WH Planer – Program pro efektivní plánování

Velkou výzvou, kterou před sebou má řada výrobců v naší branži, je efektivní plánování výroby. Široké portfolio produktů, velikost trhů, čím dál tím kratší termíny realizace a minimalizace nákladů, to vše jsou ukazatele typického „prostředí”, ve kterém se většina výrobců oken a dveří pohybuje.
Nástroj pro účinné plánování výroby oken musí všechny uvedené činitele brát v úvahu.
A přesně takovým nástrojem je náš produkt WH Planer, který již řadu let spolehlivě plní před něj postavené úkoly tak, aby bylo možné co nejlépe a co nejvšestranněji naplánovat pracovní činnosti ve firmách naší branže.


Různé kategorie plánování výroby

WH Planer je nástrojem velmi elastickým a zároveň umožňujícím pohlédnout na plánování výroby oken z řady různých perspektiv. Program WH Planer verze 4 umožňuje následující strategie plánování výroby:
  1. „Klasické” plánování; řídí se jednoduchými kritérii, jakými jsou například: termín realizace, priorita zakázky, termín převzetí klientem, geografické rozdělení klientů, technologická kritéria či kritéria systémová.
  2. Plánování kladoucí důraz na výrobní výkon; kontroluje, zda za daných okolností má firma odpovídající zásoby, aby na daný den/směnu/technologickou linku mohla vyrobit odpovídající množství oken.
  3. Plánování dopravy; stanovuje optimální pořadí nakládání hotových zakázek na vozidla v závislosti na zvolených kritériích a teprve v následujícím kroku vytváří odpovídající plán výroby
Kontakt

E-mail

Przemyslowa 1

64-130 Rydzyna

T +420 736 630 957

F +420 736 623 799