Automatická aktualizace databází v dealerských verzích programu

Program WHokna umožňuje již dlouhou dobu výměnu dokumentů mezi dealerem a výrobcem. Nyní je moznost přes tuto partnerskou komunikaci provádět i aktualizace databáze a verze programu. Výrobce má může jednoduchým způsobem udržovat aktuálnost programu a dat u svých dealerů. Výrobce připraví a nahraje aktualizační dávku, odešle dealerům a u dealera se provede celý aktualizační proces automaticky.

Program WH Okna umožňuje dealerovi velmi efektivně komunikovat s výrobcem.
Ve výrobě není potřeba překreslovat znovu nabídky dealera, ty jsou automaticky načítány, lze je technicky nebo věcně doplnit a zaslat dealerovi po korektuře elektronicky zpět. Tím se nejen zefektivňuje komunikace, ale zároveň jsou eliminovány případné chyby, které dealer při konstrukci okna vytvoří.


Výrobci oken a dveří hojně využívají možnosti pružných a rychlých změn v databázi programu WH Okna. Tyto změny ovšem je nutné provést také u dealerů.

Díky automatické aktualizaci databází je tento krok velmi jednoduchý a bezpečný. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte svého IT konzultanta.