blueSmart

Nová generace organizace a kontroly přístupu.

Elektronické přístupové systémy společnosti Winkhaus jsou populární již přes 10 let a to nejen v Německu, ale i na dalších evropských trzích. Na veletrzích Security byl jako jeden z posledních představen blueSmart - systém, jehož klíče jsou nositeli přístupových údajů a výměna těchto dat se čtečkami nebo elektronickými vložkami probíhá výhradně elektronicky.

Inteligentní řízení budov.

Elektronický klíčový systém blueSmart společnosti Winkhaus je novou generací elektronických přístupových systémů. Umožňuje centrální řízení komplexních klíčových systémů a dálkové přenášení údajů. Vysoký uživatelský a obslužný komfort a krátký čas amortizace jsou dalšími výhodami této novátorské technologie, která nabízí řešení pro objekty různé velikosti a struktury.

Systém blueSmart nejen řídí přístup, ale rovněž registruje pohyby uživatelů a zaznamenává služby, které tito lidé užívají. Proto najde své uplatnění například v hotelích, nemocnicích, sportovních halách, domech s pečovatelskou službou, ve školách nebo třeba na letištích. Toto inteligentní řešení spojuje výhody offline i online systémů, díky čemuž je užívání objektu pohodlnější a také ekonomičtější.

blueSmart pracuje ve virtuální síti. Elektronické komponenty systému mezi sebou komunikují vzdáleně i offline, tímto způsobem získávají informace a posílají je dále. Díky tomu se údaje důležité pro práci systému aktualizují velmi rychle a jednoduše. Nositelem informací je klíč blueSmart, který je předává elektronickým vložkám během každodenního užívání. V okamžiku, kdy uživatel přiloží svůj klíč nebo ho vloží do elektronické vložky, dochází k výměně dat jako například ke změně přístupových práv do jednotlivých místností budovy, změně časového ohraničení přístupu, vytvoření protokolu o užívání dveří, komunikaci o stavu baterie a dalších údajů.

V případě, že dojde například ke ztrátě generálního klíče a nutnosti okamžitého zablokování přístupu, byla vytvořena možnost rychlého předávání informací o zablokování klíče na principu "počítačového viru". Každý klíč, který tuto informaci obdržel, ji předává vložce nebo čtečce, u které byl použit. Každá takovýmto způsobem "infikovaná" vložka nebo čtečka pak tuto informaci předává všem dalším klíčům, se kterými přijde do kontaktu, díky čemuž se informace lavinovitě rozšíří po celém objektu.

Díky předávání informací prostřednictvím virtuální sítě již není potřeba ručně programovat vložky v jednotlivých dveřích. Na centrálním počítači vloží administrátor údaje o uživatelích a jejich jednotlivých oprávněních. Všechny organizační změny lze do systému uložit během několika málo okamžiků. Kdykoliv následně lze zablokovat ztracené klíče a vložit nová přístupová schémata. Přístupová práva mohou být také časově ohraničená (například jen v rozmezí pracovní doby) a všechny příchody a odchody jsou ukládány do databáze a mohou být elektronicky kontrolovány.

Další obrovskou výhodou je velmi rychlá a jednoduchá montáž systému, jelikož nevyžaduje kabeláž jako většina současných přístupových systémů. Navíc mají elektronické vložky shodné rozměry jako tradiční mechanické cylindrické vložky mechanické. Vložky jsou vybaveny velmi výkonnými bateriemi a obsahují paměť schopnou zaznamenat posledních 2000 událostí (včetně dne a hodiny). Systém blueSmart je kompatibilní se systémy kontroly pracovní doby, poplašnými systémy, systémy energetické úspornosti i větracími systémy. Jeden systém může tvořit až 195.000 vložek nebo klíčů.
blueSmart

Klíč a čtečka blueSmart: v okamžiku vložení klíče do čtečky dochází k výměně dat.

blueSmart

Diskrétní elektronická vložka blueSmart

blueSmart

Moderní a precizní technologie výroby systému blueSmart

Individuální přístupová práva

Administrace probíhá pomocí centrálního počítače, který každému zaměstnanci přiděluje individuální přístupová práva do jednotlivých místností v definovaném čase. Přístupový systém je propojen se softwarem Winkhaus blueControl Professional, který přehledně znázorňuje a zaznamenává všechny aktuální změny týkající se řízení přístupu. Programování jednotlivých cylindrických vložek již je minulostí. S elektronickou kontrolou přístupu lze propojit také jíž existující systémy, jako například systém kontroly pracovní doby, poplašné systémy nebo například větrací a energo-úsporné systémy.

Komunikace v novém stylu

Elektronické komponenty systému mezi sebou komunikují prostřednictvím virtuální sítě. Výměna dat probíhá elektronicky a v rámci běžného užívání klíče ji nelze zaznamenat. Klíč vybavený odpovídajícím čipem kromě naprogramovaných přístupových údajů ukládá také data, která načetl v jiných vložkách nebo čtečkách a předává tato data dalším vložkám a čtečkám, se kterými nově přijde do styku. Takovéto předávání dat na principu „počítačového viru” umožňuje nezvykle rychlé šíření informací v systému.

Jak takový systém funguje?

Individuální přístupová práva jsou zapisována systémem v centrální čtečce (například na vrátnici). Klíče blueSmart jednotlivých zaměstnanců po kontaktu s centrální čtečkou obdrží informace o aktuálních přístupových právech na dalších 24 hodin. Stejným způsobem lze rychle předávat informace o nových přístupových právech nebo zablokovaných klíčích (například při ztrátě nebo odcizení). Informace nezbytné pro správnou funkčnost systému, jako například úroveň nabití baterie v jednotlivých vložkách, jsou ukládány na centrálním serveru.

