WH Timer

Projekt WH Timer spočívá v normování časů potřebnývch k vykonání jednotlivých výrobních činností na pracovních stanovištích. Tyto získané informace následně mají velký efekt při tvorbě výrobních plánů a přesného hodnocení zaměstnanců na základě sumarizace pracovních činností.