RODO - Kontrola dostępu w szkole

Nowa generacja organizacji dostępu w Twojej szkole.

W każdej szkole przechowywane są dokumenty, zawierające dane osobowe uczniów i pracowników, które podlegają ochronie zgodnie z RODO. Pomieszczenia tj. pokój nauczycielski, sekretariat, archiwum, kadry wymagają szczególnych zabezpieczeń, zwłaszcza jeśli korzysta z nich wielu pracowników szkoły i istnieje ryzyko, że mogą wejść do środka osoby nieupoważnione.

Wymagania związane z RODO

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nakładają dodatkowe obowiązki na dyrektorów zarządzających placówkami oświatowymi. Wprowadzają m.in. zasadę, że dostęp do danych osobowych mogą mieć tylko pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych określonych grup osób. Oznacza to, że tylko te osoby mają prawo wstępu do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe, a także znajdują się komputery, na których te dane są przetwarzane. W praktyce narzuca to konieczność zapewnienia w tych pomieszczeniach kontroli dostępu, tzn. zainstalowania systemu zabezpieczenia drzwi, który wykluczy możliwość wejścia do tych pomieszczeń osób nieupoważnionych. Idealnie byłoby, gdyby system ten umożliwiał też odtworzenie, kto do tych newralgicznych pomieszczeń wchodził - w ciągu dnia pracy i po godzinach pracy. Funkcja ta byłaby bowiem bardzo przydatna w przypadku zaistnienia incydentu naruszenia ochrony danych.

W szkole przetwarzane są dane dwóch grup osób: uczniów oraz pracowników szkoły. Dane pracowników szkoły znajdują się w dziale kadr i dostęp do tego pomieszczenia może mieć tylko upoważniona do tego kadrowa/księgowa. Z kolei dane uczniów mogą być przechowywane w różnych pomieszczeniach. Większość danych uczniów znajduje się zwykle w sekretariacie szkoły i wstęp do tego pomieszczenia powinna mieć tylko upoważniona do przetwarzania danych sekretarka. W gabinecie pedagoga szkolnego przechowywana jest dokumentacja zawierająca informacje o konkretnych uczniach, dlatego wstęp do tego pomieszczenia również powinien być strzeżony systemem kontroli dostępu. Podobne obostrzenia dotyczą gabinetu higienistki, w którym znajduje się wymagająca szczególnej ochrony dokumentacja opieki nad zdrowiem uczniów. Innym wymagającym kontroli dostępu pomieszczeniem, do którego trafiają zwykle zarówno dane uczniów jak i pracowników, jest archiwum – ma ono także status pomieszczeń pod szczególną kontrolą, a zwykle ma do niego wstęp więcej osób.

dostepy

blueSmart

Wkładka blueCompact - dyskretna i subtelna

blueSmart

Wkładka blueCompact - precyzyjna technologia

Poznaj zalety

zalety_bc_wkladka_klucz_420px

blueCompact to przede wszystkim:

+ Łatwe zarządzanie dostępem do newralgicznych pomieszczeń
+ Obsługa przy pomocy darmowej aplikacji na telefony komórkowe
+ Wysoki poziom bezpieczeństwa
+ Rejestr wejść i prób użycia klucza
+ Łatwy i szybki montaż (bez okablowania)blueSmart

Darmowa aplikacja pozwala na łatwe zarządzanie dostępami

blueSmart

Aplikację można pobrać ze sklepów AppStore oraz Google Play

Nowoczesne rozwiązania

Kontrolę dostępu do tego rodzaju pomieszczeń można realizować przy pomocy mechanicznego systemu klucza generalnego (tzw. master key). Do drzwi zostaną zamontowane odpowiednio zakodowane wkładki bębenkowe, a osoby upoważnione otrzymają klucze umożliwiające dostęp do określonych pomieszczeń. Jednak rozwiązanie to będzie działać do momentu pierwszego zagubienia lub kradzieży klucza. Wówczas trzeba jak najszybciej zadbać o to, by osoby niepowołane nie dostały się do pomieszczenia, do którego klucz zgubiono, czyli wymienić wszystkie wkładki, do których pasuje zagubiony klucz i dorobić nowe klucze. Inną wadą jest brak możliwości monitorowania, kto wchodził do danego pomieszczenia w przypadku tych pomieszczeń, do których dostęp ma kilka osób.

