panicLock

Zamki antypaniczne

Zamki wielopunktowe Winkhaus panicLock odpowiadają wymaganiom zharmonizowanych norm EN 179 (do drzwi ewakuacyjnych) lub EN 1125 (do drzwi antypanicznych).

W ochronie życia

Mechanizm zamka antypanicznego pozwala na otwarcie drzwi od wewnątrz jednym ruchem ręki i bez użycia klucza - w zależności od systemu: albo przez naciśnięcie drążka albo klamki. Właściwości antypaniczne w tego typu zamkach wielopunktowych nie wpływają ujemnie na ich pozostałe funkcje ani na klasę ich odporności antywłamaniowej.

panicLock

Drążek antypaniczny

panicLock M 179 i M 1125 - zamki antypaniczne z funkcją szybkiego otwierania (tzw. funkcja E)

Mechaniczne zamki antypaniczne panicLock M 1125 (wg EN 1125) i panicLock M 179 (wg EN 179) odpowiadają wszystkim wymaganiom jakie spełniać muszą zamki z funkcją szybkiego otwierania (tzw. funkcją zmienną E). Funkcja ta zapewnia możliwość natychmiastowego otwarcia drzwi od wewnątrz, uniemożliwiając jednocześnie wejście od zewnątrz bez użycia klucza. Aby zagwarantować prawidłowe działanie funkcji antypanicznej w ww. zamkach, należy stosować wyłącznie wkładki patentowe z funkcją ruchu jałowego i dodatkowym zabezpieczeniem przed blokowaniem.

panicLock AV2 OR 179 - zamek automatycznie ryglujący z funkcją E

Bezpieczeństwo gwarantują dwa automatycznie samozwalniające się rygle masywne i zapadka. Zamek umożliwia otwarcie od wewnątrz jednym ruchem ręki.
Zamek panicLock AV2OR (bez rygla środkowego) nie wymaga stosowania wkładki patentowej z ruchem jałowym i spełnia wymagania normy EN 179.

panicLock BM 179 / 1125 – zamek antypaniczny z funkcją E z napędem elektrycznym

Zamek wielopunktowy blueMotion z napędem elektrycznym (za - i odryglowywanie bez użycia klucza) dostępny jest zarówno w wersji panicLock BM 179 do drzwi ewakuacyjnych jak i w wersji panicLock BM 1125 do drzwi antypanicznych.

Wskazówka: Zamki panicLock BM wymagają stosowania specjalnego zasilacza 24V DC przeznaczonego do elektrycznych zamków antypanicznych. Takie zasilacze znajdują się w ofercie Winkhaus.

Plusy rozwiązania:

 • niezawodne bezpieczeństwo
 • otwarcie od wewnątrz jednym ruchem ręki (także drzwi zaryglowanych)
 • podczas wybuchu paniki możliwość otwarcia bez użycia dużej siły (drzwi otworzą bez problemu zarówno dzieci jak i osoby starsze)
 • stały nadzór nad produkcją
 • odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych
 • dostępne w wersji z ryglowaniem automatycznym jak i całkowicie elektrycznym (bez użycia klucza
 • kompatybilne ze standardowymi zaczepami rygli masywnych
panicLock M2

Rygiel hakowy

Warianty

 • panicLock M 179/1125, funkcja zmienna E STV-wariant 60 mit 2 masywnymi ryglami hakowymi do standardowych drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi od 1875 do 2230 mm
 • panicLock M 179/1125, funkcja zmienna E STV-wariant 62 mit 2 masywnymi ryglami hakowymi do niskich drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi od 1735 do 1875 mm
 • panicLock AP3, funkcje E / B / D do drzwi jednoskrzydłowych / drzwi z nieotwieranym skrzydłem biernym bez funkcji antypanicznej, STV-wariant 60 z 2 masywnymi ryglami hakowymi, do standardowych drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi od 1875 do 2230 mm
 • panicLock AP3, funkcje E / B / D do drzwi jednoskrzydłowych / drzwi z nieotwieranym skrzydłem biernym bez funkcji antypanicznej, STV-wariant 62 z 2 masywnymi ryglami hakowymi do niskich drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi od 1735 do 1875 mm
 • panicLock AP3, funkcje E / B / D do drzwi jednoskrzydłowych / drzwi z nieotwieranym skrzydłem biernym bez funkcji antypanicznej, STV-wariant 69 z 2 masywnymi ryglami hakowymi do wysokich drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi  od 2230 do 2400 mm
 • panicLock AP3, funkcje E / B / D zamek wielopunktowy antypaniczny 179/1125 do drzwi 2-skrzydłowych (skrzydło czynne/aktywne, skrzydło bierne/antypaniczne) STV-wariant 60 z 2 masywnymi ryglami hakowymi do standardowych drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi od 1875 do 2230 mm
 • panicLock AP3, funkcje E / B / D zamek wielopunktowy antypaniczny 179/1125 do drzwi 2-skrzydłowych (skrzydło czynne/aktywne, skrzydło bierne/antypaniczne) STV-wariant 62 z 2 masywnymi ryglami hakowymi do niskich drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi
  od 1735 do 1875 mm
 • panicLock AP3, funkcje E / B / D zamek wieloopunktowy antypaniczny 179/1125 do drzwi 2-skrzydłowych (skrzydło czynne/aktywne, skrzydło bierne/antypaniczne) STV-wariant 69 z 2 masywnymi ryglami hakowymi do wysokich drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi od 2230 do 2400 mm
 • panicLock AV2 OR 179 – zamek automatycznie ryglujący z funkcją zmienną E STV-wariant 60 z 2 masywnymi ryglami hakowymi do standardowych drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi od 1875 do 2230 mm
 • panicLock BM 179 / 1125 – zamek z napędem elektrycznym z funkcją zmienną E STV-wriant 60 z 2 masywnymi ryglami hakowymi do standardowych drzwi wejściowych, których wysokość skrzydła we wrębie wynosi od 1875 do 2230 mm
Vermaßung

panicLock M2 wariant...60

Vermaßung

panicLock M2 wariant...62

Vermaßung

panicLock M2 wariant...69

Funkcja zmienna E

Klamka od wewnątrz / pochwyt na zewnątrz
Stosowana w drzwiach, które zasadniczo nie powinny być otwierane od zewnątrz przez nieupoważnione osoby. Otwarcie drzwi w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji możliwe jest dopiero po odryglowaniu i wyłącznie przy użyciu klucza.

Otwarcie awaryjne (w kierunku zgodnym z kierunkiem ewakuacji)
Otwarcie drzwi od wewnątrz jest możliwe za pomocą klamki.
Otwarcie drzwi od zewnątrz jest możliwe tylko przy użyciu klucza - obrót kluczem do całkowitego odryglowania oraz do momentu cofnięcia zapadki.

Otwieranie
Funkcja od wewnątrz

Możliwość otwarcia przy użyciu klucza lub za pomocą klamki.
Funkcja z zewnątrz:
Możliwość otwarcia przy użyciu klucza - obrót kluczem do momentu całkowitego odryglowania oraz do momentu cofnięcia zapadki.

Zaryglowanie (oba kierunki)
Drzwi zaryglować przy użyciu klucza. Obrót kluczem do momentu całkowitego zaryglowania.

Funkcja B

Klamka od wewnątrz / klamka z zewnątrz
Stosowana w drzwiach, które zasadniczo nie powinny być otwierane od zewnątrz przez osoby nieupoważnione. Otwarcie drzwi w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji za pomocą klamki możliwe jest dopiero po odryglowaniu przy użyciu klucza.

Otwarcie awaryjne (w kierunku zgodnym z kierunkiem ewakuacji)
Otwarcie drzwi od wewnątrz jest możliwe za pomocą klamki.
Otwarcie drzwi z zewnątrz jest możliwe tylko przy użyciu klucza - obrót kluczem do całkowitego odryglowania oraz do momentu cofnięcia zapadki.

Otwarcie (zaryglowanych drzwi przy użyciu klucza)
Funkcja od wewnątrz:
Obrót kluczem do momentu odryglowania oraz naciśnięcie klamki w celu cofnięcia zapadki.
Funkcja z zewnątrz:
Odryglowanie przy użyciu klucza następnie naciśnięcie klamki w celu cofnięcia zapadki.

Funkcja D

Klamka od wewnątrz / klamka z zewnątrz

Stosowana w drzwiach, które w razie konieczności umożliwić muszą szybkie wyjście jak i wejście. Po naciśnięciu klamki od wewnątrz drzwi otworzyć można za pomocą klamki również z zewnątrz, co jest dużym ułatwieniem dla jednostek ratunkowych, które podczas akcji muszą jak najszybciej dostać się do budynku. Aby uniemożliwić wejście z zewnątrz drzwi trzeba ponownie zaryglować przy użyciu klucza

Otwarcie awaryjne (w kierunku zgodnym z kierunkiem ewakuacji)
Otwarcie drzwi za pomocą klamki możliwe jest zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz (istotne np. dla jednostek ratunkowych).

Otwarcie (zaryglowanych drzwi przy użyciu klucza)
Funkcja od wewnątrz:
Obrót kluczem do całkowitego odryglowania oraz naciśnięcie klamki w celu cofnięcia zapadki.
Funkcja z zewnątrz:
Obrót kluczem do całkowitego odryglowania oraz naciśnięcie klamki w celu cofnięcia zapadki.

panicLock

Funkcja zmienna E

panicLock

Funkcja B

panicLock

Funkcja D