WH Kovací stanice MZS

Stanice pro montáž kování do křídla WHK-2300 s funkcí měření zasklívacích lišt

Projekt WH Kovací stanice MZS kromě možnosti zakování křídla umožňuje také výpočet rozměrů zasklívacích lišt. Zjišťování rozměrů zasklívacích lišt probíhá zároveň s procesem kování křídla. Zabírá minimum času, jelikož k němu dochází během zkracování délky převodové lišty a vrchní lišty.

Měření rozměrů zasklívacích lišt

  • Funkce je kompatibilní s již používanými kovacími stanicemi WHK 2300. V nových stanicích může být tato funkce dodána jako doplňkové vybavení.
  • Výpočet délek zasklívacích lišt probíhá během zkracování převodové lišty (1. rozměr) a vrchní lišty (2. rozměr). Délky lišt již jsou finálními délky bez nutnosti dodatečného zakracování či úprav.
  • Rozměry jsou zapisovány ve formě čárového kódu na etiketě, kterou umísťujeme na okované křídlo.
  • Na stanovišti zaklívání je tento čárový kód naskenován - rozměry se automaticky zobrazují na zasklívacím stole.
  • Systém pro měření délky zasklívacích lišt se skládá z: řídící převodové skříňky montované v dolní oblasit kovací stanice, měřící soustavy montované na vozíku jednoho z unašečů; etiketovací tiskárny nainstalované v miniskladu kování, instalačního příslušenství.

Výpočet délky krok za krokem:
  • Proces výpočtu rozměrů zasklívacích lišt probíhá během zakovávání křídla.
  • Pracovník stiskne tlačítko „ROZMĚR” na ovládacím panelu a to dvakrát během procesu kování (strana převodové lišty a vrchní lišty).
  • Laserový snímač zjistí rozměr a změřená hodnota se zobrazuje na displeji ovládacího panelu.
  • Po výpočtu rozměrů dvou párů zasklívacích lišt pracovník stiskne tlačítko „TISK”, aby získal etiketu s čárovým kódem obsahujícím informace o délkách zasklívacích lišt.


Výpočet rozměru trvá pouhé 3 sekundy během procesu kování.
WH Stacja PLP

Kovací stanice vybavená měřením délky zasklívacích lišt.

WH Stacja PLP

Laserový snímač počítá rozměry během kování křídla