Czas na zmiany. Elektronika zamiast kluczy mechanicznych

BC_zamiana_mechaniki

O wiele lepiej w tej roli sprawdza się system wkładek i kluczy elektronicznych. Do zastosowania w szkołach rekomendujemy system blueCompact przeznaczony do obiektów do 25 wkładek i 99 kluczy i obsługiwany przy pomocy darmowej aplikacji na telefony komórkowe.

Pozwala on:

- nadać dostęp do pomieszczeń tylko osobom upoważnionym do wchodzenia do nich,

- kontrolować, kto w ciągu dnia (w godzinach pracy lub po godzinach pracy) do chronionych pomieszczeń wchodził lub próbował użyć nieuprawnionego klucza,

- ograniczyć dostęp do określonych pomieszczeń do określonych ram godzinowych, np. 8.00-16.00, dopasowanych do godzin pracy poszczególnych użytkowników kluczy,

- błyskawicznie zablokować zagubiony klucz bez konieczności wymiany wkładek.

System blueCompact

Jak to działa?

System blueCompact charakteryzuje się łatwą instalacją oraz wygodnym sposobem administrowania przy pomocy aplikacji na smartfony z systemem Android lub iOS. Najważniejszym elementem jest aktywny klucz, na którym zapisane są dane systemu - to tzw. klucz master. Jest on wyposażony w moduł bluetooth, za pomocą którego komunikuje się z aplikacją. Kluczem master programujemy wkładki i klucze użytkowników, nadając im określone uprawnienia dostępowe, aplikacja natomiast służy do przeglądania danych. Dane systemu na kluczu master są chronione bezpiecznym hasłem.

Wkładki elektroniczne montujemy w miejsce wkładek mechanicznych, są one identyczne pod względem kształtu i wymiarów i nie wymagają żadnej dodatkowej obróbki ani ingerencji w drzwi.

By stworzyć swój system kontroli dostępu, potrzebujesz:

- wkładki elektroniczne do każdego pomieszczenia (z reguły 3),

- tyle kluczy elektronicznych, ile osób będzie używać tego systemu,

- klucz aktywny

- karty aktywacyjne do systemu.

W zestawie startowym blueCompact znajdują się: klucz aktywny,  4 klucze użytkowników i karty aktywacyjne do systemu.

blueSmart

Wkładka blueCompact

blueSmart

Klucz master

blueSmart

Klucz użytkownika

Referencje

International School of Poznań – system masterkey RPS

referencja_poznan_szkola_400px

ISoP to zespół szkół obejmujący szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum z programem matury międzynarodowej. Szkoła działa od 2005 roku. Uczęszczają do niej uczniowie różnych narodowości. Lekcje prowadzone są w języku angielskim, nauka odbywa się w niewielkich klasach w systemie sprzyjającym samodzielnemu, logicznemu myśleniu. W 2018 roku szkoła zyskała nowy budynek, nowocześnie zaprojektowany i wyposażony w najnowsze technologie. Dostępem do pomieszczeń w ISoP zarządza system masterkey złożony z wkładek Winkhaus keyTec RPS, a okna wyposażone są w innowacyjne okucia Winkhaus activPilot Comfort, umożliwiające bezpieczne przewietrzanie przez 6-milimetrową szczelinę na całym obwodzie skrzydła.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – system masterkey VS

CKP  EKD w szkole 420x250

Nowoczesne CKP przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zostało otwarte w październiku 2018 roku. W kompleksie znajduje się 18 specjalistycznych pracowni do nauki zawodu, stacja obsługi diagnostycznej oraz część hotelowo-gastronomiczna służąca nauce zawodu. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach CKP kształci się ponad 1000 osób w systemie dziennym.

Szkoła wyposażona jest w system masterkey złożony z wkładek Winkhaus VS
referencje_bc_szkola_wkladka_220x150px

ISoP wyposażona jest w system masterkey Winkhaus keyTec RPS, a wejścia do sekretariatu strzeże blueCompact

szkola_poznan_2_220px

Okna w ISoP wyposażono w okucia activPilot Comfort z funkcją bezpiecznego wietrzenia

Nasi dystrybutorzy systemów zabezpieczeń

Znajdź dostawcę zabezpieczeń
Wyszukaj
Zapytaj specjalistę

Dział Techniki Drzwiowej

ul. Przemysłowa 1

64 - 130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800