Vícebodové zámky vybavené čepy

Vysoká kvalita, spolehlivost a stabilita vícebodových zámků Winkhaus solidLock zajišťuje výsokou úroveň bezpečnosti dveří. Jsou určeny k montáži jak u výrobce dveří, tak i přímo na místě, na které jsou dveře určeny.

solidLock B

solidLock B

Konstrukční vlastnosti tohoto vícebodového zámku zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti. Zároveň se tento zámek vyznačuje vysokou tolerancí výrobních rozměrů dveří a jednoduchou montáží.

solidLock Thunderbolt

solidLock D2

Zámek se zdvojenými závorami s oboustranným sešikmením lze namontovat jak do nových dveří, tak i do dveří používaných. V obou případech je zajištěna optimální těsnost dveří.