WH Optima

Projekt WH Optima je optimalizací polohy strojů a průběhu výrobního procesu, která umožňuje zvýšení výkonnosti produkce při zachování nízké úrovně investičních nákladů.

Abychom provedli reorganizaci výrobní linky, je potřeba pomocí odpovídajícího programu narýsovat v potřebném měřítku halu a rozmístit příslušné stroje, také samozřejmě v potřebném měřítku. To umožňuje přesnou analýzu průběhu výrobního procesu, naplánování velikosti skladových ploch, odkladových ploch a samozřejmě také ploch pracovních při současné minimalizaci prostojů mezi jednotlivými stanovišti.