Dealerská verze

Kompletní obsluha obsługa dealerů výrobcem oken, zabezpečená elektronická komunikace, aktualizace databází, ceníků, objednávek a další.
Program WH OKNA zajišťuje:
  • bezpečnou elektronickou komunikaci mezi výrobcem a dealerem v rozsahu zasílání objednávek
  • přípravu nabídky pro klienta na základě kalkulace materiálových nákladů
  • přípravu nabídky pro klienta na základě rastrových ceníků
  • přípravu nabídky pro klienta dle aritmetických pravidel a předpřipravené galerie hotových konstrukcí
  • tisk nabídky včetně obrázků
  • odesílání nabídek klientovi prostřednictvím internetu
  • zasílání aktualizací databáze