WH Piła

Rozwiązanie, które proponujemy klientom, zwiększa dokładność cięcia i wydajność maszyny, przy jednoczesnej optymalizacji produkcji i zmniejszeniu ilości odpadów nieużytecznych. Zapewnia również automatyczny napęd i pozycjonowanie długości cięcia na żądaną odległość z tolerancją cięcia +/- 0,4 mm.

Wdrożenie automatyzacji ręcznej piły do cięcia profili powoduje:
  • wzrost wydajności stanowiska cięcia profili,
  • poprawę jakości rozkroju,
  • zwiększenie bezpieczeństwa obsługi

W oparciu o oprogramowanie WH Okna zostało stworzone narzędzie do optymalizacji procesu rozkroju profili PVC. Wygenerowaną z programu WH Okna listę cięć profili PVC w formie pliku przekazujemy do programu sterującego piłą.

Program WH Piła zapewnia:
  • zapisywanie i odczytywanie listy cięć z zaznaczeniem uciętych elementów z listy,
  • tworzenie bazy profili,
  • blokadę cięcia po ucięciu wszystkich elementów z listy cięć,
  • kalibrację maszyny i pamięć ustawionego wymiaru głowicy po zaniku lub wyłączeniu napięcia,
  • jednoczesny rozkrój dwóch bel profilu.
Zapytaj specjalistę

Adam Cop

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 603 115 467

F +48 65 52 55 800

Adrian Pożegowiak

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 661 340 063

F +48 65 52 55 800