Uvjeti zaštite i uporabe podataka tvrtke Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Zaštita vaših podataka i očuvanje vaše privatnosti vrlo su nam bitni.  Kako biste bili sigurni da ste u potpunosti obaviješteni o prikupljanju i uporabi osobnih podataka na našim internetskim stranicama, upoznajte se s informacijama u nastavku:

1. Ukratko o zaštiti podataka


Opće napomene

U nastavku se daje jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima prilikom posjeta našem mrežnom mjestu. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati. Detaljne informacije na temu zaštite podataka naći ćete u našoj Izjavi o zaštiti podataka koja je sadržana u ovom tekstu.

Prikupljanje podataka na našem mrežnom mjestu

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovom mrežnom mjestu?

Podatke na ovom mrežnom mjestu obrađuje vlasnik mrežnog mjesta. Podaci za kontakt vlasnika nalaze se u impresumu na dnu ove stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Neke podatke prikupljamo tako da nam ih vi dostavite. Tu se npr. može raditi o podacima koje unosite u obrazac za kontakt.

Druge podatke automatski prikuplja naš informatički sustav prilikom posjeta mrežnom mjestu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. podaci o internetskom pregledniku, operacijskom sustavu ili vremenu pozivanja stranice). Ovi se podaci prikupljaju automatski, čim posjetite naše stranice.

U koju se svrhu koristimo vašim podacima?

Jedan dio podataka prikupljamo kako bismo osigurali neometano funkcioniranje našeg mrežnog mjesta. Ostali podaci mogu poslužiti za analizu vaših korisničkih navika.

Kakva su vaša prava u vezi s podacima?

U svakom trenutku imate pravo dobiti besplatne informacije o izvoru, primatelju i svrsi svojih pohranjenih osobnih podataka. Uz to imate i pravo zatražiti ispravak, blokiranje ili brisanje tih podataka. U tu svrhu, kao i za dodatna pitanja o zaštiti podataka, možete nam se u svakom trenutku obratiti na adresu navedenu u impresumu. Nadalje, imate uvijek pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Alati za analizu i alati trećih strana


Kada posjetite naše mrežno mjesto vaše ponašanje prilikom pregleda sadržaja može se statistički obrađivati. To se uglavnom radi pomoću kolačića i takozvanih analitičkih programa. Analiza ponašanja prilikom kretanja po stranicama u pravilu je anonimna i podaci o kretanju po stranicama ne mogu vas identificirati. Možete se usprotiviti ovoj analizi ili je spriječiti neuporabom određenih alata. Detaljne informacije možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka u nastavku.

Možete se usprotiviti ovoj analizi. Informacije o mogućnostima prigovora sadržane su u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

2. Opće napomene i informacije o obvezama


Podaci o voditelju obrade podataka

Voditelj obrade podataka za ovo mrežno mjesto je:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Sjedište društva: Telgte
Općinski sud u Münsteru, HRA 6525 Münster

Komplementar: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Općinski sud u Münsteru, HRB 9553 Münster
OIB DE 126046759
Uprava: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Теlefon: +49 2504 921 0
E-pošta: info@winkhaus.de

Voditelj obrade podataka je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe za koje se i načine na koje se obrađuju osobni podaci (npr. ime i prezime, e-adrese i dr.).

Pravo prigovora nadležnim nadzornim tijelima


U slučaju kršenja prava iz područja zaštite podataka oštećenik ima pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Nadležno nadzorno tijelo za pitanja prava na zaštitu podataka je pokrajinski službenik za zaštitu podataka savezne pokrajine u kojoj je sjedište naše tvrtke. Popis službenika za zaštitu podataka i njihove podatke za kontakt možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zatražiti da se podaci koje automatizirano obrađujemo na temelju vaše privole ili u svrhu ispunjavanja ugovora dostave vama ili trećoj strani u standardnom, strojno čitljivom obliku. Ako tražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je tehnički izvedivo.

SSL i TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga te radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su primjerice narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao vlasniku mrežnog mjesta, na ovim stranicama koristimo se SSL ili TLS enkripcijom. Da je veza zaštićena enkripcijom prepoznat ćete po tome što se u adresnom retku internetskog preglednika “http://” mijenja u “https://”, a u retku preglednika pojavljuje se simbol lokota.

