Winkhaus

Mistrz Innowacji

dict_mehr_erfahren

Weź udział w konkursie Mistrz Innowacji Winkhaus 2017!

Zapraszamy do 8 edycji konkursu

„Potrzeba innowacji staje się coraz pilniejsza. Innowacja to nowość, a to co nowe, zawsze jest ryzykowne. Dlatego innowacja wymaga odwagi – znalezienia się w mniejszości pośród „bezpiecznie myślącej” większości. Twórcza kombinacja tego, co znane, wyjście poza rutynę lub zmiana sprawdzonego podejścia – wszystko to zwiększa szanse na znalezienie przełomowej idei.”
Marek Staniszewski, CSO Havas Wordwide Warsaw

Zachęcamy do twórczego podejścia do własnego biznesu i podejmowania prób znalezienia nowej drogi. Chcielibyśmy, by inspiracją dla Państwa był nasz tegoroczny konkurs dla producentów i sprzedawców stolarki oraz dystrybutorów zabezpieczeń Winkhaus. W 2017 roku będziemy promować firmy wdrażające innowacje produktowe oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rywalizacja toczyć się będzie w 5 głównych kategoriach:
  1. Okno na 6-tkę
  2. SmartHome
  3. Elektroniczny klucz
  4. WH OKNA w chmurze
  5. WH Planer V4

Kategoria Okno na 6-tkę obejmuje warianty systemu activPilot Comfort z innowacyjną funkcją bezpiecznego wietrzenia: PADK, PAD, PADS oraz okucie przesuwne duoPort PAS. Konkurs adresowany jest do producentów i sprzedawców okien, którzy mają w swojej ofercie przynajmniej jedno z tych rozwiązań.

Kategoria SmartHome obejmuje kontaktrony Winkhaus activPilot Control i kontaktrony bezprzewodowe FM, okucie z napędem elektrycznym PADM i zamki elektromechaniczne blueMatic. Warunkiem udziału w rywalizacji jest stosowanie w produkcji jednego z tych rozwiązań.
Kategorię Elektroniczny klucz kierujemy do dystrybutorów zabezpieczeń Winkhaus, którzy oferują na rynku elektroniczne systemy kontroli dostępu blueCompact lub/i blueSmart.
Kategoria WH OKNA w chmurze jest adresowana do producentów stolarki, którzy korzystają z nowego modułu dla dilerów SilverOkna lub wersji terminalowej oprogramowania WH OKNA.
W kategorii WH Planer V4 mogą wystartować producenci stolarki korzystający z najnowszej wersji oprogramowania WH Planer.

Namawiamy do zgłoszenia udziału w naszym konkursie producentów stolarki, którzy już stosują te innowacyjne produkty bądź rozważają ich wprowadzenie do oferty. W kategoriach informatycznych mogą wziąć udział zarówno czynni użytkownicy oprogramowania jak i firmy przygotowujące się do wdrożenia. Rywalizacja trwa od 1 lutego do 30 września 2017. Dla zwycięzców przygotowaliśmy statuetki i dyplomy Mistrzów Innowacji oraz nagrody. Wszystkim uczestnikom konkursu udzielamy wsparcia w formie szkoleń oraz materiałów reklamowych dla biur sprzedaży.

Weź udział w konkursie Mistrz Innowacji Winkhaus 2017!
Zgłoś swoją firmę do konkursu, wysyłając maila na adres: mistrz.innowacji@winkhaus.pl

Podaj nazwę, adres i dane kontaktowe Twojej Firmy.


Prosimy nadsyłać zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2017.
Konkurs startuje 1 lutego, terminowe nadsyłanie zgłoszeń ułatwi nam planowanie szkoleń oraz sprawną dystrybucję materiałów dla punktów sprzedaży. Ew. zgłoszenia po tym terminie uwzględnimy, o ile nadejdą nie później niż do 15 lutego.

Informacje

Regulamin konkursu

1. Konkurs trwa od 1 lutego do 30 września 2017
2. Aby zgłosić udział w konkursie, trzeba najpóźniej do 15 lutego 2017 wysłać maila na adres: mistrz.innowacji@winkhaus.pl z deklaracją uczestnictwa, nazwą, adresem i danymi kontaktowymi firmy.
3. W kategoriach Okno na 6-tkę oraz SmartHome mierzona jest ilość produktów objętych konkursem, zakupionych w okresie od 1 lutego do 30 września 2017 przez firmy uczestniczące w konkursie. Uczestnicy podzieleni są na 3 segmenty wielkościowe: mała firma (do 500 tys. zł rocznych obrotów z firmą Winkhaus), średnia firma (od 0,5 do 1,5 mln zł obrotów) i duża firma (powyżej 1,5 mln zł obrotów). Produkty objęte konkursem to:
 
  • okucia okienne activPilot Comfort PADK, PAD i PADS oraz okucia przesuwne duoPort PAS (kategoria Okno na 6-tkę),
  • kontaktrony przewodowe activPilot Control i kontaktrony bezprzewodowe FM, okucie z napędem elektrycznym PADM oraz zamki elektromechaniczne blueMatic (kategoria SmartHome).
     
  Za każdy zakupiony pełny komplet okucia okiennego, kontaktron, zamek drzwiowy, okucie z napędem elektrycznym PADM uczestnicy konkursu otrzymują punkty według poniższych zasad. Zwycięzcą jest zdobywca największej ilości punktów w danej kategorii produktowej i danym segmencie wielkościowym. Zwycięzcy wskazują swoich najbardziej aktywnych sprzedawców, którzy sprzedali najwięcej produktów objętych konkursem - zostają oni laureatami konkursu i otrzymują statuetki, dyplomy oraz nagrody.
     
 
Produkt Punktacja za 1 kpl
Okno na 6-tkę/activPilot Comfort PADK lub PAD lub PADS 5 punkt
Okno na 6-tkę/duoPort PAS 10 punktów
SmartHome/okucie z napędem PADM 10 punktów
SmartHome/kontaktron przewodowy activPilot Control 1 punktów
SmartHome/kontaktron bezprzewodowy FM 2 punktów
SmartHome/zamek elektromechaniczny blueMatic 10 punktów
     
4. W kategorii Elektroniczny klucz mierzona jest ilość wkładek elektronicznych blueCompact lub blueSmart zakupionych przez uczestników konkursu. Kategoria ta skierowana jest tylko do dystrybutorów zabezpieczeń Winkhaus. W tej kategorii nie ma podziału na segmenty ze względu na wielkość obrotów. Laureatem konkursu w kategorii Elektroniczny klucz zostanie firma, która w okresie od 1 lutego do 30 września 2017 zakupi najwięcej wkładek elektronicznych blueCompact lub blueSmart (1 wkładka = 1 punkt).
5. Kategoria WH OKNA w chmurze adresowana jest do producentów stolarki, którzy używają oprogramowania SilverOkna lub wersji terminalowej WH OKNA. Mierzona jest ilość zleceń, które producent okien otrzymał od swoich dilerów za pomocą modułu SilverOkna lub wersji terminalowej WH OKIEN. W tej kategorii nie ma segmentacji ze względu na wielkość obrotów. Laureatem w kategorii WH OKNA w chmurze zostanie firma, która w okresie od 1 lutego do 30 września 2017 otrzyma najwięcej zleceń.
6. Kategoria WH Planer V4 skierowana jest do producentów stolarki, a warunkiem udziału w niej jest spełnienie następujących kryteriów: posiadanie najnowszej wersji oprogramowania WH Planer V4 i wkład w rozwój oprogramowania poprzez własne sugestie i pomysły. Laureatem w kategorii WH Planer V4 zostanie producent okien, który wykorzystuje najwięcej funkcji oprogramowania WH Planer V4 (dostępne funkcje to: planowanie optymalizacji, planowanie według mocy produkcyjnych, planowanie transportów, zamawianie surowców).
7. Uczestnicy programu co miesiąc informowani będą o swoich wynikach w konkursie.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2017. Wówczas wyłonione zostaną firmy, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach.
9. Laureaci w kategoriach Okno na 6-tkę i SmartHome (sprzedawcy stolarki), Elektroniczny klucz (dystrybutorzy zabezpieczeń Winkhaus) oraz WH OKNA w chmurze i WH Planer V4 (producenci stolarki) otrzymają statuetki i dyplomy Mistrzów Innowacji oraz nagrody w formie funduszy na reklamę (2000 zł netto każdy).
     
     
Kontakt

Dział marketingu

ul. Przemysłowa 1

64-130 Rydzyna

T +48 (0)65 52 55 700

F +48 (0)65 52 55 800

Mistrz Innowacji Konkurs