Licence programu WH OKNA

Jaký je postup, když program WHOKNA zobrazí varování o končící licenci?
Lic01
Po uplynutí licenční nebo nebo také bezprostředně po instalaci programu WHOKNA se zobrazí varování: "Konec licence programu".
Lic02
Standardní zkušební licence programu je platná po dobu 59 dnů. Během této doby lze tudíž použít volbu "Registrovat později".
Lic03
Po uplynutí této zkušební doby 59 dnů se stane tlačítko "Registrovat později" neaktivní a již ho není možné použít.
Lic04
Po uplynutí zkušební doby lze licenci prodloužit kliknutím na volbu "Přejít na stránku Winkhaus".

Důležité: V případě, že po uplynutí zkušební doby chcete i nadále využívat program WH Okna, je jeho legální užívání v ČR podmíněno aktivní spoluprací se společností Winkhaus CR, s.r.o. Detaily Vám ochotně sdělí naši IT konzultanti.
Lic05
Dojde ke spuštění odpovídající internetové stránky, která umožňuje elektronickéu registraci programu WH Okna.

Po vložení požadovaných údajů a kliknutí na tlačítko "Další" se zobrazí okno: "Registrační údaje".

Upozornění
Na základě parametrů internetového prohlížeče (Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Edge apod.) je automaticky rozpoznán užívaný jazyk. Na základě této informace je přiřazen stát, ve kterém je program nainstalován. Pokud jazyk vybraný díky parametrům prohlížeče neodpovídá požadavkům, je možné ho změnit v nastaveních jednotlivých prohlížečů (zpravidla v menu "jazyková nastavení").
Lic06
V tomto okamžiku lze ještě upravit údaje ve 2.,3. a 4. řádku registračních údajů. Správnost a úplnost těchto údajů je velmi důležitá, jelikož se pak budou zobrazovat v záhlavích všech dokumentů tištěných nebo posílaných programem WH Okna. Kliknutím na tlačítko "OK" dokončíte registraci případně aktualizaci licence programu.
Lic07
Pokud z nějakého důvodu nelze registraci přes internet provést nebo nemáme přístup k internetu, můžeme použít také volbu "Otevřít faxový formulář".
V textovém editoru se otevře formulář připravený k vyplnění. Po vyplnění je potřeba formulář vytisknout a zaslat na faxové číslo +420 323 627 059. Místo zasílání faxem lze vyplněný formulář poslat také jako přílohu mailu na e-mailovou adresu jasik@winkhaus.cz
Lic08
Po kontrole správnosti a oprávněnosti společností Winkhaus obdržíte licenční číslo. Toto licenční číslo je nutné aktivovat v programu. Opět se vrátíme do okna "Konec licence programu" a zvolíme možnost "Vložte získané heslo".
Lic09
V tabulce "Vložte licenční údaje" postupně zapisujeme získané licenční údaje. Je velmi důležité, abyste jak název firmy, tak jednotlivé segmenty licenčního kódu zadali přesně, tedy i s velikostí písmen, diakritikou a případnými mezerami. Pro zjednodušení identifikace licenčního klíče je důležitá informace, že "VELKÉ" znaky jsou číslice a "malé" znaky číslice. Po vyplnní všech polí stiskneme tlačítko "OK".
Po vložení obdržených údajů se zpbrazí okno s registračními údaji. V tomto místě lze ještě upravit údaje ve 2.,3. a 4. řádku. Ještě jednou připomínáme, že tyto údaje se následně nacházejí v záhlavích veškerých dokumentů tištěných z programu WH Okna.
Lic06
Kliknutím na tlačítko "OK" je aktualizace licenčních údajů dokončena.
Obdržené licenční číslo si uchovejte na bezpečném místě po dobu jednoho roku od data uvedeného na tomto dokumentu. Může se stát, že Vás program po čase vyzve ke kontrole a opětovnému vložení hesla. Pokud je licence stále platná, je potřeba ještě jednou zvolit možnost "Vložte získané heslo" a uvést licenční kód.