Databeskyttelses- og anvendelsesbetingelser for Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Vi lægger stor vægt på at beskytte dine data og bevare dit privatliv. For at garantere, at du er fuldt ud informeret om registreringen og anvendelsen af personoplysninger på vores websider, bedes du lægge mærke til følgende information:

1. Overblik over databeskyttelsen


Generelle retningslinjer

De følgende retningslinjer giver et enkelt overblik over det, der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores webside. Personoplysninger er alle de data, som kan bruges til at identificere dig som person. I den nedenstående databeskyttelseserklæring får du udførlig information om emnet databeskyttelse.

Dataregistrering på vores webside

Hvem er ansvarlig for registreringen af data på denne webside?

Anvendelsen af data på denne webside foregår gennem manageren af websiden. Du kan finde kontaktinformationerne i denne websides kolofon.

Hvordan registrerer vi dine oplysninger?

Dine oplysninger bliver primært registreret, når du meddeler os dem. Dette kan f.eks. dreje sig om oplysninger, som du angiver i en kontaktformular.

Andre oplysninger bliver automatisk registreret i vores IT-systemer, når du besøger websiden. Det er først og fremmest tekniske data (f.eks. internetbrowser, driftssystem eller tidspunktet for tilgangen til siden). Registreringen af disse data sker automatisk, så snart du går ind på vores webside.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

En del af oplysningerne bliver registreret for at kunne stille websiden fejlfrit til rådighed. Andre data kan blive anvendt til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til hver en tid ret til vederlagsfrit at få information om oprindelse, modtager og formål med dine lagrede personoplysninger. Du har derudover ret til at anmode om at få berigtiget, begrænset eller slettet disse oplysninger. I forbindelse med dette og med yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse kan du til hver en tid henvende dig til os gennem adressen, der er angivet i kolofonen. Derudover har du ret til at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepart

Når du besøger vores webside, kan din surfadfærd blive analyseret statistisk. Det sker først og fremmest med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfadfærd sker som regel anonymt; surfadfærden kan ikke føres tilbage til dig. Du kan gøre indsigelser mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at anvende bestemte værktøjer. I den nedenstående databeskyttelseserklæring finder du detaljeret information om dette.

Du kan gøre indsigelser mod denne analyse. Vi vil informere dig om mulighederne for at gøre indsigelser i denne databeskyttelseserklæring.


2. Generelle retningslinjer og obligatoriske informationer


Henvisning til den ansvarlige administration

Den ansvarlige administration for databehandling på denne webside er:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Firmaets hjemsted: Telgte
Tingsret Münster, HRA 6525 Münster

 Komplementar: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Tingsret Münster, HRB 9553 Münster
CVR-nummer DE 126046759
Direktion: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Telefon: +49 2504 921 0
E-mail: info@winkhaus.de

Den ansvarlige administration er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser og andet).

Klageret til den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af databeskyttelsesretten har den pågældende ret til at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den ansvarlige tilsynsmyndighed i spørgsmål om databeskyttelsesret er databeskyttelsesrepræsentanten for det bundesland, hvor vores virksomhed har sit hovedsæde. På følgende link kan hentes en liste over databeskyttelsesrepræsentanterne og deres kontaktinformationer: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret data, som vi har behandlet på baggrund af dit samtykke eller automatisk for at kunne opfylde en kontrakt, til dig selv eller til tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Såfremt du ønsker den direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, sker dette kun i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- og TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold som f.eks. bestillinger eller forespørgsler, som du sender som bruger af siden, anvender denne side en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan kende en krypteret forbindelse på, at adresselinjen i browseren skifter fra “http://” til “https://” samt på låsesymbolet i din browserlinje.

Når SSL- og TLS-krypteringen er aktiveret, kan oplysninger, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Information, begrænsning, sletning

Inden for rammerne af den gældende lovgivning har du til hver en tid ret til vederlagsfrit at få information om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og i givet fald at få berigtiget, begrænset eller slettet disse data. I forbindelse med dette og med yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger kan du til hver en tid henvende dig til os gennem adressen, der er angivet i kolofonen.

