Politika soukromí

POLITIKA SOUKROMÍ

Ochrana osobních údajů a podmínky používání internetových portálů společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k. se sídlem v Rydzyně

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou informační doložkou o zpracování osobních údajů osob využívajících webovou stránku a funkčnost webových stránek https://www.winkhaus.com/cs-cz a dalších webových stránek a webových stránek společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. se sídlem v Rydzyně.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na případy zpracování osobních údajů souvisejících s nákupy v internetovém obchodě Winkhaus a použitím dalších funkcí internetového obchodu. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s fungováním internetového obchodu jsou obsaženy v dokumentu Ochrana osobních údajů a podmínky používání internetového obchodu www.sklep.winkhaus.pl, umístěné na odkazu https://sklep.winkhaus.pl/polityka_prywatnosci.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Winkhaus, smluvních partnerů nebo obchodních partnerů prováděných v transakcích mimo internetový obchod. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů v obchodních vztazích mimo internetový obchod lze nalézt na https://www.winkhaus.com/cs-cz na kartě informace GDPR: https://www.winkhaus.com/cs-cz/tisk/informacni-gdpr.

1. Ochrana údajů ve zkratce

Obecné informace

Následující informace popisují způsob nakládání s Vašimi osobními údaji při používání našich internetových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, na základě kterých může být provedena Vaše identifikace. Podrobné informace týkající se ochrany údajů jsou uvedeny v následující politice soukromí.

Shromažďování a zpracování údajů na našich internetových stránkách

Kdo je subjekt odpovídající za zpracování údajů na těchto internetových stránkách? Údaje na těchto stránkách zpracovává jejich provozovatel. Kontaktní údaje provozovatele stránek naleznete na internetových stránkách v záložce Redakce portálu.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány zejména tím, že je nám poskytnete jako např. při vyplnění kontaktního formuláře. Osobní údaje získáváme také někdy z veřejných rejstříků, jako jsou obchodní či živnostenský rejstřík.
Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi informačními systémy, když si prohlížíte naše internetové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy na stránkách). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě našich internetových stránek.

K jakým účelům používáme tyto osobní údaje a jak dlouho je zpracováváme?

V případě použití kontaktního formuláře osobní údaje zpracováváme za účelem seznámení se s dotazem a poskytnutí odpovědi. V takovém případě jsou zpracovávány osobní údaje uvedené ve formuláři. Formuláře na jednotlivých internetových stránkách mohou obsahovat všechny, nebo některé s následujících osobních údajů, které budou zpracovávány: jméno a příjmení, název firmy, adresa, e-mail a telefonní číslo. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a jsou zpracovávány do doby jeho odvolání.

V případě komentářů na blogu zpracováváme následující osobní údaje: jméno, e-mail případně další údaje, pokud jsou obsaženy v uživatelském jménu, e-mailu nebo obsahu komentáře. Údaje jsou zpracovávány za účelem správy blogu a také za účelem uskutečnění právních kroků, bude-li komentář v rozporu se zákonem nebo bude-li porušovat osobnostní práva jiných subjektů např. pomluvu. V případě komentářů na blogu jsou zpracovávány: uživatelské jméno a osobní údaje, které jsou uvedeny v textu komentáře. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a jsou zpracovávány do doby jeho odvolání.

Budete-li s tím souhlasit, budou osobní údaje zpracovávány také za účelem zasílání newsletteru zákazníkům výrobců oken. V rámci toho zpracováváme následující údaje: jméno a příjmení, název firmy, e-mail. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a jsou zpracovávány do doby jeho odvolání. V případě přihlášení k odběru letáku (bulletin Winkhaus Servis) jsou zpracovávány osobní údaje uvedené ve formuláři, zejména pak jméno a příjmení, název firmy, adresa, e-mail. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a jsou zpracovávány do doby jeho odvolání.

V každém případě případě zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu můžete takovýto souhlas ke zpracování osobních údajů neposkytnout. Poskytnutí souhlasu není nutné, jeho neposkytnutí ale může způsobit omezení přístupu k určité funkci e-shopu.

