WH Optima

Projekt WH Optima to optymalizacja ustawienia maszyn i przebiegu procesu produkcyjnego, która pozwala na zwiększenie wydajności produkcji przy niskim koszcie inwestycji.

Etapy projektu
  1. Wizyta w zakładzie produkcyjnym i określenie potrzeb – klient wskazuje problemy i ograniczenia, nakreśla cele, które chciałby osiągnąć
  2. Przekazanie pierwszych spostrzeżeń i pomysłów – uzgodnienia dotyczące zakresu modernizacji w ustawieniu maszyn i przebiegu procesu
  3. Przygotowanie projektów: stan obecny i propozycja zmian
  4. Opracowanie dokumentacji zmian w przebiegu procesu i organizacji produkcji
Zapytaj specjalistę

Adam Cop

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 603 115 467

F +48 65 52 55 800

Adrian Pożegowiak

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 661 340 063

F +48 65 52 55 800