Indsigelser mod reklamemails

Der bliver hermed gjort indsigelser mod at bruge de kontaktoplysninger, der er blevet offentliggjort i forbindelse med kolofonpligten til fremsendelse af reklamer og informationsmateriale, der ikke er udtrykkeligt efterspurgt. Manageren af siden forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af den uønskede fremsendelse af reklameinformation, eksempelvis gennem spammails.

3. Tilsynsførende for databeskyttelse


Lovpligtig tilsynsførende for databeskyttelse

Vi har ansat en tilsynsførende for databeskyttelse for vores virksomhed.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Saskia Gotthal
Erhvervsjurist
Tilsynsførende for databeskyttelse (TÜV)
August-Winkhaus-Straße 31 
48291 Telgte

Telefon: +49 2504 921 203
E-mail: datenschutz@winkhaus.de

4. Dataregistrering på vores webside


Cookies

Internetsiderne anvender delvist såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ingen virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og sikre. Cookies er små tekstdata, der bliver lagt på din computer og gemt i din browser.

De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte ”sessionscookies”. De bliver automatisk slettet efter endt besøg. Andre cookies bliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved næste besøg.

Du kan indstille din browser til at informere dig, når der bliver lagt cookies på den, og kun tillade cookies i enkelttilfælde, at aktivere accepten af cookies i bestemte tilfælde eller helt at udelukke dem og at aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Ved en deaktivering af cookies kan denne websides funktionalitet blive begrænset.

Cookies, der er nødvendige til at kunne gennemføre den elektroniske kommunikation eller til at stille bestemte funktioner til rådighed for dig (f.eks. indkøbskurvfunktionen), bliver lagret på baggrund af GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Manageren af websiden har en legitim interesse i at lagre cookies for at kunne stille sine tjenester teknisk fejlfrit og optimalt til rådighed. I det omfang andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfadfærd) bliver lagret, behandles de særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Server-logdata

Udbyderen af siden registrerer og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-logdata, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

•Browsertype og browserversion

•Anvendt driftssystem

•Referrer URL (henvisende side)

•Den anvendte computers hostname

•Tidspunkt for tilgangen til serveren

•IP-adresse

Disse data bliver ikke ført sammen med andre datakilder.

Grundlaget for denne databehandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, der tillader behandlingen af data til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontrakt.

Kontaktformular


Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, bliver dine oplysninger fra forespørgselsformularen lagret inklusive de kontaktoplysninger, som du har givet, med det formål at kunne bearbejde forespørgslen samt i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Disse oplysninger giver vi ikke videre uden dit samtykke.

Behandlingen af de oplysninger, der er angivet i kontaktformularen sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til hver en tid tilbagekalde dette samtykke. Dertil rækker en uformel meddelelse på e-mail til os. Retmæssigheden af den databehandling, der er foregået indtil tilbagekaldelsen, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, som du har angivet i kontaktformularen, bliver hos os, indtil du anmoder os om, at de bliver slettet, du tilbagekalder dit samtykke til deres lagring, eller formålet med at lagre dem bortfalder (f.eks. efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende lovbestemmelser - særligt opbevaringsfrister - forbliver uberørt.

Kommentarfunktion på denne webside


Hvad angår kommentarfunktionen på denne side, lagres ud over din kommentar også information om tidspunktet for oprettelsen af kommentarer, din e-mailadresse og dit valgte brugernavn, hvis du ikke poster anonymt.

Lagring af IP-adressen

Vores kommentarfunktion lagrer IP-adressen på den bruger, der skriver kommentaren. Eftersom vi ikke kontrollerer kommentarer, inden de bliver frigivet på vores side, har vi brug for disse data for at kunne tage affære mod skribenten i tilfælde af lovovertrædelser som injurier eller propaganda.

Opbevaringsperiode for kommentarerne

Kommentarerne og de dermed forbundne data (f.eks. IP-adresse) bliver gemt og forbliver på vores webside, indtil det kommenterede indhold er fuldstændigt slettet, eller kommentaren skal slettes af lovmæssige årsager (f.eks. krænkende kommentarer).

