WH Timer

Projekt WH Timer to normowanie poprzez ustalenie norm czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych czynności na stanowiskach produkcyjnych. W efekcie uzyskujemy dane do precyzyjnego tworzenia planów produkcyjnych i rzeczywistego rozliczania pracowników z wykonanej produkcji.