WH OPP

Organizacja Procesu Produkcyjnego

Projekt Organizacja procesu produkcyjnego jest etapem pośrednim pomiędzy optymalizacją ustawienia maszyn i przebiegu produkcji a etapem normowania czynności na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych.