WH Piła Stal

Projekt modernizacji piły do wzmocnień stalowych przynosi wymierne korzyści. Oprócz zwiększenia dokładności i wydajności cięcia następuje co najmniej 7%-owe zmniejszenie zużycia profili wzmocnień. Ponadto wdrożenie ułatwia kontrolę nad magazynem odpadów użytecznych oraz zdecydowanie poprawia organizację i bezpieczeństwo pracy.

Układ przeznaczony jest do sterowania procesem cięcia profili wzmocnień okiennych w zakresie ręcznego pozycjonowania jak również obsługi list optymalizacji rozkroju profili generowanych z programu technologicznego WH Okna.

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu WH Piła Stal:
  • wzrost wydajności procesu cięcia o 40%,
  • dokładność w ustawieniu wynosi +/- 0,4mm - podniesienie jakości w uzyskaniu zadanych wymiarów cięcia,
  • realizacja optymalizacji za pomocą list cięć - oszczędności profili wzmocnień nawet do 7%,
  • optymalizacja wymusza zmiany organizacyjne na stanowisku cięcia, mające istotny wpływ na usprawnienie logistyki profilami w obszarze obróbczym profili PVC i wzmocnień przed zgrzewarką,
  • poprawa ergonomii i bezpieczeństwa na stanowisku cięcia wzmocnień.
Zapytaj specjalistę

Adam Cop

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 603 115 467

F +48 65 52 55 800

Adrian Pożegowiak

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 661 340 063

F +48 65 52 55 800