Benediktinský klášter v Broumově

Reference srodek klasztor 700x350

Benediktinský klášter v Broumově

Klášter se nachází v městečku Broumov v České republice, v Královéhradeckém kraji. Historie města pochází z poloviny 12. století, kdy se Broumov stal obchodním centrem řízeným benediktinským opatem. Ve 14. století patřil Broumov k nejvýznamnějšímu hospodářskému a kulturnímu centru v severních Čechách. Nejvíce město prosperovalo v barokním období. V té době byly rozšířeny kláštery, kostely a sídla. Nejpůsobivější památkou města je především benediktinský klášter považovaný za Českou národní památku. Klášterní komplex zahrnuje: kostel Svatého Vojtěcha a refektář s jedinečnou kopií Turínského plátna z roku 1651 a obrovskou knihovnou, stejně jako muzeum Broumovska.

Během husitských válek byl klášter několikrát obléhán, ale díky silným obranným hradbám nebyl nikdy dobyt. Okolo roku 1420 se jeho význam výrazně zvýšil. Klášter byl rekonstruován podle návrhu K.I. Dientzenhofera. K místním zajímavostem patří Vamberecké mumie ze sedmnáctého a osmnáctého století, které se nacházejí v suterénu kláštera, gotické fresky „Klanění tří králů“ v zvonici či ostatky svatého Kříže.

Od roku 1950 sloužil klášter jako tábor, kde byli internováni první mnichové a potom jeptišky. Byla to jedna z mnoha věznic, které komunistický systém vytvořil pro tento účel.

V současné době je klášterní komplex otevřen veřejnosti. Zvláště stojí za to vidět klášterní kostel a sakristie se vzácným vykládaným nábytkem a refektářem, ve kterém se nachází výstava liturgických obřadů. Najdeme zde například roucho zdobené českými granáty. Expozice starých tiskovin, především Bible a galerie s obrazy Petra Brandla a Molitora je pozoruhodná.

V roce 2015 byl do zrekonstruovaného kláštera instalován systém generálního a hlavních klíčů typu Winkhaus keyTec RPS, který nahradil původní, již dosti zastaralé, mechanické zabezpečení. Typová řada keyTec RPS je chráněná evropským patentem proti nelegálnímu kopírování klíčů až do roku 2028, včetně režimu bezpečnostní karty. Všechna stavítka mechanismu cylindrické vložky jsou ocelová, tím zajišťují podstatně delší životnost, přesnost chodu a zároveň vyšší odolnosti proti případnému násilnému mechanickému překonání.


Kontakt

Ing. Zdeněk Kyncl

Specialista pro stavební projekty

M +420 736 630 959

Radek Jireš

Key Account Region Čechy

M +420 602 411 416