WH OPP

Organizacja Procesu Produkcyjnego

Projekt Organizacja procesu produkcyjnego jest etapem pośrednim pomiędzy optymalizacją ustawienia maszyn i przebiegu produkcji a etapem normowania czynności na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych.

Organizacja procesu produkcyjnego należy do obszaru technicznego przygotowania produkcji. Jej celem jest zapewnienie odpowiedniej (uzasadnionej w danych warunkach) ciągłości produkcji, która polega na nieprzerwanej obróbce przedmiotów pracy i nieprzerwanym produktywnym zaangażowaniu siły roboczej.
Przygotowanie organizacyjne powinno przebiegać równolegle do przygotowania technologicznego i konstrukcyjnego, aby zapewnić płynny przebieg produkcji.

Etapy projektu:
  1. Określenie czasu przebiegu produkcji (cykl przedprodukcyjny i produkcyjny)
  2. Ustalenie optymalnego toku produkcji (podział na konstrukcje standardowe/konstrukcje skomplikowane)
  3. Wielkość produkcji w toku – ograniczenie buforowania towaru
  4. Zoptymalizowane układu stanowisk roboczych zgodnie z kolejnością operacji
  5. Podział pracowników na brygady robocze
Zapytaj specjalistę

Adam Cop

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 603 115 467

F +48 65 52 55 800

Adrian Pożegowiak

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 661 340 063

F +48 65 52 55 800