Winkhaus

Brava za vrata

dict_mehr_erfahren

Sigurnost s konceptom

U poduzeću Winkhaus sigurnost nije samo osjećaj, nego cjeloviti koncept koji se temelji na našim inovativnim sigurnosnim bravama za vrata. S ovim se promišljenim rješenjima usmjeravamo na najnovija postignuća sigurnosne tehnike koju potom kombiniramo s korisniku prilagođenom ugodnošću upotrebe. Zahvaljujući tom sveobuhvatnom pristupu, Winkhaus tehnika pruža dodatnu sigurnost mnogim vratima diljem svijeta.

Pritom se u poduzeću Winkhaus fokusiramo na učinkovita mehanička i motorna rješenja. Objema se tehnikama pruža pouzdana zaštita s više zapornih točaka, a i rukovanje kućnim vratima postaje praktičnije.
Osoba za kontakt za segment brava za vrata
Winkhaus_Austria_DSC0606_Blazekovic_194x94

Robert Blazekovic

T. + 385/98/241 113

F. + 385/406 450 06

Doznajte više:

Na našim međunarodnim stranicama pripremili smo vam mnoštvo detaljnih informacija. Od sada otkrijte još i više zanimljivih prednosti našeg inovativnog asortimana na:

winkhaus.com