Ruszamy...

Tak też staraliśmy się dobrać produkty dedykowane do tegorocznego konkursu Mistrz Innowacji. Gorąco zachęcamy zatem wszystkich do zaangażowania się w kolejną edycję naszego konkursu, bo jak od wieków mówią Fortuna audentes iuvat!


W najnowszej edycji naszego konkursu w dalszym ciągu promujemy produkty podnoszące innowacyjność i bezpieczeństwo stolarki okiennej i drzwiowej. Utworzyliśmy 2 osobne kategorie dla produktów zwiększających bezpieczeństwo okien i drzwi oraz produktów o wysokim poziomie innowacyjności. Liderzy kategorii związanej z bezpieczeństwem otrzymają tytuł Ekspert Bezpieczeństwa a najbardziej aktywni we wdrażaniu nowości produktowych - zostaną Mistrzami Innowacji.


Do nowej kategorii Ekspert Bezpieczeństwa wejdą następujące produkty:

Będą one jak dotychczas podzielone na 3 kategorie produktowe: okucia okienne, zamki, wkładki patentowe i w ramach tych kategorii punktowane wg poniższych zasad z podziałem na firmy duże, średnie i małe:
 • 1 kpl. okucia w 1 lub 2 klasie odporności - 1 punkt,
 • 1 zamek autoLock AV2 - 1 punkt,
 • 1 wkładka VS - 1 punkt
 • 1 wkładka RPE - 5 punktów
Zwycięzcy w kategorii Ekspert Bezpieczeństwa otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody w formie tabletów.

W kategorii Mistrz Innowacji będziemy promować najbardziej innowacyjne rozwiązania:


Produkty te będą punktowane w obrębie 2 kategorii produktowych: okucia okienne, zamki, z podziałem na firmy duże, średnie i małe, wg następujących zasad:
 • 1 komplet okucia activPilot Comfort PADK, PADS - 5 punktów
 • 1 komplet okucia activPilot Comfort PADM - 10 punktów
 • 1 komplet okucia duoPort PAS - 10 punktów
 • 1 zamek autoLock AV3 - 5 punktów
 • 1 zamek blueMatic EAV (2 lub 3) - 10 punktów

Liderzy kategorii Mistrz Innowacji otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody w formie funduszy na reklamę swoich biur.


Nagrodę specjalną Mistrz Innowacji 2014 ufundujemy dla firmy (sprzedawcy lub producenta stolarki lub dystrybutora wkładek), która dokona pierwszej sprzedaży elektronicznego systemu klucza blueSmart. Jest szansa zapisać się w historii i być "number one" w Polsce w tej gamie produktowej Winkhaus, a przy okazji zdobyć nagrodę.
ZASADY PROGRAMU

 1. Program trwa od 1 lutego do 30 września 2014. W tym okresie monitorowana jest wielkość zakupów wytypowanych produktów przez producentów stolarki i dystrybutorów wkładek, którzy zgłosili swój udział w programie.
 2. Aby zgłosić udział w programie, trzeba do 15 lutego 2014 wysłać maila na adres: mistrz.innowacji@winkhaus.pl z deklaracją uczestnictwa, nazwą, adresem i danymi kontaktowymi firmy.
 3. Mierzona jest wielkość i przyrost sprzedaży produktów objętych programem w segmentach: wkładki, zamki, okucia okienne, w kategoriach: mała firma (do 500 tys. zł rocznych obrotów z firmą Winkhaus), średnia firma (od 0,5 do 1,5 mln zł obrotów) i duża firma (powyżej 1,5 mln zł obrotów).
 4. Uczestnicy programu co miesiąc informowani są o wynikach konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie programu nastąpi do 15 października 2014. Wówczas wyłonione zostaną firmy, które wygenerowały największe przyrosty sprzedaży w poszczególnych segmentach produktowych, z podziałem na duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.
 6. Wyłonione firmy wskażą swoich najbardziej aktywnych sprzedawców, którzy sprzedali najwięcej produktów objętych programem - zostaną oni laureatami programu.
 7. Laureaci w kategorii Mistrz Innowacji otrzymują statuetki i dyplomy oraz nagrody w formie funduszy na reklamę własnego biura (2000 zł netto każdy). Laureaci w kategorii Ekspert Bezpieczeństwa otrzymują statuetki i dyplomy oraz nagrody w formie tabletów.
 8. Nagroda specjalna Mistrz Innowacji 2014 (tablet iPad Air) przyznana zostanie firmie, która dokona pierwszej sprzedaży systemu blueSmart.

Weź udział w programie Mistrz Innowacji Winkhaus 2014! Zgłoś swoją sieć dystrybucji do programu, wysyłając maila na nasz adres:

mistrz.innowacji@winkhaus.pl
Podaj nazwę, adres i dane kontaktowe Twojej Firmy.


Prosimy nadsyłać zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2014. Konkurs startuje 1 lutego, terminowe nadsyłanie zgłoszeń ułatwi nam planowanie szkoleń oraz sprawną dystrybucję materiałów dla punktów sprzedaży. Ew. zgłoszenia po tym terminie uwzględnimy, o ile nadejdą nie później niż do 15 lutego.

Kontakt

Dział marketingu

ul. Przemysłowa 1

64-130 Rydzyna

T +48 (0)65 52 55 700

F +48 (0)65 52 55 800

Mistrz Innowacji Konkurs