Integracja z innymi systemami

Program posiada szybkie mechanizmy integrujące go z innymi systemami informatycznymi za pomocą prostych mechanizmów wymiany danych.