KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW WEBINARIUM

Webinaria odbywają się w systemie informatycznym, którego dostawcą jest ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535, zwanej dalej ClickMarketing.
Korzystanie z serwisu webinarium podlega Regulaminom oraz Polityce Prywatności, wprowadzonym przez ClickMarketing i dostępnym na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal

1. Administratorem danych osobowych jest:
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Siedziba: 64-130 Rydzyna, ul. Przemysłowa 1

Prezes Zarządu komplementariusza: Janusz Rodzki
Prokurent: Maciej Matella

Telefon: +48 65 52 55 700
E-mail: winkhaus@winkhaus.pl

Ustanowiliśmy w naszym przedsiębiorstwie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt:
Telefon: 661 340 072
E-mail: iodo@winkhaus.pl

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz imienia i ewentualnie inne dane osobowe, jeśli zostaną one wskazane przez uczestnika.

3. Dane osobowe uzyskujemy od Państwa, poprzez ich podanie w serwisie zapisu na webinarium.

4. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia webinarium.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 punkt b RODO.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia webinarium.

7. Mają Państwo w szczególności następujące prawa:

a. dostępu do danych osobowych,

b. żądania usunięcia danych, chyba, że istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych,

c. prawo do bycia powiadomionym- mają Państwo prawo uzyskać informację o naruszeniach danych osobowych
takich jak na przykład wyciek danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z
prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego.


8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa.

9. Podczas webinarium Państwa dane osobowe mogą być widoczne dla innych uczestników webinarium, w szczególności na liście uczestników czy podczas korzystania z czatu. Dane osobowe oraz informacje ujawnione podczas webinarium mogą być przesyłane do innych Uczestników i osób trzecich.

10. Państwa dane osobowe są powierzane dostawcy serwisu webinarium to jest: ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535 oraz jego procesorom, wskazanym na stronie https://knowledge.clickmeeting.com/privacy-security/

11. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
Kontakt

Dział marketingu

ul. Przemysłowa 1

64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800