V každém případě zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu můžete takovýto souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv a jakýmkoliv způsobem, např. e-mailem zaslaným na adresu iodo@winkhaus.pl, odvolat, což nebude mít vliv na oprávněnost dosavadního zpracování osobních údajů.

V každém případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou být tyto údaje zpracovávány i nadále, bude-li existovat důvod pro jejich zpracování. Takovým důvodem může být zejména oprávněný zájem správce údajů v případě nebezpečí, že dojde k uplatnění nároků.

Jaká práva ve vztahu k Vašim údajům máte?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:
 • právo na přístup k vlastním osobním údajům – možnost získat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje;
 • právo na opravu – jsou-li údaje chybné nebo neúplné;
 • právo získat kopii vlastních osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • právo na výmaz údajů (právo být zapomenut) – pokud dle Vašeho názoru neexistuje důvod pro zpracování údajů, můžete požádat, abychom je smazali;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které zpracováváme právě na základě Vašeho souhlasu, můžete kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů bude pokračovat i přes odvolání souhlasu, bude-li nadále existovat oprávnění pro jejich zpracování;
 • právo obdržet informace – máte právo být informováni o porušení osobních údajů, jako je na příklad únik osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů – můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů s ohledem na svou zvláštní situaci a proti přímému marketingu;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu – budete-li se domnívat, že osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje jiných dodavatelů

Vaše uživatelské chování může být při návštěvě našich stránek analyzováno. Používáme k tomu cookies a tzv. analytický software. Analýza chování uživatele na stránkách probíhá zpravidla anonymně. To, jak budete využívat naše stránky, nesmí vést k tomu, že dojde k Vaší identifikaci. Můžete vyjádřit svůj souhlas analyzováním údajů a můžete znemožnit, aby byla prováděna, a to tak, že nebudete určité nástroje (např. kontaktní formulář) používat. Podrobné informace na toto téma naleznete v této Politice soukromí.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje, kterou jsou zpracovávané na základě souhlasu, jsou zpracovávány do okamžiku jeho odvolání. Souhlas lze odvolat libovolným způsobem, mj. zasláním e-mailu, což nebude mít vliv na oprávněnost dosavadního zpracování osobních údajů. Tyto osobní údaje mohou být zpracovávány i nadále, a to i přes odvolání souhlasu, bude-li správce oprávněn k jejich zpracování např. na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což se týká na příklad situací porušení práva subjektem údajů nebo ochrany před nároky.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Správce osobních údajů:

Správcem osobích údajů na těchto Internetových stránkách je: Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Sídlo: 64-130 Rydzyna, ul. Przemysłowa 1
Národní soudní rejstřík:
Sąd Rejonowý [okresní soud] Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [9. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku] pod číslem KRS 0000316790, DIČ 6970011183

Komplementář – Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z o.o. se sídlem v Rydzynie
Předseda představenstva komplementáře mgr. Ing. Janusz Rodzki
Prokurista Maciej Matella

Telefon: +48 65 52 55 700
E-mail: winkhaus@winkhaus.pl

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. příjmení, e-mailová adresa atp.)

Právo podat stížnost orgánu dohledu

V případě porušení předpisů o ochraně osobních údajů je poškozená osoba oprávněna podat stížnost příslušnému orgánu, který vykonává dohled nad dodržování těchto předpisů.

Právo na přenos údajů

Můžete požádat, abychom předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, třetím osobám. Tyto údaje musí být předány v obvykle používaném formátu, který je vhodný pro strojové čtení. Jestliže požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, dojde k tomu pouze v případě, jestliže takový převod bude technicky možný.

Šifrování SSL nebo TLS

Za účelem zabezpečení a ochrany přenosu důvěrných informací, jako jsou objednávky nebo poptávky, které posíláte provozovateli stránek, používáme šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení lze poznat podle toho, že adresa stránek v prohlížeči se změní z "http://" na "https://" a v okně prohlížeče se objeví ikonka visacího zámku. V případě že je šifrování SSL nebo TLS aktivní, údaje, které nám posíláte, nemohou být přečteny třetími osobami.

