Privacy- en gebruiksvoorwaarden van Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Wij hechten hoge waarde aan de bescherming van uw gegevens en uw privésfeer. Om te garanderen dat u volledig geïnformeerd bent over de verzameling, vastlegging en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens op onze websites, zou u kennis moeten nemen van de navolgende informatie:

1e Gegevensbescherming in een oogopslag


Algemene instructies

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum hebt opgegeven als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2e Algemene opmerkingen en verplichte informatie


Opmerking betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Vestigingsplaats: Telgte
Amtsgericht Münster, HRA 6525 Münster

 Complementair: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Amtsgericht Münster, HRB 9553 Münster
BTW-ID-nr. APG 126046759
Directie: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Telefoon: +49 2504 921 0
E-mail: info@winkhaus.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid


U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling


Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Toegang tot, blokkering, verwijdering
 

U hebt het recht op gratis toegang tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen de werkingssfeer van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum hebt opgegeven als u nog vragen hebt over persoonsgegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij uitgesloten. De beheerders van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3e. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Statutaire functionaris voor gegevensbescherming We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Gegevensbeschermingsfunctionaris
August-Winkhaus-Str. 31 
3897 AB Zeewolde

Telefoon: +49 2504 921 703
E-mail: datenschutz@winkhaus.de

 

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

•browsertype en browserversie

•besturingssysteem

•verwijzer URL

•hostnaam van de computer die toegang heeft tot de site

•tijd van het server verzoek

•IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier


Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de aanhoudperioden - blijven onverlet.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina zal, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar werd gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, uw gekozen gebruikersnaam worden opgeslagen.

IP-adres opslaan

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar schrijven. Aangezien wij commentaren op onze site niet controleren voordat deze geactiveerd worden, hebben wij deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van juridische inbreuken zoals beledigingen of propaganda.

Opslagduur van de commentaren

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP adres) worden opgeslagen en blijven op onze website tot de becommentarieerde inhoud volledig is geschrapt of de commentaren om wettelijke redenen (bijv. aanvallende commentaren) moeten worden geschrapt.

Wettelijke grond

De commentaren worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, geknipt voordat het naar de VS wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de beheerder van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browserplugin


U kunt de opslag van de cookies verhinderen door instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt ook verzoeken om het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens


U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.
Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een contract afgesloten voor de verwerking van de ordergegevens en hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.

Demografische kenmerken op Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden aangemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde advertenties via Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen vanuit uw Google-accountadvertentie-voorkeuren of u afmelden voor Google Analytics voor het verzamelen van uw gegevens, zoals beschreven in het gedeelte "Opt-out van gegevensverzameling".

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing gecreëerde doelgroepen gekoppeld worden aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) ook op een ander apparaat (bijv. tablet of PC) worden weergegeven.

Zodra u uw toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-bladergeschiedenis voor dat doel aan uw Google-account koppelen. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden afgeleverd op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics geauthenticeerde gebruikers-ID's van Google die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om apparaatoverschrijdende ad-targeting te definiëren en te maken.

U kunt permanent bezwaar maken tegen apparaatoverschrijdende remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in uw Google-account via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van de in uw Google-account verzamelde informatie is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt indienen of intrekken (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Voor gegevensverzamelingsactiviteiten die niet worden samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of zich hebt verzet tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website een belang heeft bij anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversie-Tracking


Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online commercieel programma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversietracering. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie ingesteld om de conversie te volgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet vervallen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en worden omgeleid naar een pagina met een tag voor het volgen van conversie. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u de tracering niet wilt, kunt u hier bezwaar tegen maken door de Google Conversion Tracking Cookie eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

“Conversion Cookies” van Google Analytics worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/.
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt voor conversiemetingen de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook").
Hiermee kunnen bezoekers worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de provider door te klikken op een Facebook-advertentie. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden conform de gebruiksrichtlijnen van Facebook voor gegevens kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de sectie Ad Settings (Instellingen aanpassen) op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op het gebruik van Facebook gebaseerde reclame uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

6. Nieuwsbrief


Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die in het nieuwsbriefregistratieformulier worden ingevoerd, worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen van leden) blijven hierdoor onaangetast.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de nieuwsbrief verzending kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invult voor een nieuwsbriefabonnement (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland en Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verstuurd stellen ons in staat om het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren. Zo is het onder andere mogelijk om te analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversietracering kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over de gegevensanalyse van de CleverReach nieuwsbrief vindt u op: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

Als u niet wilt dat CleverReach uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden wij in elke nieuwsbrief een passende link aan. U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief direct op de website.