Retsgrundlag

Lagringen af kommentarerne sker således på grundlag af dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til hver en tid tilbagekalde dit givne samtykke. Dertil rækker en uformel meddelelse på e-mail til os. Retmæssigheden af den databehandling, der allerede er foregået, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.


5. Analyseværktøjer og reklame


Google Analytics

Denne webside anvender internetanalysetjenesten Google Analytics’ funktioner. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”. Det er tekstdata, der bliver gemt på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af websiden. De oplysninger, der indsamles gennem cookies, om din brug af denne webside bliver som regel overført til en Google-server i USA og lagret der.

Lagringen gennem Google Analytics-cookies sker på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Manageren af websiden har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden for at kunne optimere sine internetudbud og sine reklamer.

IP-anonymisering

På denne side har vi aktiveret funktionen IP-anonymisering. Derigennem bliver din IP-adresse forkortet af Google i EU- og EØS-medlemslandene inden overførslen til USA. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af manageren af denne webside vil Google bruge disse informationer til at analysere din brug af websiden, til at sammensætte rapporter om websideaktiviteterne samt til at tilvejebringe tjenesteydelser forbundet med brugen af websiden og internettet for websidemanageren. Din IP-adresse, som er blevet udleveret i forbindelse med Google Analytics, vil ikke blive ført sammen med andre data fra Google.

Browser Plugin

Du kan forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browser-software til det; vi gør dig dog opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke vil kunne bruge alle funktioner på denne webside i fuldt omfang. Du kan ydermere forhindre registreringen af de data, der er indsamlet gennem cookies samt data vedrørende din brug af websiden (inkl. din IP-adresse), hos Google og forhindre Googles behandling af disse data, hvis du downloader og installerer dette browser-plugin, der er til rådighed på dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelser mod dataregistrering

Du kan forhindre, at Google Analytics registrerer dine data ved at klikke på følgende link. Så bliver der placeret en opt-out cookie, der forhindrer registreringen af dine data ved fremtidige besøg: Deaktivering af Google Analytics.

Du kan finde mere information om omgangen med brugerdata hos Google Analytics i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Databearbejdning ved opgaver


Vi har skrevet kontrakt med Google om bearbejdningen af data ved opgaver og overfører fuldstændigt de strenge forskrifter fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brugen af Google Analytics.

Demografiske kendetegn ved Google Analytics


Denne webside anvender funktionen ”demografiske kendetegn” fra Google Analytics. Dermed kan der laves indberetninger, der indeholder oplysninger om alder, køn og interesser på dem, der besøger siden. Disse data stammer fra interesserelaterede reklamer fra Google såvel som besøgerdata fra tredjepart. Disse data kan ikke henføres til nogen bestemt person. Du kan til hver en tid deaktivere denne funktion under annonceindstillinger på din Googlekonto eller generelt forbyde Google Analytics’ registrering af dine data, som vist i punktet ”Indsigelser mod dataregistrering”.

Google Analytics remarketing

Vores webside anvender funktionerne fra Google Analytics remarketing i forbindelse med funktionerne på tværs af enheder fra Google AdWords og Google DoubleClick. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funktion gør det muligt at forbinde de reklamemålgrupper, der er skabt gennem Google Analytics remarketing, med funktionerne på tværs af enheder fra Google AdWords og Google DoubleClick. På denne måde kan interesserelaterede, personaliserede reklamebudskaber, der er blevet tilpasset din tidligere bruger- og surfadfærd på en enhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en af dine andre enheder (f.eks. tablet eller PC).

Hvis du har givet et tilsvarende samtykke, knytter Google til dette formål dine web- og app-browserforløb med din Googlekonto. På denne måde kan de samme personaliserede reklamebudskaber blive indstillet på en hvilken som helst enhed, hvor du logger ind med din Googlekonto.

Til understøttelse af denne funktion registrerer Google Analytics brugerens google-autoriserede id, som midlertidigt bliver knyttet til vores Google Analyticsdata, for at kunne definere og skabe målgrupper til reklameannoncerne på tværs af enheder.

