Winkhaus v klášteře Broumov

klasztor-Brumov700x298_2
Pokud se během prázdninových výletů dostanete do okolí Broumova u Hradce Králové, nezapomeňte navštívit místní benediktinský klášter. Jedná se o barokní klenot, místo, které mělo silný vliv na kulturu a historii České republiky. Vedle kostela a nádherné knihovny stojí za návštěvu sklepení kláštera, kde můžete ochutnat víno, vypít kávu v klášterní kavárně nebo využít ubytování v klášterní cele. Pro přístup k místům v tomto rozsáhlém areálu je použit systémem klíče Winkhaus keyTec RPS.
Historie města Broumova pochází z poloviny 12. století, kdy se město stalo obchodním centrem řízeným benediktinským opatem. Ve 14. století patřil Broumov k nejvýznamnějšímu hospodářskému a kulturnímu centru v severních Čechách. V barokním období město prosperovalo nejvíce. V té době byly rozšířeny kláštery, kostely a sídla. Nejpůsobivější památkou města je především benediktinský klášter považovaný za Českou národní památku. Klášterní komplex zahrnuje: kostel Svatého Vojtěcha a refektář s jedinečnou kopií Turínského plátna z roku 1651 a obrovskou knihovnou, stejně jako muzeum Broumovska.

Během husitských válek byl klášter několikrát obléhán, ale díky silným obranným hradbám nebyl nikdy dobyt. Okolo roku 1420 se jeho význam výrazně zvýšil. Klášter byl rekonstruován podle návrhu K.I. Dientzenhofera. K místním zajímavostem patří Vamberecké mumie ze sedmnáctého a osmnáctého století, které se nacházejí v suterénu kláštera, gotické fresky „Klanění tří králů“ ve zvonici či ostatky svatého Prokopa. 

V současné době je klášterní komplex otevřen veřejnosti. Zvláště stojí za to vidět klášterní kostel a sakristie se vzácným vykládaným nábytkem a refektářem, ve kterém se nachází výstava liturgických obřadů. Najdeme zde například roucho zdobené českými granáty. Expozice starých tiskovin, především Bible a galerie s obrazy Petra Brandla a Molitora je pozoruhodná.

Zajímavostí je možnost zůstat přes noc v klášterních zdech Hostelu, v jedné z renovovaných cel mnichů. K dispozici jsou velké klášterní zahrady, můžete si dokonce zahrát bowling. Kavárna kláštera podává vynikající kávu a regionální speciality a pořádá degustace vín ve sklepech. Pro milovníky silných dojmů je v klášteře s inscenací organizována také noc.
Objekt je otevřen pro turisty, jsou organyzovány prohlídky pro návštěvníky. Je zde umístěno mnoho cenných starožitných uměleckých děl a knih, které musí být dostatečně chráněny. Proto se věnuje spousta pozornosti odpovídající bezpečnosti dveří, takže přístup do jednotlivých místností mají pouze oprávněné osoby. 

V roce 2015 byl do dveří komplexu kláštera instalován systém generálního a hlavních klíčů, který se skládá z 284 ks vložek Winkhaus keyTec RPS a 1048 ks klíčů. Toto řešení se vyznačuje inovativním zabezpečením proti neoprávněnému kopírování klíče (tzv. ProtectBall), které spočívá v tom, že jakýkoli pokus o použití nelegální kopie klíčů skončí blokováním vložky. Klíče Winkhaus keyTec RPS s hlavami v různých barvách ovládají přístup do jednotlivých místností kláštera.


dict_bilder

Kontakt

E-mail

Przemyslowa 1

64-130 Rydzyna

T +420 736 630 957

F +420 736 623 799