De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en ze worden gewist van zowel onze servers als de servers van CleverReach nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen van leden) blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Afsluiten van een overeenkomst over de verwerking van ordergegevens


Wij hebben met CleverReach een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van ordergegevens en leven bij het gebruik van CleverReach volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten na.

7. Plug-ins en tools


YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.
Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube hangt samen met een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl_uk/policies/privacy/?fg=1.

Google Maps


Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps hangt samen met een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een eenvoudig terugvinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://www.google.nl/intl/nl_uk/policies/privacy/?fg=1.

8. Samenwerkingspartner


Ons bedrijf controleert uw kredietwaardigheid regelmatig bij het afsluiten van contracten en in bepaalde gevallen wanneer er een gerechtvaardigd belang is. Hiervoor werken wij samen met Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46, 48151 Münster, waarvan wij de benodigde gegevens ontvangen. Hiervoor sturen wij u namen en uw contactgegevens naar Creditreform. Meer informatie over gegevensverwerking op Creditreform is beschikbaar op www.creditreform-muenster.de/EU-DSGVO.

9. Industriële-eigendomsrechten


Alle teksten, foto's, afbeeldingen, animaties, video's, sounds en andere content van deze website en hun lay-out vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgevingen over eigendomsrechten. In principe mag de genoemde content in andere elektronische of gedrukte publicatie niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd of gebruikt zonder voorafgaande schroftelijke toestemming door Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Alle handelsmerken vallen, voor zover niets anders aangegeven is, onder de bescherming van het merkenrecht, met name de handelsmerken, logo's, emblemen en typeplaten van Winkhaus. De op deze website gepresenteerde patenten en handelsmerken en merktekens zijn het intellectuele eigendom van Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.

10. Online bestelsysteem


Uw persoonsgerelateerde gegevens worden tijdens het bestelproces (Online Order System) met SSL gecodeerd verzonden via het internet. Wij beschermen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. De toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk na invoer van uw persoonlijke wachtwoord en beveiligingscode (Security Key). U zou uw toegangsgegevens te allen tijde vertrouwelijk moeten behandelen en het browservenster moeten sluiten, wanneer u de communicatie met ons beëindigd heeft, vooral wanneer u de computer met anderen deelt.

11. Winkhaus Partnerportaal


Winkhaus is eigenaar van de rechten op alle inhoud die op het Partnerportaal te vinden is (bijv. PDF-documenten, foto's, redactionele inhoud enz.) en op het Partnerportaal zelf in zijn concrete vorm.


De gebruiker krijgt over de foto's en PDF-documenten een wereldwijd geldend eenvoudig, niet exclusief, niet overdraagbaar en niet in sublicentie te geven gebruiksrecht onder de volgende voorwaarden:

De gebruiker heeft het recht foto's en PDF-documenten voor eigen commerciële en professionele doeleinden te gebruiken. In het bijzonder is het gebruik in gedrukte media en online media (bijv. brochures, catalogi, reclamefolders, internet, e-nieuwsbrieven) toegestaan. Het gebruiksrecht geldt voor alle vestigingen en dochterbedrijven waarin de gebruiker direct of indirect een belang van meer dan 50% heeft. De gebruiker is verplicht om in geval van publicatie Winkhaus uitdrukkelijke te vermelden als rechthebbende partij.

De foto's mogen niet worden gewijzigd, bewerkt, samengevat of anderszins worden vervalst.
 
Het gebruiksrecht vervalt, wanneer de gebruiker zich uitschrijft bij het Partnerportaal of wanneer zijn gebruikersaccount door Winkhaus wordt verwijderd of geblokkeerd. 

12. Aansprakelijkheid en plaats van jurisdictie


In overeenstemming met de wettelijke bepalingen (I) is Winkhaus aansprakelijk voor schades die resulteren uit lichamelijk letsel, gezondheidsschade of dodelijke ongelukken (II) in geval van opzet (III) in geval van grove nalatigheid en (IV) onder de bepalingen van de productaansprakelijkheidswetgeving.


Zonder het voorgaande te beperken, is Winkhaus slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schending van een "wezenlijke" contractuele verplichting. "Essentiële" taken in deze zin zijn taken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract, waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar zou brengen, en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig mag vertrouwen. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de typische schades die te voorzien zijn. In andere gevallen bestaat er geen aansprakelijkheid voor lichte nalatigheden.

Op alle gebruik van het aanbod van Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG is het Duitse recht exclusief van toepassing. De rechtbank van Münster/Westfalen is de exclusief bevoegde rechtbank voor geschillen met een gebruiker die een ondernemer, een juridische entiteit of een onderneming/vennootschap is.