Kad su aktivirane SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam prenosite ne mogu čitati treće strane.

Informacije, blokiranje, brisanje


U okviru važećih zakonskih odredbi svakodobno mate pravo na besplatne informacije o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom izvoru i primatelju te o svrsi obrade podataka i, ako je potrebno, pravo na ispravljanje, blokiranje ili brisanje tih podataka. U tu svrhu, kao i za dodatna pitanja o osobnim podacima, možete nam se u svakom trenutku obratiti na adresu navedenu u impresumu.

Protivljenje reklamnim e-porukama

Podaci za kontakt objavljeni su u impresumu u okviru zakonskih zahtjeva i ovime se izražava izričito protivljenje njihovoj uporabi za slanje reklamnih i informativnih materijala koji nisu izričito zatraženi. Vlasnici mrežnog mjesta izričito pridržavaju pravo na poduzimanje zakonskih radnji u slučaju samovoljnog slanja reklamnih informacija, npr. slanjem neželjenih e-poruka.

3. Službenik za zaštitu podataka


Zakonom propisan službenik za zaštitu podataka

Za našu smo tvrtku imenovali službenika za zaštitu podataka.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Saskia Gotthal
Pravnica poduzeća
Službenik za zaštitu podataka (TÜV)
August-Winkhaus-Str. 31 
48291 Telgte

Теlefon: +49 2504 921 203
E-pošta: datenschutz@winkhaus.de

4. Prikupljanje podataka na našem mrežnom mjestu


Kolačići

Na internetskim stranicama djelomično se upotrebljavaju tzv. kolačići. Kolačići ne štete vašem računalu i ne sadrže viruse. Kolačići služe tome da naša ponuda bude prilagođenija korisnicima, učinkovitija i sigurnija. Kolačići su male tekstne datoteke koje se postavljaju na vaše računalo i koje sprema vaš preglednik.

Većina kolačića koje upotrebljavamo su tzv. “Session-Cookies”. Oni se na kraju vašeg posjeta automatski brišu. Drugi kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Ti nam kolačići omogućavaju prepoznavanje vašeg preglednika prilikom vašeg sljedećeg posjeta.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavljanju kolačića i omogućite kolačiće samo u pojedinom slučaju, prihvatite kolačiće za određene slučajeve ili općenito isključite kolačiće kao i da aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. U slučaju onemogućavanja kolačića neke funkcionalnosti ovog mrežnog mjesta mogu biti ograničene.

Kolačići koji su potrebni za odvijanje postupka elektroničke komunikacije ili za pružanje određenih funkcija koje želite (npr. funkcija košarice za kupnju) spremaju se na temelju čl. 6. st. 1(f) uredbe GDPR. Vlasnik mrežnog mjesta ima opravdan interes za pohranu kolačića radi ispravnog i optimalnog pružanja svojih usluga. Ako se pohranjuju drugi kolačići (npr. za analizu vaših navika kretanja po internetu) to će biti posebno opisano u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Datoteke Server-Log

Davatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje informacije u tzv. Server-Log datoteke, koje nam vaš preglednik automatski prosljeđuje. To su podaci o:

•tipu i verziji preglednika

•operacijskom sustavu koji se upotrebljava

•URL-u referenta

•nazivu glavnog računala pristupnog računala

•vremenu poslužiteljskog upita

•IP adresi

Ti se podaci ne objedinjuju s drugim izvorima podataka.

Osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1(f) uredbe GDPR, kojim se dopušta obrada podataka u svrhu ispunjenja određenog ugovora ili provedbe predugovornih postupaka.

Obrazac za kontakt

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrazaca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste tamo naveli, pohranit ćemo samo u svrhu obrade zahtjeva i za slučaj naknadnih pitanja. Te podatke ne prosljeđujemo dalje bez vaše privole.

Obrada podataka unesenih u obrasce za kontakt obavlja se dakle isključivo na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1(a) uredbe GDPR. Svoju privolu možete u svakom trenutku povući. Za to je dovoljno da nam dostavite obavijest u slobodnom obliku putem e-pošte. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost već provedenih postupaka obrade podataka.

