Wersja dealerska

Pełna obsługa dealerów przez producenta okien, bezpieczna komunikacja elektroniczna, przesyłanie aktualizacji baz danych, cenników, zamówień i inne.