Informování, blokování, odstranění

V souladu s platnými předpisy můžete kdykoliv požádat o bezplatné informace o osobních údajích, které jsou ukládány, jejich původu, odběrateli, účelu zpracování údajů, máte také nárok na opravu, zablokování a výmaz těchto údajů. V takovém případě a s ostatními dotazy týkajícími se osobních údajů se můžete na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím adresy uvedené v záložce Redakce a také přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nesouhlas s reklamními e-maily

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s použitím kontaktních údajů zveřejněných v záložce Redakce za účelem posílání reklam a informačních materiálů, o které jsme výslovně nepožádali. Pro případ zasílání reklamních informací, např. ve formě spamových e-mailů, si provozovatel stránek vyhrazuje právo podniknout příslušné právní kroky.

3. Pověřenec pro ochranu údajů

V naší společnosti jsme zřídili funkci pověřence pro ochranu údajů, kterým je:
Marzena Jakimowicz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemysłowa 1
64-130 Rydzyna

Telefon: 661 340 072
E-mail: iodo@winkhaus.pl

4. Shromažďování údajů na naších internetových stránkách

Cookies

Internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies Vaše zařízení nijak nepoškodí a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby náš internetový portál mohl být více uživatelsky přívětivý, efektivní a bezpečný. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá Váš prohlížeč na Vašem zařízení.
Většina cookies, které používáme, jsou tzv. session cookies, které se smažou z pevného disku zařízení automaticky po vypnutí prohlížeče. Jiné cookies zůstávají na Vašem zařízení a umožňují, aby při Vaší další návštěvě na našem informačním portálu došlo k identifikaci tohoto zařízení (tzv. permanentní cookies). Můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, že vždy obdržíte oznámení o ukládání cookies a budete jejich ukládání vždy odsouhlasovat, můžete je také plně zakázat nebo nastavit jejich automatické smazání při zavření prohlížeče. V případě vypnutí cookies může dojít k omezení funkčnosti internetových stránek.
Cookies, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci nebo zajištění určitých funkcí, které si přejete (např. funkce košíku), budou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 bod f GDPR. Provozovatel stránek má oprávněný zájem ukládat cookies, aby mohl poskytovat své služby technicky bezchybně a optimálním způsobem. Budou-li ukládány také jiné cookies (např. cookies pro analýzu chování uživatele), potom budou popsány v této Politice soukromí v samostatné kapitole.

Soubory s denními záznamy serveru (soubory server.log)

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace obsažené v tzv. log souborech, které nám Váš prohlížeč předává automaticky. Jedná se o:
 • typ prohlížeče a verzi prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL odkazující stránky
 • název hostu počítače
 • čas dotazu serveru
 • IP adresa

Tyto údaje neporovnáváme s údaji z jiných zdrojů

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 bod f GDPR, který umožňuje zpracovávat údaje za účelem plnění smlouvy nebo za účelem ochrany oprávněných zájmů správce údajů.

Kontaktní formulář

V případě že nám pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou údaje z formuláře včetně kontaktních údajů uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nebudeme bez Vašeho souhlasu poskytovat dál. Údaje uvedené v kontaktním formuláři se zpracovávají výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K odvolání souhlasu stačí, když nám e-mailem pošlete jednoduché oznámení. Tato skutečnost nemá vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu.
Údaje uvedené v kontaktním formuláři si ponecháme do okamžiku, než požádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas se shromažďováním údajů nebo přestane existovat účel, pro který jsou tyto údaje zpracovávány (např. po ukončení zpracování Vašeho požadavku). Tyto údaje mohou být však zpracovávány i nadále, a to i přes odvolání souhlasu, bude-li existovat oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což se týká např. situace porušení práva subjektem údajů nebo ochrany před nároky.

Přidávání komentářů na internetových stránkách

Když přidáváte komentáře na blogu našich stránek, pak se kromě Vašeho jména a komentáře ukládá také datum přidání komentáře, Vaše e-mailová adresa a nejedná-li se o anonymní zprávu, název uživatele, který jste si zvolili.

Ukládání IP adresy

Funkce komentáře na našich stránkách ukládá IP adresy uživatelů, kteří komentáře přidávají. Zde potřebujeme osobní údaje k tomu, abychom mohli učinit právní kroky proti autorovi komentáře, který porušueje platné předpisy, jako např. v případě pomluvy.

Doba uchovávání komentářů

Komentáře a s nimi související údaje (např. IP adresa) jsou ukládány a zůstávají na našich stránkách do okamžiku, než bude komentovaný obsah úplně smazán. Ke smazání dochází v případě odvolání souhlasu nebo v případě rozhodnutí správce o smazání.

Právní důvod

Komentáře se ukládají na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod a GDPR). Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, abyste e-mailem poslali jednoduché oznámení. Tato skutečnost nemá vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. Tyto údaje mohou být však zpracovávány i nadále, a to i přes odvolání souhlasu, bude-li existovat oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což se týká například situací porušení práva subjektem údajů nebo obrany před nároky.

5. Analytické a reklamní nástroje

Google Analytics

Tyto stránky používají funkce nástroje Google Analytics. Poskytovatelem těchto služeb je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá cookies. Jedná o textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu způsobu, jakým uživatelé používají internetové stránky. Informace o tom, jak používáte stránky, které budou shromážděny pomocí cookies, jsou zpravidla posílány a ukládány na serveru Google, který se nachází v USA. Cookies Google Analytics se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 bod f GDPR. Správce osobních údajů má oprávněný zájem provádět analýzu chování uživatelů, aby mohl provést optimalizaci své internetové nabídky a reklamy.

Anonymizace IP

Na těchto internetových stránkách je aktivní funkce anonymizace IP. Díky tomu se IP adresa před posláním do Googlu v USA zkrátí, tento způsob anonymizace se týká území členských států EU a ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA poslána celá adresa a teprve tam dojde k jejímu zkrácení. Společnost Google bude používat tyto informace o tom, jak používáte internetové stránky, souladu s pokyny provozovatele těchto internetových stránek za účelem zpracování reportů o aktivitě na stránkách a pro realizaci ostatních služeb souvisejících s používáním internetových stránek a internetu ve prospěch provozovatele. IP adresy, kterou pošle Váš prohlížeč, nebudou v rámci Google Analytics porovnávány s ostatními údaji, které Google získá.

Plug-in prohlížeče

Ukládání cookies lze zakázat v nastaveních Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v takovém případě nebudou všechny funkce těchto stránek fungovat v plném rozsahu. Shromažďování a zpracování údajů, které vytvoří cookies a které se týkají způsobu, jakým používáte internetové stránky (včetně Vaší IP adresy), ze strany Google můžete také zablokovat pomocí instalace ve svém prohlížeči plug-inu, který je dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Nesouhlas se shromažďováním údajů

Shromažďování Vašich údajů nástrojem Google Analytics můžete zakázat kliknutím na níže uvedený odkaz. V takovém případě dojde k uložení souboru cookie opt-out, který zablokuje shromažďování Vašich údajů při dalších návštěvách našich internetových stránek: deaktivace Google Analytics.
Další informace týkající se nakládání s údaji uživatelů nástrojem Google Analytics naleznete v Politice soukromí Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Demografické údaje v Google Analytics

Tyto stránky používají funkce demografické údaje Google Analytics. Díky tomu lze zpracovat reporty o stáří, pohlaví a zájmech uživatelů stránek. Tyto údaje pocházejí z reklam Google souvisejících se zájmy příjemců a údajů uživatelů pocházejících od jiných dodavatelů. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv vypnout v nastavení na Vašem účtu Google nebo úplně zakázat shromažďování Vašich údajů nástrojem Google Analytics, a to způsobem, který je popsán v odstavci "Nesouhlas se shromažďováním údajů".