Podaci koje navedete u obrascu za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, ne povučete privolu za pohranu ili dok ne prestane svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezujuće zakonske odredbe – naročito rokovi čuvanja – nastavljaju biti mjerodavne.

Funkcija komentiranja na ovom mrežnom mjestu

Za funkciju komentiranja na ovoj stranici uz vaš komentar pohranjuju se i podaci o vremenu objave komentara, vašoj e-adresi te, ako niste anonimno nastupili, podaci o vašem odabranom korisničkom imenu.

Pohranjivanje IP adrese

Naša funkcija komentiranja pohranjuje IP adrese korisnika koji objavljuju komentare. Budući da ne provjeravamo komentare na našim stranicama prije objave, potrebne su nam ove informacije kako bismo mogli djelovati protiv autora u slučaju kršenja pravila, kao što su uvrede ili propaganda.

Trajanje pohrane komentara

Komentari i s njima povezani podaci (npr. IP adresa) pohranjuju se i ostaju na našoj mrežnoj stranici sve dok se sadržaj komentara potpuno ne izbriše ili se komentar mora izbrisati iz zakonskih razloga (npr. uvredljivi komentari).

Pravna osnova

Komentari se pohranjuju na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1(a) uredbe GDPR. Privolu koju ste dali možete svakodobno povući. Za to je dovoljno da nam dostavite obavijest u slobodnom obliku putem e-pošte. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost već provedenih postupaka obrade podataka.

5. Analitički alati i oglašavanje


Google Analytics

Na ovom mrežnom mjestu služimo se uslugama analize koju pruža servis Google Analytics. Davatelj usluga je tvrtka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Google Analytics upotrebljava tzv. kolačiće, "Cookies". To su tekstne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo i koje omogućuju analizu vaše uporabe mrežnog mjesta. Informacije koje generira kolačić o vašoj uporabi ovog mrežnog mjesta u pravilu se šalju Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo pohranjuju.

Pohrana kolačića Google Analyticsa provodi se na temelju čl. 6. st. 1(f) uredbe GDPR. Vlasnik mrežnog mjesta ima opravdan interes za analizu korisničkog ponašanja radi optimiranja svoje internetske ponude i oglašavanja.

Anonimiziranje IP-a


Na ovom smo mrežnom mjestu aktivirali funkciju anonimiziranja IP-a. Kao rezultat toga, Google će vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru skratiti prije prijenosa u SAD. Samo u iznimnim slučajevima će se cijela IP adresa prenijeti na neki od Googleovih poslužitelja u SAD-u i tamo skratiti. Po nalogu vlasnika ovog mrežnog mjesta Google će se koristiti ovim informacijama za procjenu vaše uporabe mrežnog mjesta, izradu izvješća o aktivnostima na mrežnom mjestu i pružanje vlasniku mrežnog mjesta drugih usluga vezanih uz uporabu mrežnog mjesta i korištenje internetom. IP adresa koju je u okviru servisa Google Analytics dao vaš preglednik neće se objedinjavati s drugim Googleovim podacima.

Dodaci (plug-in) za preglednike

Možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućom postavkom u softveru svog preglednika. Međutim, napominjemo da ako to učinite možda nećete moći koristiti sve značajke ovog mrežnog mjesta u punom opsegu. Uz to možete spriječiti prenošenje Googleu podataka koje generiraju kolačići i podataka povezanih s vašom uporabom mrežnog mjesta (uklj.  vašu IP adresu) i obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodataka preglednika (plug-in) koji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Protivljenje prikupljanju podataka

Možete spriječiti da Google Analytics prikuplja vaše podatke klikom na sljedeću poveznicu. Postavit će se kolačić za isključivanje, Opt-Out Cookie, koji će prilikom vašeg sljedećeg posjeta mrežnom mjestu spriječiti prikupljanje vaših podataka: Deaktiviranje servisa Google Analytics.

