The Squaire

The Squaire
 

blueChip součástí NEW WORK CITY


Při vstupu do zcela neobvyklého „ležícího kancelářského komplexu” THE SQUAIRE na frankfurtském letišti se cítíme, jako bychom se ocitli v nějaké jiné dimenzi. Tento vyjímečný architektonický objekt má délku 660 metrů a "vznáší se" nad nádražím pro rychlovlaky ICE ve Frankfurtu. Kromě cestujících turistů se po NEW WORK CITY každý den pohybuje cca. 7000 zaměstnanců, kteří v komplexu The Squaire pracují ve firmách a institucích. Systém blueChip zde řídí kontrolu přístupu a zajišťuje maximální organizační elasticitu.

Komplex je rozdělen na 4 sekce, do nichž je přístup regulován samostatně. Samozřejmě ale lze v každém momentu přeprogramovat systém tak, aby byly tyto sekce spojeny a řízeny společně. Toto byl jeden z požadavků při výběrovém řízení a systém blueChip ho musel splňovat.

Při výběru systému hrál důležitou roli také ekonomický aspekt. Bylo rozhodnuto o offline řešení, aby nebyla nutná nákladná a problematická kabeláž. Ještě ve fázi stavby a dlouho před příchodem prvních nájemců kanceláří již systém blueChip zajišťoval bezpečnost ve 35 částech a budovách komplexu.

Dalším argumentem, který zcela jednoznačně hovořil ve prospěch systému blueChip, byly rozdílné možnosti regulace přístupu. Bylo nainstalováno přes 6000 mechatronických vložek, 60 inteligentních klik, 10 offline čteček a 6 online čteček, tzv. „timeLine AccessPoints“. Každý z těchto prvků byl pečlivě volen individuálně podle místa, kde měl být použit.
Kontakt

Ing. Zdeněk Kyncl

Specialista pro stavební projekty

M +420 736 630 959

Radek Jireš

Key Account Region Čechy

M +420 602 411 416