WH Piła Stal

Projekt modernizacji piły do wzmocnień stalowych przynosi wymierne korzyści. Oprócz zwiększenia dokładności i wydajności cięcia następuje co najmniej 7%-owe zmniejszenie zużycia profili wzmocnień. Ponadto wdrożenie ułatwia kontrolę nad magazynem odpadów użytecznych oraz zdecydowanie poprawia organizację i bezpieczeństwo pracy.