Više o tome kako se postupa s korisničkim podacima na Google Analyticsu pronaći ćete u Googleovoj Izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Izvršenje obrade podataka

S Googleom smo sklopili ugovor o izvršenju obrade podataka i prilikom korištenja usluga Google Analytics u potpunosti primjenjujemo stroge propise njemačkih tijela za zaštitu podataka.

Demografske značajke kod usluge Google Analytics

Ovo mrežno mjesto koristi se funkcijom Google Analyticsa “demografske značajke”. Pomoću nje mogu se izraditi izvješća koja sadrže podatke o dobi, spolu i interesima posjetitelja mrežnog mjesta. Ovi podaci dobivaju se iz Googleovog ciljanog oglašavanja na temelju interesa kao i iz podataka o posjetiteljima primljenih od trećih strana. Pomoću tih podataka ne može se identificirati nijedna određena osoba. Funkciju možete onemogućiti u bilo kojem trenutku putem postavki oglasa na svom Google računu ili općenito zabraniti prikupljanje vaših podataka od strane Google Analyticsa kako je navedeno u odjeljku "Protivljenje prikupljanju podataka".

Remarketing Google Analyticsa

Naša mrežna mjesta koriste se funkcijama remarketinga Google Analyticsa u kombinaciji s funkcijama za različite uređaje (cross-device) Google AdWords i DoubleClick. Davatelj usluga je tvrtka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Ova značajka omogućuje povezivanje ciljnih skupina oglašavanja koje je utvrdio remarketing usluge Google Analytics s funkcijama za različite uređaje Google AdWordsa i Google DoubleClicka. Na taj se način personalizirane reklamne poruke temeljene na interesu koje su bile prilagođene vama ovisno o vašem prethodnom korištenju i navikama pregledavanja na jednom krajnjem uređaju (npr. mobilnom telefonu) mogu prikazati na drugom krajnjem uređaju (npr. tabletu ili osobnom računalu).

Ako ste dali odgovarajuću privolu, Google će u tu svrhu povezati vašu povijest pregledavanja interneta i aplikacije s vašim Google računom. Na taj način iste prilagođene oglasne poruke mogu se pojaviti na svim uređajima na kojima se prijavljujete putem svog Google računa.

Da bi podržao ovu funkciju, Google Analytics prikuplja ID-e korisnika koje je autentificirao Google i privremeno ih povezuje s našim podacima usluge Google Analytics kako bi se definirale i formirale ciljne skupine za reklamno oglašavanje na različitim uređajima.

Remarketing/Targeting na različitim uređajima možete trajno isključiti tako da deaktivirate prilagođeno oglašavanje na svom Google računu. U tu svrhu slijedite ovu poveznicu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Prikupljeni podaci pridružuju se vašem Google računu isključivo na temelju vaše privole koju možete dati ili ukinuti Googleu (čl. 6. st. 1(a) uredbe GDPR. Kod postupaka prikupljanja podataka koji se ne pridružuju vašem Google računu (npr. zato što nemate Google račun ili niste pristali na pridruživanje) prikupljanje podataka temelji se na čl. 6. st. 1(f) uredbe GDPR. Legitimni interes proizlazi iz činjenice da vlasnik mrežnog mjesta ima interes za anonimiziranom analizom posjetitelja mrežnog mjesta u svrhe oglašavanja.

Više informacija i pravila o zaštiti podataka pronaći ćete u Googleovoj Izjavi o zaštiti podataka na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking
Na ovom mrežnom mjestu koristimo se programom Google AdWords. AdWords je mrežna oglasna platforma tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (“Google”).

U okviru Googleovog programa AdWords upotrebljavamo takozvani Conversion-Tracking. Kada kliknete na Googleov oglas, postavlja se kolačić za praćenje konverzije. Kolačići su male tekstne datoteke koje internetski preglednik pohranjuje na računalu korisnika. Ovi kolačići prestaju važiti nakon 30 dana i ne služe za osobnu identifikaciju korisnika. Ako korisnik posjeti određene stranice ovog mrežnog mjesta a kolačić još nije istekao, Google i mi možemo prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i bio preusmjeren na ovu stranicu.

