Dbamy o środowisko z certyfikatem ISO 50001

ISO-grafika
ISO 50001 opisuje wymagania dotyczące systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwach. W oparciu o nie każde przedsiębiorstwo może opracować i wprowadzić w życie politykę energetyczną, cele, zadania i plany działania, uwzględniające wymogi prawne, oraz zgromadzić informacje na temat wykorzystania energii. Efektem jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz redukcja kosztów działalności.
 

Pomysł wdrożenia w naszej firmie systemu zarządzania energią według ISO 50001 zrodził się na początku tego roku podczas planowania zewnętrznego audytu energetycznego. Analizując nasze dotychczasowe dokonania w obszarze oszczędzania energii oraz plany, jakie mieliśmy na ten rok, postanowiliśmy usystematyzować te działania i podjęliśmy decyzję o wdrożeniu systemu. Po intensywnym okresie prac udało nam się spełnić wymagania normy i uzyskaliśmy certyfikat z niemieckiego instytutu IFT w Rosenheim. Tym samym zakład w Rydzynie dołączył do grupy przedsiębiorstw Winkhaus, które ten certyfikat już posiadają.

W związku ze stałym wzrostem cen energii, niepewnością na rynkach surowców energetycznych i kurczeniem się ich zasobów koniecznością jest zmiana podejścia do zarządzania energią w każdym przedsiębiorstwie. Przyniesie ona korzyści w postaci lepszego zarządzania nośnikami energii oraz zmniejszenia kosztów związanych ze stratami różnych jej rodzajów. Konieczne są nie tylko inwestycje w nowe technologie, ale przede wszystkim zmiana organizacji pracy i sposobu myślenia pracowników, ukierunkowana na oszczędzanie energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody itd. Tylko dzięki nim możliwa jest ciągła poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Certyfikat ISO 50001 to dowód na to, że nasze produkty wytwarzane są za pomocą technologii efektywnych energetycznie
i przyjaznych dla środowiska.

Kontakt

Dział marketingu

ul. Przemysłowa 1

64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800