Optimalizace nářezů profilů

Program zajišťuje řez jednotlivých profilů podle různých optimalizačních schémat, evidenci užitečných zbytků, tiskové výstupy (reporty) optimalizací a přidružených procesů.
Program WH Okna umožňuje:
  • řez profilů podle různých optimalizačních strategií
  • editaci a přidávání vlastních optimalizačních schémat
  • řízení skladu užitečných zbytků
  • generování a tisk etiket na jednotlivé prvky okna i na hotový výrobek
  • tisk široké škály optimalizačních tiskových sestav (reportů)
  • třídění nařezaných prvků na jednotlivé stojany


Optimalizace řezu profilů je proces, jehož cílem je snížení spotřeby profilů potřebných na výrobu oken nebo dveří. Tento proces spočívá v takovém rozložení jednotlivývh plastových segmentů okna na každé tyči takovým způsobem, aby neužitečný či dále nepoužitelný odpad byl zcela minimální nebo ideálně nulový.
Čím více okenních elementů (výrobních zakázek) do daného optimalizačního procesu vložíme, tím vyšší máme šanci na získání zcela minimálního odpadu. Ve velkém počtu zakázek totiž existuje mnohem vyšší pravděpodobnost, že bude možné zkombinovat krátké elementy s dlouhými tak, aby byl odpad zcela minimální. Naopak minimum zakázek s podobnými nebo dokonce stejnými okny bude možné zoptimalizovat jen velmi složitě, jelikož zde nemáme možnost kombinace prvků různé délky.
Proto je vhodné optimalizovat větší počet zakázek.
Důležitou součástí řízení optimalizace jsou správným způsobem a zřetelně očíslované stojany. Ty zajišťují jednoduché třídění postupně nařezanách prvků, které mohou být co se týká pořadí zakázek řezány za sebou naprosto nepravidelně (právě díky minimalizaci odpadů). Práci nám zjednodušují také automaticky tištěné etikety, díky nimž již není třeba pracně popisovat ručně jednotlivé prvky okna a místo toho jen přilepit odpovídající etiketu s veškerými informacemi o daném elementu okna včetně informace o jeho poloze na stojanu.
Seznamte se s WH Okny

Související sekce