Svaki Google AdWords klijent prima različiti kolačić. Mrežna mjesta AdWords klijenata ne mogu slijediti kolačiće. Podaci prikupljeni uporabom kolačića za konverziju služe za izradu statistike konverzija za AdWords oglašivače koji su odabrali praćenje konverzija. Klijenti saznaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i bili preusmjereni na stranicu s oznakom za slijeđenje konverzija. Međutim, ne primaju nikakve podatke putem kojih je moguća osobna identifikacija korisnika. Ako ne želite sudjelovati u slijeđenju, možete njegovo korištenje isključiti tako da jednostavno onemogućite Google kolačić za praćenje konverzija putem svog internetskog preglednika pod stavkom Korisničke postavke. U tom slučaju nećete biti uključeni u statistiku praćenja konverzija.

Pohrana kolačića za konverziju temelji se na čl. 6. st. 1(f) uredbe GDPR. Vlasnik mrežnog mjesta ima legitiman interes za analizu korisničkog ponašanja radi optimiranja svoje internetske ponude i oglašavanja.

Više informacija o Google AdWords i Google Conversion-Tracking pronaći ćete u Googleovim pravilima zaštite podataka: https://www.google.de/policies/privacy/.
Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavljanju kolačića i omogućite kolačiće samo u pojedinom slučaju, prihvatite kolačiće za određene slučajeve ili općenito isključite kolačiće kao i da aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. U slučaju onemogućavanja kolačića neke funkcionalnosti ovog mrežnog mjesta mogu biti ograničene.

Facebook Pixel


Za mjerenje konverzije naše mrežno mjesto koristi se pikselom za praćenje aktivnosti posjetitelja Facebooka, tvrtke Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (“Facebook”).

Na taj način ponašanje posjetitelja mrežnog mjesta može se slijediti nakon što oni kliknu na oglas na Facebooku i potom budu preusmjereni na mrežno mjesto ponuditelja. Time se može procijeniti učinkovitost oglasa na Facebooku u svrhu statističkih i tržišnih istraživanja te optimirati buduće mjere oglašavanja.

Prikupljeni podaci anonimni su za nas kao vlasnika ovog mrežnog mjesta i ne možemo izvući zaključke o identitetu korisnika. Međutim, podatke pohranjuje i obrađuje Facebook, tako da je moguće povezivanje s odnosnim korisničkim profilom i Facebook se može koristiti podacima u svrhe vlastitog oglašavanja u skladu s Facebookovom politikom zaštite privatnosti. Stoga Facebook može omogućiti prikazivanje oglasa na stranicama Facebooka i izvan njega. Na ovu uporabu podataka ne možemo utjecati kao vlasnik mrežnog mjesta.

U napomenama o zaštiti podataka pronaći ćete dodatne informacije o zaštiti svoje privatnosti za Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Osim toga možete onemogućiti funkciju remarketinga “Custom Audiences” u području postavki prikaza oglasa na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to učinili morate biti prijavljeni na Facebook.

Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati oglašavanje Facebooka temeljeno na korištenju na mrežnom mjestu European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter


Podaci za Newsletter

Ako želite primati Newsletter ponuđen na mrežnom mjestu potrebni su nam vaša e-adresa kao i informacije koje nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene e-adrese i da pristajete primati Newsletter. Drugi podaci ne prikupljaju se, odnosno prikupljaju se samo na dobrovoljnoj osnovi. Tim se podacima koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosljeđujemo ih trećim stranama.

Obrada podataka upisanih u obrazac za predbilježbu na Newsletter obavlja se isključivo na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1(a) uredbe GDPR. Privolu za pohranu podataka i e-adrese kao i za njihovu uporabu za slanje Newslettera možete u svakom trenutku povući, na primjer putem poveznice "Otkaži predbilježbu" u Newsletteru. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost već provedenih postupaka obrade podataka.

Vaše podatke pohranjene kod nas u svrhu primanja Newslettera čuvat ćemo dok ne otkažete predbilježbu na Newsletter i nakon otkazivanja bit će izbrisani. Ovo se ne odnosi na podatke koji su kod nas pohranjeni u druge svrhe (kao što su e-adrese u području za članove).

