WH Designer

Narzędzie do projektowania obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.
Zastosowanie tego programu umożliwia optymalizację standardowego obiegu dokumentów w programie WH OKNA, czyli oferta - zlecenie - zamówienie - zamówienie zbiorcze - optymalizacja.
WH Net
  • pozwala rejestrować i analizować każdy etap produkcji okien,
  • umożliwia dostęp on-line do informacji o stanie realizacji poszczególnych zleceń,
  • gromadzone w systemie dane używane są jako baza danych do kalkulacji kosztowych i rozliczania produkcji,
  • wspomaga gospodarkę magazynową.
Moduły programu WH Okna

Wybierz moduł: