hookLock Ergonomic

Rychle, spolehlivě a ergonomicky

Vícebodový zámek hookLock Ergonomic je velmi komfortním řešením, které umožňuje uzamčení dveří bez použití klíče. Při opouštění domu stačí zvednout kliku nahoru o 45˚ a dveře bude možné odemknout a otevřít zvenčí výhradně pomocí klíče. Specifické umístění kliky pod cylindrickou vložkou zjednodušuje otevírání dveří např. seniorům nebo osobám s tělesným postižením.

Komfortní ovládání

hookLock Ergonomic je vyjímečně komfortním vícebodovým zámkem vybaveným uzamykatelnou klikou a ergonomicky uzpůsobeným kastlíkem (cylindrická vložka se nachází nad klikou, nikoliv pod ní). Zvednutím kliky směrem nahoru (zevnitř nebo i zvenčí) dojde k vysunutí masivních hákových závor a středové závory. Následujě automatická blokace kliky, díky čemuž je otevření dveří zvenčí znemožněno. Odstranění blokace kliky zvenčí je možné výhradně pomocí klíče, ale zevnitř je stále možné stisknout kliku směrem dolů. Zámek jde samozřejmě zamknout i tradičním způsobem, tedy otočením klíče, v tomto případě ovšem nelze dveře odemknout či otevřít klikou ani zvenčí, ani zevnitř.

hookLock Ergonomic

hookLock Ergonomic - neutrální poloha

hookLock Ergonomic

hookLock Ergonomic - poloha "uzamčeno"

Speciální konstrukce hákových závor

Vysoký komfort zamykání je garantován sešikmeným tvarem masivních hákových závor a dále možností regulace přítlaku křídla k rámu (na rámových protikusech, případně rámových lištách).

Plusy tohoto řešení:

 • Uzamykání jedním pohybem kliky (směrem nahoru)
 • Po uzamčení automatická blokace kliky z vnější strany
 • Odstranění blokace:
  • zvenčí – krátkým otočením klíče
  • zevnitř – stisknutím kliky
 • Možnost otevření/průchodu:
  • zvenčí – po odblokování kliky (užitím klíče)
  • zevnitř – celou dobu (do doby, než zámek dodatečně uzamkneme/zablokujeme klíčem)
 • Vysoká odolnost proti vloupání (RC 2/RC 3)
 • Umístění cylindrické vložky nad klikou - jednodušší otevírání uzamčených dveří seniory
hookLock Ergonomic

Klika nahoru - rychlé uzamčení dveří Klika dolů - odemčení

hookLock Ergonomic je komfortním, klikou ovládaným vícebodovým zámkem se 3 uzavíracími body.

Varianty

 • STV-SEN FGPCV ...60
  pro standardní vchodové i vedlejší vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm
 • STV-SEN FGPCV ...69
  pro vysoké vchodové i vedlejší vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 2230 - 2400 mm

hookLock Ergonomic

hookLock Ergonomic varianta ...60, rozměry

hookLock Ergonomic

hookLock Ergonomic varianta ...69, rozměry