Blokace klíče – elektronické komunikace pomocí klíče

Klíče jednotlivých zaměstnanců jsou v rámci systému používány jako nositelé informací o individuálních přístupových právech nebo o změnách profilu daného uživatele. Tyto údaje uložené v klíči zaměstnance se při postupném otevírání dveří předávají jednotlivým vložkám. Díky tomu se mohou údaje zkopírovat během velmi krátké doby po celé budově bez nutnosti specifického programování jednotlivých cylindrických vložek. Díky informacím předávaným zpět do systému rozpozná administrátor, zda byly údaje správným způsobem předány.

Blokace přístupu –„virové” šíření informací
Jak to funguje?
Informace o zablokování klíče, která musí být předána co nejrychleji do všech dveří, se dostává do centrální čtečky, kterou užívají všichni zaměstnanci. Ti následně při postupném otevírání dveří předávají tuto informaci jednotlivým vložkám nebo čtečkám. V okamžiku, kdy tyto dveře otevírá další zaměstnanec, je tato informace o zablokování kopírovaná do jeho klíče. Takový způsob šíření informací záměrně nazýváme "virovým", jelikož centrální čtečka je zde "infikována" informací a ta je dále díky klíčům a vložkám lavinovitě šířená do celého systému automaticky.
blueSmart

Elektromechanická vložka blueSmart

blueSmart

Čtečka blueSmart

blueSmart

Klíč blueSmart

blueSmart

Čtečka blueSmart s možností vložení klíče

blueSmart

Elektronická kontrola přístupu - klika

blueSmart

Elektronická kontrola přístupu - klika

blueSmart

Elektronická kontrola přístupu - klika

blueSmart

Cylindrická vložka blueSmart s oboustranným "knoflíkem"

Individuální přístupová práva

Administrace probíhá pomocí centrálního počítače, který každému zaměstnanci přiděluje individuální přístupová práva do jednotlivých místností v definovaném čase. Přístupový systém je propojen se softwarem Winkhaus blueControl Professional, který přehledně znázorňuje a zaznamenává všechny aktuální změny týkající se řízení přístupu. Programování jednotlivých cylindrických vložek již je minulostí. S elektronickou kontrolou přístupu lze propojit také jíž existující systémy, jako například systém kontroly pracovní doby, poplašné systémy nebo například větrací a energo-úsporné systémy.

Komunikace v novém stylu

Elektronické komponenty systému mezi sebou komunikují prostřednictvím virtuální sítě. Výměna dat probíhá elektronicky a v rámci běžného užívání klíče ji nelze zaznamenat. Klíč vybavený odpovídajícím čipem kromě naprogramovaných přístupových údajů ukládá také data, která načetl v jiných vložkách nebo čtečkách a předává tato data dalším vložkám a čtečkám, se kterými nově přijde do styku. Takovéto předávání dat na principu „počítačového viru” umožňuje nezvykle rychlé šíření informací v systému.

Jak takový systém funguje?

Individuální přístupová práva jsou zapisována systémem v centrální čtečce (například na vrátnici). Klíče blueSmart jednotlivých zaměstnanců po kontaktu s centrální čtečkou obdrží informace o aktuálních přístupových právech na dalších 24 hodin. Stejným způsobem lze rychle předávat informace o nových přístupových právech nebo zablokovaných klíčích (například při ztrátě nebo odcizení). Informace nezbytné pro správnou funkčnost systému, jako například úroveň nabití baterie v jednotlivých vložkách, jsou ukládány na centrálním serveru.

Blokace klíče – elektronické komunikace pomocí klíče

Klíče jednotlivých zaměstnanců jsou v rámci systému používány jako nositelé informací o individuálních přístupových právech nebo o změnách profilu daného uživatele. Tyto údaje uložené v klíči zaměstnance se při postupném otevírání dveří předávají jednotlivým vložkám. Díky tomu se mohou údaje zkopírovat během velmi krátké doby po celé budově bez nutnosti specifického programování jednotlivých cylindrických vložek. Díky informacím předávaným zpět do systému rozpozná administrátor, zda byly údaje správným způsobem předány.

Blokace přístupu –„virové” šíření informací
Jak to funguje?
Informace o zablokování klíče, která musí být předána co nejrychleji do všech dveří, se dostává do centrální čtečky, kterou užívají všichni zaměstnanci. Ti následně při postupném otevírání dveří předávají tuto informaci jednotlivým vložkám nebo čtečkám. V okamžiku, kdy tyto dveře otevírá další zaměstnanec, je tato informace o zablokování kopírovaná do jeho klíče. Takový způsob šíření informací záměrně nazýváme "virovým", jelikož centrální čtečka je zde "infikována" informací a ta je dále díky klíčům a vložkám lavinovitě šířená do celého systému automaticky.
blueSmart

Administrátor systému nastavuje přístupové údaje

blueSmart

Kopírování přístupových práv na celý den z centrální čtečky do klíče

blueSmart

Přenášení údajů "zpětného protokolu" zpět do systému

blueSmart

"Virová" blokace přístupu

Kontakt

Radek Jireš

Key Account Region Čechy

M +420 602 411 416

Ing. Zdeněk Kyncl

Specialista pro stavební projekty

M +420 736 630 959