Winkhaus Modern Slavery and Human Trafficking Statement

De volgende Statement beschrijft de maatregelen van de Winkhaus Groep ter verhindering van elke vorm van moderne slavernij, mensenhandel en kinderarbeid voor het boekjaar 2019.

lnleiding

Met innovatieve producten en competente service overtuigt Winkhaus al meer dan 160 jaar zijn klanten. Ramen- en deurenproducenten, handelaren, architecten, bouwmeesters en gebruikers over de hele wereld waarderen de veelzijdige producten en diensten en de hoge kwaliteit van de intelligente venstertechniek, deursloten en toegangscontrole van Winkhaus. Het familiebedrijf met een rijke traditie is onder meer gevestigd in Telgte, Münster en in Meiningen en heeft internationale dochters in acht landen.

Maatregelen ter verhindering van vormen van moderne slavernij en dwangarbeid

Binnen de ondernemingsgroep verbiedt Winkhaus alle vormen van moderne slavernij, dwang- en kinderarbeid, uitbuiting en discriminatie. Winkhaus confirmeert zieh aan de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Global Compact van de VN (UNGC), de leidende beginselen van de VN voor het bedrijfsleven en de mensenrechten, en de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation - ILO). Het waarborgen van faire, lokaal bestaande arbeidsvoorwaarden is een integraal bestanddeel van de bedrijfscultuur van Winkhaus.

De Code of Conduct werd in 2017 opnieuw uitgewerkt en is in de buitenlandse dochtermaatschappijen in de betreffende taal verstrekt aan de medewerkers. Verder zijn alle medewerkers van de Winkhaus Groep in het kader van trainingen bewust gemaakt van de onderwerpen van de Code of Conduct. In de trainingen is er nadrukkelijk op gewezen dat er een duidelijk verbod bestaat op dwang- en kinderarbeid en dat Winkhaus elke vorm van uitbuiting of discriminatie verbiedt.

Maatregelen binnen de toeleveringsketen van Winkhaus

Winkhaus verlangt van zijn leveranciers de Code of Conduct van de Duitse BME -Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. - na te leven en zieh erbij aan te sluiten. De beschreven ethische richtlijnen in deze Gedragscodex van de BME zijn in het bijzonder gebaseerd op de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Global Compact van de VN (UNGC), de leidende beginselen van de VN voor het bedrijfsleven en de mensenrechten, en de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation - ILO). Bovendien berusten de richtlijnen op de VN-conventie betreffende de Rechten van het Kind en het uitbannen van iedere vorm van discriminatie van vrouwen, evenals de OECD-richtlijnen voor internationale ondernemingen.

De Code of Conduct van de BME is beschikbaar in 17 talen en verplicht alle organen, bestuurders en werknemers van leveranciers om ethisch verantwoord en in overeenstemming met de wet te handelen.

De Code of Conduct van de BME accentueert nadrukkelijk het respecteren en naleven van de mensenrechten. Dienovereenkomstig bevat de Code of Conduct een nadrukkelijk verbod van elke vorm van dwangarbeid en de verplichting actief te handelen tegen iedere vorm van discriminatie. Bovendien verplicht de Code of Conduct de onderneming om het verdrag inzake de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces na te leven, het verbod op kinderarbeid te respecteren en maatregelen te ondersteunen om alle vormen van kinderarbeid uit te bannen.