systém blueChip je dodáván plně nakonfigurovaný. Klíčový plán je zpracován v souladu s individuální analýzou požadavků a potřeb klienta a nabízí prakticky neohraničené možnosti. Všechny klíče blueChip lze v rámci daného systému jednoduše naprogramovat. Pomocí speciálního programu lze v každém okamžiku rychle a jednoduše přidat, změnit nebo ubrat přístupová práva. Není nutné vyměňovat klíče ani vložky. To je opravdu vyjímečná vlastnost, jelikož nabízí obrovskou úsporu v případě ztráty klíčů, zejména klíčů s vysokým stupněm oprávnění, jakými jsou u mechanických systému generální a hlavní klíče. V případě mechanických systémů ztráta takového klíče nezřídka znamená i výměnu všech cylindrických vložek v budově.
blueChip

Klíč blueChip