Okucia w klasie RC2 powracają

Kilka lat temu nasza firma posiadała dokumenty zaświadczające o przydatności okuć do okien i drzwi balkonowych w klasach odporności na włamanie RC (WK), czyli tzw. aprobaty techniczne. Ważność ich wygasła, a my zastanawialiśmy się, czy zasadne jest reaktywowanie tego typu dokumentów. Bodźcem do rozpoczęcia prac nad projektem było wiele zapytań ze strony producentów stolarki oraz klientów indywidualnych, również - co ciekawe - z zagranicy.

Blog article 700x350

Problematyka tego zagadnienia była o tyle złożona, że okucia o podwyższonej odporności na włamanie nie posiadają własnej normy, która jednoznacznie wskazałaby sposób oceny ich właściwości „antywłamaniowych”. To logiczne, ponieważ zabezpieczenie stanowi cały wyrób, w skład którego wchodzą: okucia, szklenie (wypełnienie), system profilowy, sposób montażu itd. Obecnie ocenie odporności na włamanie podlegają tylko całe wyroby (okno, drzwi, rolety, kraty itd.), co reguluje europejska norma PN-EN 1627 - Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja.

Po wielu konsultacjach z różnymi instytucjami, zajmującymi się w Polsce tematyką stolarki otworowej, został stworzony dla naszej firmy system oceny samego okucia o podwyższonej odporności na włamanie w oparciu o normę PN-EN 1627 i krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Dokumentem zaświadczającym o możliwości udostępnienia wyrobu na rynku polskim jest Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, którą można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej.

KDWU obejmuje systemy okuć: activPilot Concept, activPilot Select, activPilot Topstar, activPilot Comfort PADK, PAD(M), duoPort PAS do okien i drzwi balkonowych drewnianych i z PCV. Dokument ten stanowi potwierdzenia, że okucie posiada cechę RC2 (RC2N), nie odnosi się natomiast do całego wyrobu jak okno lub drzwi balkonowe. KDWU obowiązuje na terenie Polski. Na rynkach eksportowych rekomendujemy posługiwanie się licencją RC2 instytutu ift Rosenheim.