WH Pila

Moderní proces výroby oken a dveří se neobejde bez automatizované pily. U strojů bez programového řízení nářezu vznikají při rostoucí produktivitě práce dva problémy: nadměrná tvorba odpadu (v průměru 7 - 8% celkového zpracovaného objemu materiálu) a jeho složitá evidence, a dále limitovaný výkon zařízení a obsluhy co do počtu „uříznutých“ zakázek.

Řešení, které klientům nabízíme, zvyšuje přesnost řezání i výkonnost stroje a zároveň také napomáhá k optimalizace výroby a minimalizaci objemu neužitečného odpadu. Zároveň umožňuje automatický pohon pily a polohování délky řezu profilu zadané délky s tolerancí přesností řezu +/- 0,4 mm.