Kvalitní výroba oken a dveří

TERMOLUX, s.r.o. je česká výrobní a obchodní společnost, založená v červnu roku 1991 ve Valašském Meziříčí.  Od samého začátku se zabývá výrobou a prodejem plastových oken a dveří z vlastních plastových profilů, výrobou a prodejem okenních plastových profilů, plastových trubek, tvarovek a souvisejícího zboží a stavební činností v oblasti otvorových výplní.

V roce 2004 firma nakoupila moderní obráběcí stroje pro zkvalitnění a zefektivnění výroby plastových oken a dveří, které již umožňovali programové řízení. Požadavek na řízení těchto strojů vedl v průběhu roku 2006 k rozhodnutí o změně stávajícího softwaru používaného pro výrobu a prodej oken na program WH Okna.

Ihned po naplnění databáze se začaly využívat všechny standardní moduly vedoucí ke zrychlení a zkvalitnění přenosu informací a vlastní výroby včetně optimalizace a souborů pro řízení strojů. Pro zjednodušení výměny dat se provedla elektronická integrace programu WH Okna s účetním a skladovým softwarem. Dále jsme začali řešit otázku efektivnějšího plánování výroby, expedice a montáže, zlepšení evidence a přehledu o jednotlivých stavech nabídky resp. zakázky. Postupně jsme rozšířili program WH Okna o oběh dokumentů konfigurovaný dle potřeb zákazníka a provedla se integrace modulu WH Calendar pro plánování, statistiky, evidenci a správu reklamací a další.

Díky možnosti plug-in modulů jsme dokázali vyjít vstříc našemu partnerovi také při řešení některých specifických požadavků. Benefitem je také dealerská verze programu WH Okna, kterou používá náš zákazník pro svá obchodní zastoupení a dealery a může tak zakázky jednoduše přenášet do výrobní verze.

O celkové hodnocení spolupráce v oblasti software WH Okna jsme požádali jednatele společnosti pana ing. Petra Holáně: S programem WH Okna pracujeme napříč celou prodejní sítí a výrobou oken. Díky dealerským verzím programu jsme optimalizovali naši spolupráci s externími obchodními zástupci a snížili administrativu uvnitř firmy. WH Okna a modul WH Kalendář nám pak umožňují přesně evidovat a řídit proces sjednávání, zaměření, výroby a montáže zakázek, a být tak úspěšný při jednání se zákazníky. Program WH Okna je kvalitním nástrojem, na který se dlouhodobě spoléháme a spoléhat budeme, stejně jako na výrobky značky Winkhaus.