pyroLock

Vícebodové zámky pro protipožární a kouřotěsné dveře

V protipožárních a kouřotěsných systémech je bezpečnost zcela zásadní hodnotou, jelikož během požáru je lidský život v ohrožení. Další neméně významnou funkcí je ochrana majetku a zabránění šíření požáru a/nebo kouře. Dveře jsou velmi často slabým článkem, přes který se oheň dostává z ohniska do dalších částí budovy. Během požáru musí zůstat dveře zavřené, aby zadržely šířící se oheň a smrtelný dým. To umožňuje získat další cenné minuty pro záchrannou akci.

pyroLock - Těsně a bezpečně

Speciální vícebodový zámek s protipožárními a kouřotěsnými vlastnostmi sehrává při ohrožení lidského života zásadní roli, stejně jako při ochraně majetku. Je zcela zásadní a nevyhnutelné, aby všechny prvky použité v protipožárních dveřích měly odpovídající certifikáty. Ne tedy pouze vícebodový zámek, ale i dveřní závěsy, garnitury klik a samozavírač. Prvky kování a doplňkového vybavení musí být podrobně specifikovány v žádostech o stavební povolení a musí být s nimi seznámen stavební dozor. Zvláštní pozornost je nutné věnovat také tomu, aby zvolené rámové protiplechy byly určené k použité do protipožárních a kouřotěsných dveří.

pyroLock

pyroLock M - masivní háková závora

pyroLock

pyroLock - kastlík zámku

pyroLock

pyroLock B - varianta s čepem

Bezpečnost

Vícebodový zámek Winkhaus pyroLock úspěšně absolvoval speciální testy v německém institutu MPA NRW a získal certifikát shody s obecnými požadavky stavebního dozoru, umožňující montáž vícebodových zámků typu pyroLock v jednokřídlových a dvoukřídlových protipožárních a kouřotěsných dveřích (ve výjimečných případech může být potřebná konzultace s kontrolním orgánem).

Vícebodové zámky Winkhaus s nouzovou funkcí (dle EN179) či panikovou funkcí (dle EN1125) jsou standardně vhodné pro použití v protipožárních dveřích a to buď jednokřídlových nebo v aktivním křídle dvoukřídlových dveří (s blokovaným pasivním křídlem bez nouzové/panikové funkce).

Rozsah použití

  • FS – protipožární dveře
  • RS – kouřotěsné dveře

Vlastnosti / varianty

  • pyroLock B
  • panicLock M a BM (v souladu s EN179/EN1125)
  • panicLock AV2OR 179 (v souladu s EN 179)
  • středový kastlík zámku vybavený ocelovou střelkou (déle drží dveře v zavřené poloze během požáru)
Prüfzeichen MPA NRW

Certifikát shody MPA NRW

Standardní varianta ...60

Se 2 masivními hákovými závorami pro standardní vchodové dveře, jejichž výška v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm (F2060 M2).

Standardní varianta ...60 se dveřním otvíračem

Se 2 masivními hákovými závorami pro standardní vchodové dveře, jejichž výška v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm (FW2060 M2).

Standardní varianta ...60 M4

Se 4 masivními hákovými závorami pro standardní vchodové dveře, jejichž výška v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm (F2060 M4).

Varianta ...06

Se 2 čepy pro standardní vchodové dveře, jejichž výška v kovací drážce činí 1875 - 2230 mm (F2006 B2, F2406 B2).

Poznámka

Kromě výše uvedených variant jsou standardně vhodné pro protipožární a kouřotěsné dveře také vícebodové zámky Winkhaus s nouzovou funkcí (dle EN179) či panikovou funkcí (dle EN1125).