Du kan gøre permanent indsigelse mod remarketing/targeting på tværs af enheder ved at deaktivere personaliserede reklamer i din Googlekonto; hertil kan du følge dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammenfatningen af de registrerede data fra din Googlekonto sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke, som du kan give til eller tilbagekalde fra Google (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Ved dataregistrering, der ikke bliver sammenfattet fra din Googlekonto (f.eks. hvis du ikke har en Googlekonto eller har gjort indsigelser mod sammenfatningen), vedrører registreringen af data GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Den legitime interesse ligger i, at websidemanageren har en interesse i den anonymiserede analyse af de besøgende på websiden til reklameformål.

Yderligere informationer og databeskyttelsesbestemmelserne finder du i Googles databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords og Google Conversion-Tracking

Denne webside anvender Google AdWords. AdWords er et online-reklameprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Inden for rammerne af Google AdWords anvender vi den såkaldte conversion-tracking. Hvis du klikker på en annonce, der er indsat af Google, bliver det lagt en cookie til conversion-tracking. Cookies er små tekstdata, som internetbrowseren lægger på brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og kan så ikke længere bruges til at identificere brugeren personligt. Hvis brugeren besøger bestemte sider på denne webside inden cookiens udløb, kan Google og vi se, at brugeren har klikket på denne annonce og er blevet ledet videre til denne side.

Hver Google AdWords-kunde har sin egen cookie. Disse cookies kan ikke følges tilbage til AdWords-kundens websider. Den information, der er indeholdt i conversions-cookien, tjener til at skabe conversionsstatistikker for AdWords-kunder, der har besluttet sig for conversion-tracking. Kunderne får adgang til det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet ledet videre til en side med en conversion-trackingtag. De får imidlertid ingen informationer, der kan bruges til at identificeres brugeren personligt. Hvis du ikke vil deltage i tracking, kan du gøre indsigelser mod denne anvendelse ved at deaktivere cookien for Googles conversion-tracking i brugerindstillingerne i din internetbrowser. Så vil du ikke blive optaget i conversion-trackingstatistikkerne.

Lagringen ”conversion-cookies” sker på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Manageren af websiden har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden for at kunne optimere sine internetudbud og sine reklamer.

Du kan finde mere information om Google AdWords og Google Conversion-Tracking i Googles databeskyttelsesbestemmelser: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan indstille din browser til at informere dig, når der bliver lagt cookies på den, og kun tillade cookies i enkelttilfælde, at aktivere accepten af cookies i bestemte tilfælde eller helt at udelukke dem og at aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Ved en deaktivering af cookies kan denne websides funktionalitet blive begrænset.

Facebook Pixel


Vores webside anvender Facebooks besøgsaktionspixel til konversionsmåling, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Så kan en besøgendes adfærd følges, efter at denne har klikket på en Facebookreklame på udbyderens webside og er blevet ført videre. Derigennem kan virkningen af Facebookreklamerne analyseres til statistiske formål og markedsforskning, og fremtidige reklametiltag kan optimeres.

De indsamlede data er anonyme for os som managere af denne webside, vi kan ikke slutte os til brugerens identitet. Oplysningerne bliver dog lagret og behandlet af Facebook, så det er muligt at skabe en forbindelse til den pågældende brugerprofil, og Facebook kan anvende oplysningerne til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks retningslinjer for dataanvendelse. Derigennem er det muligt for Facebook at indsætte reklamer på Facebooks sider såvel som uden for Facebook. Denne anvendelse har vi som sidemanagere ingen indflydelse på.

I Facebooks databeskyttelsesvejledning finder du yderligere information om beskyttelsen af dit privatliv: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Derudover kan du deaktivere remarketingfunktionen ”Custom Audiences” i indstillingerne for reklamer på: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette, skal du have en Facebookkonto.

