panicLock

Nouzové a panikové zámky

Vícebodové zámky Winkhaus panicLock splňují požadavky harmonizovaných norem EN 179 (pro nouzové dveřní uzávěry) nebo EN 1125 (pro panikové dveřní uzávěry).

Cílem ochrana života a zdraví

Mechanismus panikového (i nouzového) vícebodového zámku umožňuje otevření dveří zevnitř jedním pohybem ruky a bez užití klíče bez ohledu na to, zda jsou dveře zavřené nebo zamčené. V závislosti na systému je otevření možné buď stiknutím kliky nebo tzv. panikové hrazdy. Panikové vlastnosti tohoto typu vícebodových zámků nemají vliv na jejich další funkce nebo na bezpečnostní třídu dveří.

panicLock

Paniková hrazda

panicLock M 179 a M 1125 - nouzové a panikové zámky s funkcí "Zvenku nepřístupno" (tzv. funkce E)

Mechanické nouzové zámky panicLock M 179 (dle normy EN 179) a panikové zámky panicLock M 1125 (dle normy EN 1125) splňují všechny požadavky, které musí splňovat zámky s funkcí E - "Zvenku nepřístupno". Tato funkce zajišťuje možnost okamžitého otevření dveří zevnitř bez ohledu na to, zda jsou dveře zamčené či nikoliv. Otevření dveří proti směru úniku je možné teprve po odemknutí dveří a to výhradně prostřednictvím klíče. Aby byla garantována správná paniková (příp. nouzová) funkce dveří, je nutné použít výhradně cylindrickou vložku s volným během spojky.

panicLock AV2 OR 179 - automatický, samozamykací nouzový zámek s funkcí E

Bezpečnost zajišťují dvě automatické masivní hákové závory a střelka. Zámek umožňuje otevření zevnitř jedním pohybem ruky.
Nouzový automaticky samozamykací vícebodový zámek vybavený funkcí E panicLock AV2OR (bez středové závory) nevyžaduje použití cylindrické vložky s volným během spojky a splňuje požadavky normy EN 179.

panicLock BM 179 / 1125 – plně motorický vícebodový zámek s panikovou funkcí E

Vícebodový zámek blueMotion BM 179/1125 je certifikován v souladu s normami DIN EN 179 a DIN EN 1125 a smí být použit jako panikový resp. nouzový uzávěr. Tento vícebodové zámek je vybaven elektromotorem umožňujícím plně automatické zamykání i odemykání panikových resp. nouzových dveří bez nutnosti užití klíče.

Směrnice: Zámky panicLock BM vyžadují použití speciálního napájecího trafa 24V DC určeného pro elektrické panikové zámky. Takováto napájecí trafa naleznete v nabídce společnosti Winkhaus.

Plusy tohoto řešení:

 • spolehlivá bezpečnost
 • otevření zevnitř jedním pohybem ruky (rovněž zamčených dveří)
 • během paniky možnost otevření bez použití síly (dveře otevřou bez problému i děti, senioři nebo např. osoby s tělesným postižením)
 • výroba těchto typů zámků pod nepřetržitým dohledem
 • určené k použití do protipožárních dveří
 • dostupné i ve variantách s automatickým zamykáním nebo i plně elektrickým (bez použití klíče)
 • kompatibilní se standardními protiplechy vícebodových zámků hookLock
panicLock M2

Masivní háková závora

Warianty

 • panicLock M 179/1125, funkce E ... STV-varianta 60 se 2 masivními hákovými závorami pro standardní vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm
 • panicLock M 179/1125, funkce E ... STV-varianta 62 se 2 masivními hákovými závorami pro snížené vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 1735 - 1875 mm
 • panicLock AP3, funkce E / B / D ... vícebodový nouzový/panikový zámek 179/1125 pro jednokřídlé dveře / dveře s neotevíraným pasivním křídlem bez panikové funkce, STV-varianta 60 se 2 masivními hákovými závorami pro standardní vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm
 • panicLock AP3, funkce E / B / D ... vícebodový nouzový/panikový zámek 179/1125 pro jednokřídlé dveře / dveře s neotevíraným pasivním křídlem bez panikové funkce, STV-varianta 62 se 2 masivními hákovými závorami pro snížené vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 1735 - 1875 mm
 • panicLock AP3, funkce E / B / D ... vícebodový nouzový/panikový zámek 179/1125 pro jednokřídlé dveře / dveře s neotevíraným pasivním křídlem bez panikové funkce, STV-varianta 69 se 2 masivními hákovými závorami pro vysoké vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 2230 - 2400 mm
 • panicLock AP3, funkce E / B / D ... vícebodový nouzový/panikový zámek 179/1125 pro dvoukřídlé dveře (aktivní i pasivní křídlo s panikovou funkcí), STV-varianta 60 se 2 masivními hákovými závorami pro standardní vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm
 • panicLock AP3, funkce E / B / D ... vícebodový nouzový/panikový zámek 179/1125 pro dvoukřídlé dveře (aktivní i pasivní křídlo s panikovou funkcí), STV-varianta 62 se 2 masivními hákovými závorami pro snížené vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 1735 - 1875 mm
 • panicLock AP3, funkce E / B / D ... vícebodový nouzový/panikový zámek 179/1125 pro dvoukřídlé dveře (aktivní i pasivní křídlo s panikovou funkcí), STV-varianta 69 se 2 masivními hákovými závorami pro vysoké vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 2230 - 2400 mm
 • panicLock AV2 OR 179 ... nouzový automaticky samozamykací vícebodový zámek vybavený funkcí E, STV-varianta 60 se 2 masivními hákovými závorami pro standardní vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm
 • panicLock BM 179 / 1125 ... plně motorický vícebodový zámek s panikovou funkcí E, STV-varianta 60 se 2 masivními hákovými závorami pro standardní vchodové dveře, jejichž výška křídla v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm


Podrobný popis jednotlivých funkcí najdete ve vedlejší záložce "Funkce". Detailní informace o jednotlivých typech nouzových a panikových zámků panikLock pak následně naleznete v katalogu v záložce "Ke stažení".
Vermaßung

panicLock M2 varianta ...60

Vermaßung

panicLock M2 varianta ...62

Vermaßung

panicLock M2 varianta ...69

Funkce E - Zvenku nepřístupno

Skladba kování: Zevnitř klika/zvenku koule
Určeno pro dveře, u kterých je požadavek zabránit neoprávněnému vniknutí do budovy směrem zvenčí. Otevření dveří proti směru úniku je možné teprve po odemknutí dveří a to výhradně prostřednictvím klíče.

Nouzové otvírání (ve směru úniku/útěku)
Dveře zevnitř otevřeme stisknutím kliky.

Otevření zvenku je možné pouze otočením klíče v cylindrické vložce až nadoraz (včetně zatažení střelky).

Otevírání
Funkce zevnitř:
Klíčem až nadoraz nebo klikou ovládáme střelku: umožníme průchod dveřmi.
Funkce zvenku:
Otočením klíče v cylindrické vložce až nadoraz, aby došlo k plnému odemknutí uzávěru a následně zatažení střelky, po kterém dojde k otevření dveří.

Uzamykání (platí pro směr úniku i směr zvenku)
Dveře uzamkneme otočením klíče až nadoraz (viz obrázek), aby došlo k úplnému uzamknutí dveřního uzávěru. Tímto pohybem docílíme základní polohy.

Funkce B - Nastavitelná průchodnost zvenku

Skladba kování: Klika zevnitř i zvenku
Určeno pro dveře, u kterých je požadavek zabránit neoprávněnému vniknutí do budovy směrem zvenčí. Otevření dveří proti směru úniku je možné teprve po odemknutí dveří klíčem. Pohybem klíče je možné nastavit i dlouhodobý průchod zvenku.

Nouzové otevírání (ve směru úniku)
Dveře zevnitř otevřeme stisknutím kliky..
Otevírání zvenku je možné jen až po otočení klíčem v cylindrické vložce až nadoraz do krajní polohy pro otevření. Následně lze klikou ovládat zatažení střelky.

Otevírání (uzamčených dveří pomocí klíče)
Funkce zevnitř:
Otočíme klíčem v cylindrické vložce až nadoraz nebo klikou otevřeme dveře.
Upozornění: Průchod dveřmi je možný z obou stran!
Funkce zvenku:
Odemkneme pomocí klíče a stiskneme kliku, abychom docílili zatažení střelky.
Upozornění: Průchod dveřmi je možný z obou stran!

Uzamykání (platí pro směr úniku i směr zvenku)
Uzamykáme pomocí klíče. Klíčem otočíme až nadoraz, aby došlo k úplnému uzamknutí dveřního uzávěru. Tímto pohybem docílíme základní polohy.

Funkce D - Průchodnost zvenku

Skladba kování: Klika zevnitř i zvenku
Určeno pro dveře, u kterých je nutné občas umožnit průchod také zvenku. Po otevření dveří zevnitř dojde k automatickému zprůchodnění dveří i zvenku, což je ideální např. pro záchranné složky nebo pro organizovaný pohyb osob i proti směru úniku. Pokud chceme znovu zabránit průchodu dveřmi směrem zvenku, musíme dveře znovu zvenku uzamknout pomocí klíče.

Nouzové otevírání (ve směru úniku)
Dveře otevřeme pomocí kliky.
Otevřením zevnitř se aktivuje také klika směrem zvenku a dveře jsou nyní průchodné oběma směry (např. pro záchranné a pomocné složky).

Otvírání (odemykání uzamčených dveří pomocí klíče)
Funkce zevnitř:
Klíčem otočíme až nadoraz do krajní polohy pro otevření, následně stiskneme kliku, abychom docílili zatažení střelky.
Upozornění: Průchod je nyní možný oběma směry!
Funkce zvenku:
Odemykáme pomocí klíče, následně lze otevírat pomocí kliky.
Upozornění: Průchod je nyní možný oběma směry!

Uzamykání (platí pro směr úniku i směr zvenku)
Uzamykáme pomocí klíče. Klíčem otočíme až nadoraz, aby došlo k úplnému uzamknutí dveřního uzávěru. Tímto pohybem docílíme základní polohy.

panicLock

Funkce E - Zvenku nepřístupno

panicLock

Funkce B - Nastavitelná průchodnost zvenku

panicLock

Funkce D - Průchodnost zvenku