Έκδοση

Μία επιχείρηση του ομίλου Winkhaus

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Έδρα της εταιρείας: Telgte, Γερμανία
Περιφεριακό δικαστήριο Münster, HRA 6525 Münster, Γερμανία

Συμπλήρωση: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Περιφερειακό δικαστήριο Münster, HRB 9553 Münster, Γερμανία

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου DE 126046759

Διεύθυνση εταιρείας: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες σε αυτές τις διαδικτυακές ιστοσελίδες ελέγχονται και ενημερώνονται συνεχώς από εμάς. Παρά την επιμέλεια ωστόσο μπορούν εν τω μεταξύ ορισμένα στοιχεία να αλλάξουν. Για το λόγο αυτό δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή εγγύηση για την εγκυρότητα, ορθότητα και πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα της τροποποίησης ή επικαιροποίησης των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση. Αυτό ισχύει και για βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις στα προϊόντα ή/και στα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες. Η Winkhaus δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις προστασίας δεδομένων από το διαχειριστή αυτών των ιστοσελίδων.

Copyright και εταιρικά σήματα

Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφήματα, τα κινούμενα σχέδια, τα βίντεο, οι ήχοι και λοιπά περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας καθώς και της διάταξης της προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους προστασίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση των αναφερόμενων περιεχομένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις χωρίς την πρότερη έγκριση της Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Όλα τα εταιρικά σήματα προστατεύονται, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, από το δίκαιο σημάτων, ιδιαίτερα τα σήματα Winkhaus, τα λογότυπα, τα εμβλήματα και οι πινακίδες τύπου. Οι πατέντες και οι μάρκες που παρουσιάζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Aug. Winkhaus GmbH & Co.  KG.
Η επαφή σας

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31

48291 Telgte

Τ. +49 2504 921 - 0

Φ. +49 2504 921 - 340