Remarketing Google Analytics

Naše stránky používají funkci Remarketing Google Analytics ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem těchto služeb je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Tato funkce umožňuje porovnat cílové skupiny příjemců reklamy získané díky Remarketingu Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, které jsou nezávislé na zařízení. Díky tomu se na koncovém zařízení uživatele (např. mobilní telefon) zobrazuje obsah, který odpovídá charakteristikám této osoby dle jejího dřívějšího chování, i když se jedná o jeho jiné zařízení (např. tablet nebo desktop).
Jestliže jste poskytli příslušný souhlas, potom Google porovnává k tomuto účelu historii Vašeho prohlížeče, která obsahuje informace o chování v síti, s historii a aplikacích, které jste používali v rámci Vašeho účtu Google. Díky tomu se Vám může na každém zařízení, na kterém se přihlašujete se svým účtem Google, zobrazit personalizované reklamní sdělení.
Za účelem realizace této funkce Google Analytics shromažďuje identifikátory uživatelů, které jsou ověřené Googlem a které se dočasně porovnávají s našimi údaji v Google Analytics, toto porovnání slouží pro definici a vytváření cílových skupin uživatelů pro zobrazování reklamy nezávislé na zařízení.
Remarketing/cílení nezávislé na zařízení můžete zablokovat tak, že vypnete personalizovanou reklamu ve svém účtu Google; pro tento účel lze použít následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Porovnávání údajů shromážděných na Vašem účtu Google se provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu, který jste poskytli společnosti Google a který můžete odvolat (čl. 6 odst. 1 bod a GDPR). V případě shromažďování údajů, které nejsou na Vašem účtu Google porovnávány (např. proto, že nemáte účet Google, nebo jste neposkytli souhlas k porovnávání údajů), jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 bod f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel stránek má zájem o anonymizovanou analýzu uživatelů stránek pro reklamní účely.
Další informace a předpisy týkající se ochrany údajů naleznete v Politice soukromí firmy Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tyto stránky používají Google AdWords. AdWord je program pro on-line firemní reklamu firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
V rámci Google AdWords používáme funkci měření konverzí (Conversion Tracking). Po kliknutí na reklamu Google se ve Vašem zařízení uloží cookie, který odpovídá za měření konverzí. Cookie je malý textový soubor, který internetový prohlížeč ponechává na zařízení uživatele. Ke zneplatnění takových cookies dochází po 30 dnech a tyto cookies neslouží pro osobní identifikaci uživatelů. Jestliže uživatel navštívil určité stránky na našem portálu a nedošlo ještě ke zneplatnění cookie, potom se Google i my dozvíme, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tyto stránky.
Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Cookie nemohou být monitorovány internetovými stránkami klientů AdWords. Informace získané pomocí cookies, které odpovídají za měření konverzí, slouží ke zpracování statistik pro klienty AdWords, kteří chtějí měřit konverze. Klienti získávají informace o celkovém počtu uživatelů, kteří kliknuli na jejich reklamu a byli přesměrování na stránky s tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat jednotlivé uživatele. Pokud se nechcete účastnit měření konverzí, můžete tuto funkci zablokovat vypnutím cookies odpovídajících za Google Conversion Tracking v uživatelských nastaveních prohlížeče. V takovém případě nebudou Vaše údaje zahrnuty do statistiky konverzí stránek.
Cookies týkající se konverze se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 bod f GDPR. Správce osobních údajů má oprávněný zájem provádět analýzu chování uživatelů, aby mohl provést optimalizaci své internetové nabídky a reklamy.
Další informace týkající se Google AdWords a Google Conversion Tracking naleznete v Politice soukromí Google: https://policies.google.com/privacy?gl=pl Prohlížeč si můžete nastavit tak, že budete v jednotlivých případech informováni o jejich použití a budete k tomu poskytovat souhlas, ukládání cookies lze také zablokovat, a to v určitých případech nebo úplně, lze také zapnout automatické mazání souborů cookies při zavření internetového prohlížeče. V případě vypnutí souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti stránek.

