Winkhaus Polska mecenasem czwartej edycji...

Winkhaus Polska mecenasem czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu TOPTEN Okna 2017.

Konkurs TOPTEN OKNA 2017 jest realizowany w ramach projektu „TOPTEN ACT – Enabling consumer action towards top energy-efficient products” i finansowany z programu Unii Europejskiej. Celem projektu jest promowanie w Europie najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń w różnych kategoriach branżowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje.
Organizatorami konkursu są (@daeiswrocław) Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, (@daeiswrocław) Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz (@Fundacja FEWE) Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Lista patronujących mediów branżowych jest długa, a zainteresowanie mecenasów i partnerów projektu znaczące.

Konkurs TOPTEN OKNA 2017 będzie miał na celu wyłonienie najlepszych ekonomicznie i efektywnie energetycznych produktów branży stolarki budowlanej – okien i drzwi. Stworzona zostanie lista dziesięciu wyrobów budowlanych w każdej kategorii, badanych według przyjętego klucza ze szczególnym uwzględnieniem właściwości energetycznych. Ocenie poddana będzie jakość energetyczna stolarki, czyli bilans energetyczny okna wykonany wg ustalonej metodologii, oraz jej ekonomia. Nagrody zostaną przyznawane w trzech kategoriach: okna pionowe, okna dachowe oraz drzwi zewnętrzne. W ramach konkursu wybierane są najlepsze produkty, które następnie prezentowane są:
  • podczas gali rozdania nagród wraz z konferencją prasową 31 maja w Warszawie w Hotelu MDM,
  • w katalogu z wyróżnionym produktami oraz
  • w szeroko zakrojonej kampanii promującej laureatów w czasopismach branżowych, na portalach internetowych i w mediach społecznościowych.

Konkurs TOP 10 zostanie przeprowadzony od lutego do kwietnia 2017r. Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową konkursu.
Kontakt

Dział marketingu

ul. Przemysłowa 1

64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800