CleverReach

Na ovom mrežnom mjestu za slanje Newslettera koristimo se uslugom CleverReach. Davatelj usluge je tvrtka CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je usluga putem koje se može organizirati i analizirati slanje Newslettera. Podaci koje ste unijeli u svrhu primanja Newslettera (npr. e- adresa) bit će pohranjeni na poslužiteljima CleverReacha u Njemačkoj ili Irskoj.

Newsletteri poslani putem CleverReacha omogućuju nam analizu ponašanja primatelja Newslettera. Npr., moguće je analizirati koliko je primatelja otvorilo poruku s Newsletterom i koliko često je kliknuto na koju od poveznica u Newsletteru. Pomoću tzv. značajke Conversion-Trackings također se može analizirati je li nakon klika na poveznicu u Newsletteru došlo do neke prethodno definirane radnje (npr. kupnje proizvoda na našem mrežnom mjestu). Za više informacija o analizi podataka putem usluge CleverReach-Newsletter https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Podaci se obrađuju na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1(a) uredbe GDPR. Svoju privolu možete u svakom trenutku povući otkazivanjem predbilježbe na Newsletter. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost već provedenih postupaka obrade podataka.

Ako ne pristajete na analizu pomoću usluge CleverReach, morate otkazati predbilježbu na Newsletter. U tu svrhu u svakoj poruci s Newsletterom dajemo odgovarajuću poveznicu. Nadalje, možete otkazati predbilježbu na Newsletter izravno na mrežnom mjestu.

Vaše podatke pohranjene kod nas u svrhu primanja Newslettera čuvat ćemo dok ne otkažete predbilježbu na Newsletter i nakon otkazivanja bit će izbrisani kako s naših poslužitelja tako i s poslužitelja CleverReach. Ovo se ne odnosi na podatke koji su kod nas pohranjeni u druge svrhe (kao što su e-adrese u području za članove).

Dodatne informacije potražite u odredbama o zaštiti podataka tvrtke CleverReach na adresi: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sklapanje ugovora o izvršenju obrade podataka


S tvrtkom CleverReach sklopili smo ugovor o izvršenju obrade podataka i prilikom korištenja usluga CleverReach u potpunosti primjenjujemo stroge propise njemačkih tijela za zaštitu podataka.

7. Dodaci (plug-in) i alati


YouTube

Naše mrežno mjesto koristi se dodacima s Googleove stranice YouTube. Davatelj mrežnog mjesta je tvrtka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD.

Kada posjetite neku od naših stranica s omogućenim dodatkom za YouTube, uspostavit će se veza s YouTube poslužiteljima. Pritom će se poslužitelju usluge YouTube prenijeti informacija o tome koju ste od naših stranica posjetili.

Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućujete YouTubeu da vaše ponašanja pregledavanja izravno poveže s vašim osobnim profilom. To možete spriječiti tako da se odjavite s računa usluge YouTube.

Upotreba usluge YouTube u interesu je odgovarajućeg predstavljanja naših internetskih ponuda. To je legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1(f) uredbe GDPR.

Više informacija o postupanju s korisničkim podacima potražite u izjavi o zaštiti podataka za YouTube na adresi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Na ovoj stranici putem API-a koristi se usluga mapiranja Google Maps. Davatelj usluga je tvrtka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Za uporabu funkcija usluge Google Maps potrebno je pohraniti vašu IP adresu. Te se informacije u pravilu prenose i pohranjuju na nekom od Googleovih poslužitelja u SAD-u. Vlasnik ovog mrežnog mjesta  nema utjecaja na ovaj prijenos podataka.

Uporaba usluge Google Maps u interesu je odgovarajuće prezentacije naših internetskih ponuda i jednostavnog pronalaženja mjesta koja navodimo na mrežnom mjestu. To je legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1(f) uredbe GDPR.

Više informacija o postupanju s korisničkim podacima pronaći ćete u Googleovoj Izjavi o zaštiti podataka: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Partneri s kojima surađujemo


Prilikom sklapanja ugovora i u određenim slučajevima gdje postoji legitiman interes, naša tvrtka redovito provjerava vaš bonitet. U tu svrhu surađujemo s tvrtkom Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46, 48151 Münster, od koje dobivamo potrebne podatke. U okviru te suradnje tvrtki Creditreform dostavljamo vaše ime i podatke za kontakt. Više informacija o obradi podataka u tvrtki Creditreform pronaći ćete na www.creditreform-muenster.de/EU-DSGVO.

9. Zaštita prava industrijskog vlasništva


Svi tekstovi, slike, grafike, animacije, videozapisi, zvukovi i drugi sadržaji koji se nalaze na ovom mrežnom mjestu i njihov raspored zaštićeni su autorskim i drugim zaštitnim pravima. U načelu nisu dopušteni umnožavanje, mijenjanje ili uporaba navedenih sadržaja u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama bez prethodnog dopuštenja tvrtke Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Ako nije drugačije navedeno, svi su robni žigovi zaštićeni, a osobito žigovi, logotipovi, amblemi i označne pločice tvrtke Winkhaus. Patenti i robne marke predstavljeni na ovim internetskim stranicama intelektualno su vlasništvo tvrtke Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.

10. Sustav mrežnog naručivanja


Vaši osobni podaci u procesu narudžbe (Online Order System) prenose se putem interneta zaštićeni enkripcijom SSL. Svoje mrežno mjesto i druge sustave osiguravamo tehničkim i organizacijskim mjerama protiv gubitka, uništenja, pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka od strane neovlaštenih osoba. Pristup vašem korisničkom računu moguć je samo nakon unosa osobne zaporke i vaših Security Keys. Sa svojim pristupnim podacima uvijek morate postupati kao s povjerljivima te zatvoriti prozor preglednika kada prestanete komunicirati s nama, posebno ako dijelite računalo s drugima.

11. Partner Portal tvrtke Winkhaus


Tvrtka Winkhaus vlasnik je prava na sve sadržaje koji se nalaze na portalu Partner Portal (npr. dokumenti u PDF formatu, fotografije, urednički sadržaj itd.), kao i samog Partner Portala u njegovom konkretnom obliku.


Korisniku se odobrava globalno važeće jednostavno, neekskluzivno i neprenosivo pravo uporabe bez prava na podlicenciranje, u skladu sa sljedećim uvjetima:

Korisnik ima pravo koristiti se fotografijama i PDF dokumentima u vlastite komercijalne i reklamne svrhe. Posebno je dopuštena uporaba u tiskanim i mrežnim medijima (npr. brošure, katalozi, letci, prisutnost na internetu, e-bilteni). Pravo uporabe odnosi se i na sve poslovne jedinice i podružnice u kojima korisnik izravno ili neizravno drži više od 50% poslovnih udjela. U slučaju objavljivanja korisnik je dužan izričito navesti tvrtku Winkhaus kao vlasnika prava.

Fotografije nije dopušteno mijenjati, uređivati, nadopunjavati, sažimati ili na neki drugi način iskrivljavati.
 
Pravo uporabe istječe ako se korisnik odjavi s Partner Portala ili ako tvrtka Winkhaus izbriše ili blokira korisnički račun. 

12. Odgovornost i sudska nadležnost


Winkhaus snosi neograničenu odgovornost u skladu sa zakonskim odredbama (I) za štete izazvane gubitkom života, tjelesnim ozljedama ili oštećenjem zdravlja, (II) u slučaju namjere (III) u slučaju grube nepažnje i (IV) sukladno Zakonu o odgovornosti za proizvod.


Bez ograničavanja gore navedenog, tvrtka Winkhaus odgovorna je za malu nepažnju samo u slučaju kršenja "bitne" ugovorne obveze. „Bitne" obveze u tom smislu su obveze neophodne za izvršenje ugovora čije bi kršenja ugrozilo ostvarivanje svrhe ugovora i u čije se pridržavanje korisnik može redovito pouzdati. U tim je slučajevima odgovornost ograničena na tipične i predvidive štete; u drugim slučajevima ne postoji nikakva odgovornost za malu nepažnju.

Upotreba cjelokupne ponude tvrtke Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG podliježe isključivo njemačkom pravu. Mjesto nadležan sud za sporove s korisnikom koji je trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban fond javnog prava je isključivo sud u Münsteru/Vestfalija.