Facebook Pixel

Pro měření konverzí používají naše stránky kód Facebook Pixel firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Díky tomu lze sledovat chování osob, které budou na stránky přesměrovány z reklamy na Facebooku. Tento kód slouží pro měření účinnosti reklamy na Facebooku pro statistické a marketingové účely a pro optimalizaci marketingových aktivit v budoucnu. Získané údaje jsou pro nás jako pro provozovatele stránek anonymní, nemůžeme činit žádné závěry umožňující identifikaci uživatelů. Údaje ukládá a zpracovává společnost Facebook, a proto je možné je přiřadit ke konkrétnímu profilu uživatele a Facebook může používat tyto údaje pro vlastní reklamní účely v souladu s vlastní politikou používání údajů. Díky tomu Facebook umožňuje umístění reklamy na svých stránkách i mimo ně. Na takové používání údajů nemáme jako provozovatel stránek vliv.

V Politice ochrany údajů firmy Facebook naleznete více informací o tom, jak chránit své soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Také můžete zablokovat remarketingovou funkci "Custom Audiences" v nastaveních pro reklamu na adrese: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Za tímto účelem se musíte přihlásit na Facebook.
Jestliže nemáte účet na Facebooku, reklamu Facebooku, která je založena na chování uživatele, můžete vypnout na stránkách Evropského sdružení pro interaktivní digitální reklamu (European Interactive Digital Advertising Alliance): http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter

Údaje pro newsletter

Bude-te li mít zájem o newsletter, který je nabízen na našich internetových stránkách, budeme potžřebovat Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny ve formuláři, tj. jméno a příjmení, název firmy, e-mail. Tyto údaje budeme používat výhradně k zasílání informací, o které jste projevili zájem, a nebudeme je poskytovat třetím stranám s výjimkou firmy SARE, která zajišťuje provoz newsletteru.
Zpracování údajů uvedených ve formuláři používaném pro přihlášení k zasílání newsletteru probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odstavec 1 bod a GDPR). Poskytnutý souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, např. prostřednictvím odkazu "Odhlásit se" v newsletteru. Tato skutečnost nemá vliv na zákonnost zpracování údajů do okamžiku odhlášení z newsletteru.
Údaje, které sdělíte za účelem zasílání newsletteru, budeme uchovávat do doby, než se odhlásíte ze zasílání newsletteru, poté dojde k jejich smazání. To se netýká údajů, které byly uloženy pro jiné účely nebo v případech, když existuje jiný právní důvod pro jejich zpracování.

SARE

Pro posílání newsletteru používají tyto stránky nástroj SARE. Jeho dodavatelem je SARE spółka akcyjna, Rybnik, ul. Raciborska 35A. SARE je služba, díky které lze organizovat a analyzovat rozesílání newsletteru. Údaje, které poskytnete za účelem zasílání newsletteru (např. e-mailová adresa, jméno a příjmení, název firmy), jsou ukládány na serverech SARE v:
 1. hostingové centrum společnosti Hostersi sp. z o.o. se sídlem v Rybniku nebo
 2. hostingové centrum společnosti ATM S.A. se sídlem ve Varšavě, které se nachází v Katovicích nebo
 3. Amazon Web Services se sídlem v Seattle, Washington, Spojené státy americké, přičemž osobní údaje zpracovávané Amazon Web Services budou zpracovávané výhradně na území Evropského hospodářského prostoru nebo
 4. Google LLC se sídlem v Mountain View, Kalifornie, Spojené státy americké, přičemž osobní údaje zpracovávané Google LLC budou zpracovávané výhradně na území Evropského hospodářského prostoru.
Naše newslettery posílané prostřednictvím SARE umožňují analýzu chování jejich odběratelů. Je možné např. analyzovat počet odběratelů, kteří otevřeli zprávu v newsletteru, a počet kliknutí na jednotlivé odkazy. Pomocí nástroje pro analýzu konverzí můžeme zjistit, zda po kliknutí na odkaz v newsletteru došlo k předdefinované akci (např. nákup produktu na internetových stránkách). Další informace týkající seanalýzy údajů SARE naleznete na adrese: https://sare.pl/ Zpracování osobních údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu.(čl. 6 odst. 1 bod a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a odhlásit se z odběru newsletteru. Tato skutečnost nemá vliv na zákonnost zpracování údajů do okamžiku odhlášení z newsletteru.
Pokud si nepřejete, aby SARE prováděl analýzu údajů, musíte se odhlásit z newsletteru. Za tímto účelem uvádíme v každém posílaném e-mailu příslušný odkaz. Údaje, které jste poskytli za účelem zasílání newsletteru, uchováváme do okamžiku, než se z newsletteru odhlásíte, poté budou odstraněny ze serverů SARE i z našich serverů. To se netýká údajů, které byly shromážděny pro jiné účely (např. e-mailové adresy členů svazu).
Další informace naleznete v Politice soukromí Google:
https://sare.pl/wp-content/uploads/2016/02/Polityka-prywatnosci-SARE.pdf

Smlouva o zpracování údajů

S firmou SARE jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů a při používání software SARE plně dodržujeme striktní požadavky orgánů, které odpovídají za ochranu osobních údajů.

7. Nástroje a pluginy

YouTube

Naše stránky používají plug-iny, které patří portálu YouTube společnosti Google. Provozovatel těchto stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě našich stránek, na kterých je plug-inem YouTube, dochází ke spojení se severy YouTube. Server YouTube obdrží současně informaci o naší stránce, kterou jste navštívili.
Jestliže jste přihlášení na účtu YouTube, souhlasíte s tím, aby společnost YouTube přiřadila Vaši aktivitu na internetu přímo k Vašemu osobnímu profilu. Zabráníte tomu tak, že se odhlásíte z účtu YouTube.
YouTube používáme pro uživatelsky přívětivou prezentaci on-line nabídky. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 bod GDPR.
Další informace týkající se nakládání s údaji uživatelů naleznete v Politice soukromí YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Maps

Tyto stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím příslušného API. Poskytovatelem těchto služeb je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Při použití služeb Google Maps je nutný záznam Vaší IP adresy. Tyto informace jsou zpravidla zasílány a ukládány na serveru společnosti Google v USA. Provozovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos údajů. Používání služby Google Maps slouží k uživatelsky přívětivé prezentaci naší on-line nabídky a ke snadnému vyhledání míst, které uvádíme na našich internetových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 bod GDPR. Další informace týkající se nakládání s údaji uživatelů naleznete v Politice soukromí firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Práva průmyslového a duševního vlastnictví

Veškeré texty, fotografie, grafiky, animace, obrazové a zvukové materiály a jiný obsah umístěný na těchto internetových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a příbuznými předpisy. Tento obsah se nesmí kopírovat, měnit nebo používat v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez písemného souhlasu firmy Winkhaus. Nebude-li uvedeno jinak, jsou všechny obchodní značky chráněny, zejména se jedná o značky, loga, vzory, tovární štítky. Patenty a obchodní značky uvedené na těchto stránkách jsou ve vlastnictví firmy Winkhaus.

Odpovědnost a příslušnost soudu

Společnost Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k. nese odpovědnost v souladu s právními předpisy, včetně odpovědnosti za zaviněné škody způsobené její činností. Kromě odlišných regulací vyplývajících z bezpodmínečně platných právních předpisů je tato odpovědnost omezena na škody způsobené společností úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti nebo vyplývající z hrubého porušení důležitého smluvního závazku, přičemž za důležitý smluvní závazek se považuje takový závazek, bez jehož naplnění nelze dosáhnout účelu smlouvy; odpovědnost se omezuje na typické škody, které jsou běžným důsledkem určitého porušení. Spory a právní vztahy se společností Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k. se řídí výhradně polským právním řádem. Příslušným soudem pro řešení sporů souvisejících s předmětem této Politiky soukromí je polský obecný soud. Nebude-li poškozeným spotřebitel, bude se jednat o soud místně příslušný pro sídlo Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k.

8. Zveřejnění

Aktuální znění této Politiky soukromí bylo zveřejněno dne 12.08.2019.