Hvis du ikke har en Facebookkonto, kan du deaktivere de brugsbaserede reklamer fra Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances webside: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


6. Nyhedsbrev


Data til nyhedsbrevet

Hvis du gerne vil modtage det nyhedsbrev, der bliver tilbudt på websiden, har vi brug for en e-mailadresse samt informationer, der tillader os at kontrollere, at du ejer den angivne e-mailadresse, og at du er indforstået med modtagelsen af nyhedsbrevet. Andre oplysninger bliver ikke indsamlet eller kun indsamlet på frivillig basis. Disse oplysninger bliver kun brugt til udsendelse af de ønskede informationer og ikke videregivet til tredjepart.

Behandlingen af de oplysninger, der er angivet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til hver en tid tilbagekalde det givne samtykke til lagring af data og e-mailadresse samt deres anvendelse til forsendelse af nyhedsbrevet på ”frameld”-linket i nyhedsbrevet. Retmæssigheden af den databehandling, der allerede er foregået, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, som du har givet os for at modtage nyhedsbrevet, bliver gemt af os, indtil du framelder nyhedsbrevet, og slettet efter afbestilling af nyhedsbrevet. Data, der er lagret hos os med andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsfeltet) forbliver uberørt af dette.

CleverReach

Denne webside anvender CleverReach til udsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach er en tjeneste til organisering og analyse af forsendelser af nyhedsbreve. De oplysninger, som du har givet os for at modtage nyhedsbrevet (f.eks. e-mailadresse), bliver lagret på CleverReachs servere i hhv. Tyskland og Irland.

Ved at udsende vores nyhedsbreve gennem CleverReach har vi mulighed for at analysere modtagernes adfærd. Hermed kan bl.a. analyseres, hvor mange modtagere, der har åbnet nyhedsbrevet, og hvilke links i nyhedsbrevet, der er blevet klikket på. Ved hjælp af den såkaldte conversion-tracking kan man desuden analysere, om en forudbestemt handling (f.eks. køb af et produkt på vores webside) er sket, efter at der er klikket på linket. Du kan finde yderligere information om dataanalysen gennem CleverReach-nyhedsbreve på: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til hver en tid tilbagekalde dette samtykke ved at framelde nyhedsbrevet. Retmæssigheden af den databehandling, der allerede er foregået, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

Hvis du vil undgå analyse gennem CleverReach, skal du framelde nyhedsbrevet. Til dette er der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Derudover kan du framelde nyhedsbrevet direkte på websiden.

De oplysninger, som du har givet os for at modtage nyhedsbrevet, bliver lagret på vores servere såvel som på CleverReachs servere, indtil du framelder nyhedsbrevet, og slettet efter afbestilling af nyhedsbrevet. Data, der er lagret hos os med andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsfeltet) forbliver uberørt af dette.

Du kan læse yderligere om CleverReachs databeskyttelsesbestemmelser på: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Kontrakt om databearbejdning ved opgaver

Vi har skrevet kontrakt med CleverReach om bearbejdningen af data ved opgaver og overfører fuldstændigt de strenge forskrifter fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brugen af CleverReach.

7. Plugins og værktøjer


Youtube

Vore webside anvender plugins fra siden Youtube, der er drevet af Google. Sidens manager er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du bruger en af vores sider, der er udstyret med et Youtube-plugin, bliver der skabt en forbindelse til Youtubes servere. Derved får Youtube-serveren besked om, hvilke af vores sider, du har besøgt.

Hvis du er logget ind på din Youtubekonto, bliver det muligt for Youtube at henføre din surfadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Youtubekonto.

Anvendelsen af Youtube sker for at kunne give en behagelig fremstilling af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

Yderligere information om omgangen med brugerdata finder du i Youtubes databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Denne side anvender via en programflade korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at kunne anvende Google Maps funktioner er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse informationer bliver som regel overført til en Google-server i USA og lagret der. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på overførslen af data.

Anvendelsen af Google Maps sker for at kunne give en behagelig fremstilling af vores online-tilbud og for at gøre det let at finde steder, der er angivet på vores webside. Dette udgør en legitim interesse i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan finde mere information om omgangen med brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Samarbejdspartnere

Vores virksomhed kontrollerer din økonomiske styrke regelmæssigt ved indgåelse af kontrakter og i bestemte tilfælde, hvor der foreligger en legitim interesse. Dertil samarbejder vi med Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46 , 48151 Münster, hvorfra vi får de nødvendige oplysninger. Til dette formål videregiver vi dit navn og dine kontaktoplysninger til Creditreform. Du kan finde yderligere informationer om databehandlingen hos Creditreform på www.creditreform-muenster.de/EU-DSGVO.

