Ogłaszamy konkurs Bezpieczne okno!

Klamka SecuForte to najnowsze rozwiązanie firmy Hoppe oferujące potrójne zabezpieczenie. Klamka ta blokuje próby włamania przez przesunięcie okucia od zewnątrz, zabezpiecza przed sforsowaniem okna przy włamaniu przez wycięcie otworu w szybie i po trzecie: utrudnia otwarcie okna przez dzieci, ponieważ by ją przekręcić, uchwyt musi być dociśnięty do cokołu. By spopularyzować to innowacyjne rozwiązanie, wspólnie z firmą Hoppe, ogłaszamy konkurs dla naszych odbiorców dokonujących zakupów klamek w naszej firmie. Konkurs startuje z dniem 1 lipca i trwa do 31 grudnia 2019 roku.

Kategoria 1:

Nagradzamy Klientów, którzy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia zakupią największą ilość klamek – w podziale na 2 segmenty: firmy średnie i firmy duże.

Firmy nagrodzone w tej kategorii otrzymają fundusze na kampanię reklamową promującą bezpieczne okna (firmę laureata i produkty Winkhaus) w mediach społecznościowych w kwocie:

- 3000 zł za 1 miejsce,

- 2000 zł za 2 miejsce,

- 1000 zł za 3 miejsce

w obu segmentach.

Kategoria 2:

Nagradzamy Klientów, którzy uzyskają największy udział klamek SecuForte w wolumenie sprzedaży, mierzony stosunkiem liczby zakupionych klamek do liczby zakupionych zasuwnic okiennych.

Dla laureatów 3 pierwszych miejsc w tej kategorii nagrodą będzie wyjazd połączony ze zwiedzaniem zakładów firmy Hoppe w Czechach i Niemczech.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w formie maila z nazwą firmy i tekstem Zgłoszenie na konkurs Bezpieczne okno w tytule maila na adres: marketing@winkhaus.pl. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2019.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2020 roku.

Kontakt

Dział marketingu

ul. Przemysłowa 1

64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800