WH Piła

Rozwiązanie, które proponujemy klientom, zwiększa dokładność cięcia i wydajność maszyny, przy jednoczesnej optymalizacji produkcji i zmniejszeniu ilości odpadów nieużytecznych. Zapewnia również automatyczny napęd i pozycjonowanie długości cięcia na żądaną odległość z tolerancją cięcia +/- 0,4 mm.

Wdrożenie automatyzacji ręcznej piły do cięcia profili powoduje:
 • wzrost wydajności stanowiska cięcia profili,
 • poprawę jakości rozkroju,
 • zwiększenie bezpieczeństwa obsługi

W oparciu o oprogramowanie WH Okna zostało stworzone narzędzie do optymalizacji procesu rozkroju profili PVC. Wygenerowaną z programu WH Okna listę cięć profili PVC w formie pliku przekazujemy do programu sterującego piłą.

Program WH Piła zapewnia:
 • zapisywanie i odczytywanie listy cięć z zaznaczeniem uciętych elementów z listy,
 • tworzenie bazy profili,
 • blokadę cięcia po ucięciu wszystkich elementów z listy cięć,
 • kalibrację maszyny i pamięć ustawionego wymiaru głowicy po zaniku lub wyłączeniu napięcia,
 • jednoczesny rozkrój dwóch bel profilu.

Program WH PIŁA umożliwia sterowanie piłą na kilka sposobów. Oto najważniejsze z nich:
 1. Sterowanie ręczne, poprzez wciśnięcie i przytrzymanie kursora, które wymusi odjazd ruchomej głowicy do momentu zwolnienia przycisku. Ręczne, jednostkowe zadanie parametru spowoduje automatyczny odjazd głowicy ruchomej, pozycjonowanie i cyfrowy odczyt.
 2. Sterowanie ręczne (edycja) przez zapełnienie listy cięć przez operatora. Po wprowadzeniu danych uzyskujemy ciągłość pracy poprzez kolejne wybieranie dowolnej pozycji z listy – wymusza ono automatyczny odjazd głowicy ruchomej, pozycjonowanie i cyfrowy odczyt.
 3. Sterowanie przez wprowadzenie wygenerowanej przez program WH OKNA SQL listy cięć do programu WH PIŁA (przy pomocy dyskietki lub poprzez sieć ETHERNET). Zapewnia ciągłość pracy i - po wybraniu pozycji rozkroju - wymusza automatyczny odjazd głowicy ruchomej, pozycjonowanie i cyfrowy odczyt.


Funkcje programu:
 • Obsługa i wykorzystanie podczas pracy bazy profili, zawierającej dane o profilu: nazwa (opis), numer technologiczny, numer handlowy, kolor, szerokość, wysokość. Baza profili importowana jest z programu WH OKNA SQL.
 • Wysyłanie komunikatów dla operatora.
 • Generowane przez program listy cięć optymalizowanych i ręcznie wpisanych zawierają dane, tj.: liczba porządkowa, numer zlecenia, numer pozycji zlecenia, numer handlowy profilu, nazwa (opis) profilu, kolor, wymiar kątów, wymiar cięcia, stan realizacji pozycji
 • Zliczanie kolejnych rozkrojów z aktywnej pozycji listy cięć
 • Kalibracja maszyny służąca do ustalenia rzeczywistego wymiaru głowicy ruchomej
 • Pamięć ustawionego wymiaru głowicy po zaniku lub wyłączeniu napięcia
 • Cięcie jednego profilu i rozkrój podwójny
 • Pamięć stanów alarmowych
 • Podawanie długości cięcia z dokładnością do 0,1 mm
 • Rejestracja użytkowników, którzy uprawnieni są do wejścia do oprogramowania poprzez hasło użytkownika
 • Rejestr pracy operatora


Dokonujemy ustawienia automatyki i programu w zakresie: wymiaru min. i max. cięcia, sposobu pomiaru ciętego profilu, dokonywania korekt technologicznych ciętych profili, drukowania etykiet produkcyjnych. Sterowanie drukarką etykiet produkcyjnych odbywa się bezpośrednio przy pile. Oprogramowanie jest opracowane w języku polskim.
Zapytaj specjalistę

Adam Cop

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 603 115 467

F +48 65 52 55 800

Adrian Pożegowiak

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 661 340 063

F +48 65 52 55 800