9. Erhvervsmæssige beskyttelsesrettigheder

Samtlige tekster, billeder, grafik, animationer, videos, lyd og andet indhold på disse websider samt deres udformning er beskyttet af ophavsret og anden beskyttelseslovgivning. Grundlæggende må der ikke ske mangfoldiggørelse, ændringer eller anvendelse af det nævnte indhold i andre trykte eller elektroniske eller trykte publikationer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Alle varemærker er, så vidt ikke andet angivet, markedsretligt beskyttet, specielt Winkhaus mærker, logoer, emblemer og navneskilte. De patenter og mærker, der er præsenteret på denne side, er Aug. Winkhaus GmbH & Co. KGs intellektuelle ejendom.

10. Online Ordresystem

I bestillingsprocessen (Online Ordresystem) bliver dine personoplysninger, der overføres via internettet, krypteret med SSL. Vi sikrer vores webside og øvrige systemer gennem tekniske og organisatoriske tiltag mod tab, forstyrrelser, indgreb, forandringer eller udbredelse af dine data gennem uautorisede personer. Det er kun muligt at få adgang til din kundekonto ved at angive dit personlige password og din sikkerhedsnøgle. Du bør altid behandle din adgangsinformation fortroligt og lukke browservinduet, når du har afsluttet din kommunikation med os, særligt hvis du deler din computer med andre.

11. Winkhaus Partnerportal

Winkhaus er rettighedsindehaver af samtligt indhold, der er at finde på Partnerportalen (f.eks. PDF-dokumenter, billeder, redaktionelt indhold osv.), samt selve partnerportalen i dens konkrete udformning.

Brugeren får en simpel, verdensomspændende, ikke-udelukkende, ikke-overførbar, brugsret uden mulighed for at lave underlicenser til billederne og PDF-dokumenterne på følgende betingelser:

Brugeren er berettiget til at anvende billeder og PDF-dokumenter til egne kommercielle og reklamemæssige formål. Det er især tilladt at anvende dem i print- og onlinemedier (f.eks. brochurer, kataloger, reklameflyers, internettilstedeværelse, e-nyhedsbreve). Brugsretten strækker sig til samtlige virksomhedslokationer og datterselskaber, hvor brugeren direkte eller indirekte styrer mere end 50% af selskabsandelene. I tilfælde af offentliggørelse er brugeren forpligtet til at henvise til Winkhaus som rettighedsindehaveren.

Billederne må ikke forandres, bearbejdes, suppleres, sammensættes eller på anden måde forfalskes.
 
Brugsretten ophører, når brugeren framelder sig Partnerportalen, eller brugerkontoen bliver ophævet eller spærret af Winkhaus. 

12. Ansvar og værneting

Winkhaus hæfter ubegrænset i henhold til de retslige bestemmelser (I) for skader, der opstår som følge af skader på liv, krop eller sundhed (II) med forsæt (III), ved grov uagtsomhed og (IV) i henhold til produktansvarsloven.

Uden at dette begrænser ovenstående, hæfter Winkhaus kun for lettere uagtsomhed i tilfælde af en skade på en ”væsentlig” kontraktforpligtelse. ”Væsentlige” forpligtelser er i denne forstand forpligtelser, der er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten, og hvor en skade på dem vil bringe opfyldelsen af kontraktformålet i fare, og som brugeren som regel kan regne med vil blive overholdt. I disse tilfælde er ansvaret begrænset til typiske og forudsigelige skader; i øvrige tilfælde er der intet ansvar for lettere uagtsomhed.

Anvendelsen af samtlige tilbud fra Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG er udelukkende underlagt tysk lov. Eneste værneting ved tvister med en bruger, handlende, en juridisk person fra den offentlige ret eller et offentligt investeringsselskab er Münster/Westfalen.